Ubat baklofen 10 mg €149.31
blog poświęcony technologii BIM

BIM

Viewing posts from the BIM category

Trimble European BIM Forum 2016

„Czy ktoś z Państwa zna ludzi umiejących chodzić po wodzie? …” 20% z osób obecnych na Sali unosi ręce. Hmmm? „Pytanie z cyklu podchwytliwych” myślę sobie i nie mylę się. W ostatnich słowach swej prelekcji Peter Vesterbacka stwierdza, że w Finlandii jest to zjawisko powszechne. Zimno + woda = lód 🙂 . Proste? Proste! Gdzie w tym ukryty sens? Otóż nie ma rzeczy niemożliwych, nawet te z pozoru nieosiągalne mogą być w zasięgu ręki, wszystko zależy od warunków w jakich przyjdzie nam je realizować i oczywiście naszego nastawienia.

Pierwszy dzień Forum zdominował aspekt ludzki w kontekście cyfryzacji przemysłu budowlanego. Na wstępie Kirsi Hautala (WSP Finland) swą prezentacją podkreśliła nieuchronność nadchodzących zmian. Nowe technologie, systemy umożliwiają firmom zwiększenie produktywności, zmniejszenie opóźnień i optymalizację kosztów projektów, a także zwiększenie bezpieczeństwa i jakości oferowanych usług. Cyfryzacja całkowicie zmieni układ sił w branży budowlanej. Firmy, które dziś ignorują ten trend niedługo będą zmuszone do walki o przetrwanie.

1

Źródło: http://www.bcg.com/en-gr/expertise/industries/engineered-products-infrastructure/digital-engineering-construction.aspx

Read More

Nowe studia podyplomowe z zakresu technologii BIM

Technologia BIM coraz odważniej wkracza do ośrodków akademickich. Swoją ofertę studiów podyplomowych wzbogaca Akademia Górniczo-Hutniczaw Krakowie.
W październiku 2016 r. w Katedrze Geodezji Inżynieryjneji Budownictwa rozpocznie się pierwsza edycja studiów o nazwie:

BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych.

Wiedza akademicka i doświadczenie praktyczne – to hasło przyświecało autorom programu studiów. W jego tworzeniu wzięli udział przedstawiciele środowiska przedsiębiorców oraz podmiotów gospodarczych na co dzień pracujących
w technologii BIM. Swoimi doświadczeniami, prowadząc zajęcia, podzielą się między innymi przedstawiciele firm STRABAG, BIM Point, CADmost, Datacomp oraz pracownicy naukowi uczelni technicznych.

Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej bim.agh.edu.pl (informacje szczegółowe, program oraz formularz rejestracyjny) oraz strony BIM AGH w serwisie Facebook (aktualności).

Read More

Projekt BIM to: ….

W naszym wpisie Bo IFC nie działa, nie przenosi wszystkich informacji… wywiązała się spora dyskusja na temat IFC jak i generalnie dostarczania dokumentacji/projektu w technologii BIM. Kolega „ravscin” napisał w jednym ze swoich komentarzy pewną kluczową rzecz:

chyba się wszyscy zgadzamy, że przepisem na sukces w przenoszeniu informacji IFC jest higiena pracy zarówno Architektów jak i Inżynierów przy swoich modelach w plikach natywnych. O tym, że Inwestor bez tych osób może sobie o BIM tylko poczytać już wiemy.

Słowa o higienie pracy uzmysłowiły nam, że trzeba zobrazować drogiemu Inwestorowi co to jest projekt w technologii BIM. Ostatnio zdarzają się nam takie projekty gdzie Inwestor raczej nie był zorientowany o co w tym wszystkim chodzi…  Na pewno wiedział, że trzeba użyć/pracować na konkretnym oprogramowaniu i voilà mamy BIM !! I nie przekonasz…. Kończyło się to zawsze szybkim udowodnieniem, że dokumentacja nie odzwierciedla modelu (sporo ścian w środku budynku najzwyczajniej na świecie była w innym miejscu w modelu a w innym w przekazanej dokumentacji) , więc model możemy sobie wrzucić do kosza bo stał się bezużyteczny…

Ten temat tak właściwie nie jest dla nas nowością bo już w 2012 roku na naszym blogu napisaliśmy artykuł „Po czym poznać projekt w BIM-ie?” gdzie kilka rzeczy nadal się w naszych głowach nie zmieniły. W tym roku trzeba wykonać krok naprzód i postarać się postawić jeden warunek techniczny który Inwestor zamawiając projekt w technologii powinien zawrzeć w umowie z projektantem! Patent polega na tym aby ten warunek był tak skonstruowany aby zaspokoić podstawową potrzebę czyli posiadać pewność zgodności modelu z dokumentacją i w przypadku zamówień publicznych nie polec w KIO…. Proponujemy taki roboczy zapis:

Read More

UE BIM Handbook

Europejska grupa „EU BIM Task Group” podjęła właśnie nowe wyzwanie. Jej członkowie zobowiązali się do stworzenia podręcznika „UE BIM Handbook”, stanowiącego przewodnik do korzystania z BIM w projektach z sektora publicznego, który mógłby przyczynić się do stworzenia spójnego podejścia do BIM w całej UE.

Przewodniczący grupy Adam Matthews (przedstawiciel „UK BIM Task Group”) w wywiadzie dla portalu BIM+ powiedział :

„ W kwestii powstania podręcznika chodzi o to, aby uzyskać jasny przekaz dla przemysłu w całej Europie. Tworzymy podręcznik aby wskazać podstawy BIM, a jeśli kraje członkowskie zechcą zainicjować BIM na poziomie zamówień publicznych, to jest to odpowiednia publikacja pokazująca jak to zrobić. Podręcznik będzie skupiał się na trzech głównych obszarach : praktyki udzielania zamówień przetargowych; normy techniczne i zasady BIM oraz edukacja i rozwój umiejętności. „UE BIM Handbook”zostanie opracowany jako wynik szeregu warsztatów trwających w całym 2016 r. poprzez zestawianie najlepszych praktyk i określenia najlepszego sposobu współpracy”.

Poprzez ten podręcznik UE chce znaleźć wspólną płaszczyznę dla specyficznych przepisów w każdym kraju (na przykład różnych ustaleń zamówień publicznych), z uniwersalnymi zasadami, które mogą być stosowane przez wszystkich.

źródło: http://www.bimplus.co.uk/news/eu-commission-fu3nds-eu4rope-wide-bim-alig8nment/

Andrzej Inglot
Zespół M.A.D.

Level of development (LOD) a polskie standardy wykonywania projektów

Były takie czasy, że nie rozumiałem jak ważnym tematem jest opisanie „Level of development” w kontekście technologii BIM. Sprawcą tego był poniższy rysunek.

LoDEVexplained_605

Rysunek, który pojawiał się w internecie za każdym razem kiedy ktoś próbował wyjaśnić czym jest „Level of development”…. Nie sposób było znaleźć grafiki ukazujące ściany żelbetowe, ściany wielowarstwowe itp.

Read More

BIM: fakty i mity

Niniejszy artykuł jest próbą subiektywnego omówienia głównych aspektów środowiska BIM i jego implementacji w procesach budowlanych. Nie znajdziecie w tym tekście próby realizacji celów marketingowych, czego zapewne się „obawiacie”. Skupimy się za to na zasygnalizowaniu kierunków zmian na rynku realizacji inwestycji (w tym na rynku projektowym), związanych z tym pojęć (lub ich braku) oraz dylematów merytorycznych i organizacyjnych. Pamiętajmy, że mówimy o dziedzinie, która w Polsce dopiero raczkuje. Choroby wieku dziecięcego są więc nieuniknione.

Aspekty dotyczące pracy projektowej w środowisku BIM zostały w niniejszym opracowaniu zebrane, podzielone według funkcjonalności i przedstawione z uwzględnieniem właściwych proporcji ważności w procesie realizacji zwykłej inwestycji budowlanej. Nie będzie tu z założenia podziału na inwestycje prywatne i publiczne, gdyż sama idea BIM odnosi się do każdego typu przedsięwzięcia. Nie będzie także podziału i kategoryzacji narzędzi dla BIM (czyli oprogramowania), a już zwłaszcza porównań tychże. Jak każda technologia, także i technologia BIM podlega nieustannym ulepszeniom i koncentracja na status quo w danym okresie odwraca uwagę od o wiele istotniejszych zagadnień procesu poprawy efektywności przemysłu budowlanego. Bo właśnie o tę brakującą efektywność chodzi. Nie zakładajmy oczywiście, że BIM miałby być panaceum na wszystkie trudności w realizowaniu kontraktów budowlanych. Chciałbym natomiast, aby niniejszy tekst stanowił sygnał o zmianach, które zostaną wymuszone prędzej czy później. Jeśli nie przez naszych polityków czy organizacje inżynierów, to być może przez władze UE, a już na pewno przez inwestorów, świadomych trendów światowych i dbających o swoje decyzje ekonomiczne. Inwestor XXI wieku, czy to prywatny, czy publiczny, chce widzieć odpowiedzialność ekonomiczną i ekologiczną osób i firm, odpowiedzialnych z kolei za realizację jego inwestycji.

Podstawowe pojęcia i definicje 

Read More

INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE – relacja z konferencji UZP

W dniu 4 grudnia odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych przy współpracy merytorycznej Stowarzyszenia „BIM dla polskiego Budownictwa”, BIM Klastra oraz nowo powstałego zespołu V4 BIM Task Group w ramach Grupy Wyszehradzkiej, pod tytułem INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE – stosowanie technologii/procesów BIM (Building Information Modelling) w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych. Wagę wydarzenia oraz świadomość potrzeby stosowania innowacyjnych rozwiązań w w procesie zakupów publicznych podkreśliło to, że Konferencję otworzył i moderował Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pan Dariusz Piasta. Była to pierwsza konferencja w Polsce poświęcona tej technologii, gdzie na sali dominowali przedstawiciele Inwestora Publicznego. A należy dodać, że na sali było ponad 260 osób.

Pierwsza część konferencji poświęcona była rozwiązaniom już wdrożonym w Urzędzie, oraz wymogom i rekomendacjom wynikających z nowych dyrektyw unijnych. Pani Małgorzata Przewalska zaprezentowała Elektroniczną Platformę Katalogów Produktów – eKatalogi i omówiła korzyści ze stosowania tych narzędzi dla zamawiających. Pani Justyna Pożarowska, Radca Prezesa z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej omówiła Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 w sprawie zamówień publicznych. Prezentacja ta potwierdziła dużą świadomość Urzędu w zakresie stosowania technologii BIM w Europie, genezę pojawienia się rekomendacji dotyczącej stosowania wynikającej z rozwoju stosowania i korzyści dla zamawiających w poszczególnych krajach Europy. Oprócz krajów już stosujących tę technologię i oprócz Wielkiej Brytanii i Litwy, które wdrażają ją jako wymaganą, elastyczne podejście do rekomendacji zadeklarowały Austria, Belgia, Węgry, Holandia, Bułgaria, Łotwa, Włochy, Polska i Hiszpania. Podstawą stosowania tej technologii, i tę świadomość Urząd posiada, jest to, że otwarte i darmowe formaty wymiany danych efektywnie pozwalają na to, że dane wytwarzane zarówno za pomocą prawnie chronionego oprogramowania jak i oprogramowania otwarcie dostępnego są swobodnie wymieniane. Prezentacja Pani Justyny Pożarowskiej była tak ciekawa dla słuchaczy, że już po tej pierwszej części wywołała bardzo dużą falę pytań, ale i również wątpliwości co do zasadności stosowania i przydatności. Taka reakcja była jak najbardziej zasadna, ponieważ po pierwsze jest to bardzo nowa technologia na polskim rynku i wydawałoby się, że przez najbliższe 5 lat niemożliwa wręcz do stosowania. Już w tym momencie było wiadomo, że powinniśmy zorganizować następne konferencje przybliżające przypadki zastosowań na polskim rynku, również występujące w zamówieniach publicznych, a przede wszystkim obalić mit, że stosowanie tej technologii wymaga zmian w obowiązującym prawie. Oczywiście byłoby łatwiej, gdyby prawo budowlane dopuszczało składanie dokumentacji w postaci modeli branżowych, ale to wymaga na dzień dzisiejszy stworzenie nowych kompetencji po stronie zamawiającego.

Read More

BIM menedżer – któż to taki?

W świetle oferowanego przez M.A.D. Engineers  szkolenia „BIM dla menedżerów” pojawiło się pytanie, kim tak naprawdę jest BIM menedżer? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta. Patrząc np. na pierwszy wynik google http://www.bimmanager.com/wp-content/uploads/2008/11/bim-manager-job-description.pdf  mamy dokument z 2008 roku… gdzie nie wiedzieć czemu pojawia się tylko jedna nazwa software-u – REVIT…  sugerując wymagania menadżera oprogramowania firmy Autodesk. Ponadto znajdziemy tam takie istotne rzeczy jak: uczestnictwo na konferencjach, umiejętność renderingu i tworzenia szablonów widoków, dostarczanie sprzętu IT, wsparcie dla druku, czy obsługa sieci lokalnej…

Nie tędy droga!

Naszym zdaniem wszystko zależy od miejsca pracy. Możemy trafić (lub już w nim jesteśmy) do miejsca gdzie:

Read More

Wizualizacja projektów: BIM i planowanie liniowe – relacja z konferencji

W dniu 16. Października w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się konferencja branżowa pt. „Wizualizacja projektów: BIM i planowanie liniowe”, zorganizowana przez DAT Computer Concepts. Głównym sponsorem konferencji był Autodesk. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób, były to osoby z różnych gałęzi przemysłu, zarówno z sektora państwowego jak i prywatnego – od projektantów i architektów przez inżynierów, kierowników projektów i informatyków, na przedstawicielach zarządów i właścicielach firm kończąc.

Wszyscy prelegenci demonstrowali benefity, jakie przynosi BIM, omawiając przykłady wdrożeń w Polsce i za granicą. Były to osoby z różnych krajów oraz środowisk, co pokazywało uniwersalność technologii.

Read More

Kolejny przetarg w którym mowa o modelu BIM !

Mamy następną instytucję, która można powiedzieć odważyła się zastosować w postępowaniu przetargowym technologię BIM. A wszystko to w celu posiadania dobrej jakości dokumentacji 🙂

Gratulacje należą się Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie!

Tytuł przetargu:  „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynków ASP im. Jana Matejki w Krakowie”

Zamawiający podszedł do tematu troszkę inaczej niż jego poprzednicy, dając dodatkowe punkty za wykonanie projektu w technologii BIM.

asp bim

Read More