lioresal kas gevsetici €138.27
blog poświęcony technologii BIM

UZP

Viewing posts tagged UZP

INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE – relacja z konferencji UZP

W dniu 4 grudnia odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych przy współpracy merytorycznej Stowarzyszenia „BIM dla polskiego Budownictwa”, BIM Klastra oraz nowo powstałego zespołu V4 BIM Task Group w ramach Grupy Wyszehradzkiej, pod tytułem INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE – stosowanie technologii/procesów BIM (Building Information Modelling) w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych. Wagę wydarzenia oraz świadomość potrzeby stosowania innowacyjnych rozwiązań w w procesie zakupów publicznych podkreśliło to, że Konferencję otworzył i moderował Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pan Dariusz Piasta. Była to pierwsza konferencja w Polsce poświęcona tej technologii, gdzie na sali dominowali przedstawiciele Inwestora Publicznego. A należy dodać, że na sali było ponad 260 osób.

Pierwsza część konferencji poświęcona była rozwiązaniom już wdrożonym w Urzędzie, oraz wymogom i rekomendacjom wynikających z nowych dyrektyw unijnych. Pani Małgorzata Przewalska zaprezentowała Elektroniczną Platformę Katalogów Produktów – eKatalogi i omówiła korzyści ze stosowania tych narzędzi dla zamawiających. Pani Justyna Pożarowska, Radca Prezesa z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej omówiła Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 w sprawie zamówień publicznych. Prezentacja ta potwierdziła dużą świadomość Urzędu w zakresie stosowania technologii BIM w Europie, genezę pojawienia się rekomendacji dotyczącej stosowania wynikającej z rozwoju stosowania i korzyści dla zamawiających w poszczególnych krajach Europy. Oprócz krajów już stosujących tę technologię i oprócz Wielkiej Brytanii i Litwy, które wdrażają ją jako wymaganą, elastyczne podejście do rekomendacji zadeklarowały Austria, Belgia, Węgry, Holandia, Bułgaria, Łotwa, Włochy, Polska i Hiszpania. Podstawą stosowania tej technologii, i tę świadomość Urząd posiada, jest to, że otwarte i darmowe formaty wymiany danych efektywnie pozwalają na to, że dane wytwarzane zarówno za pomocą prawnie chronionego oprogramowania jak i oprogramowania otwarcie dostępnego są swobodnie wymieniane. Prezentacja Pani Justyny Pożarowskiej była tak ciekawa dla słuchaczy, że już po tej pierwszej części wywołała bardzo dużą falę pytań, ale i również wątpliwości co do zasadności stosowania i przydatności. Taka reakcja była jak najbardziej zasadna, ponieważ po pierwsze jest to bardzo nowa technologia na polskim rynku i wydawałoby się, że przez najbliższe 5 lat niemożliwa wręcz do stosowania. Już w tym momencie było wiadomo, że powinniśmy zorganizować następne konferencje przybliżające przypadki zastosowań na polskim rynku, również występujące w zamówieniach publicznych, a przede wszystkim obalić mit, że stosowanie tej technologii wymaga zmian w obowiązującym prawie. Oczywiście byłoby łatwiej, gdyby prawo budowlane dopuszczało składanie dokumentacji w postaci modeli branżowych, ale to wymaga na dzień dzisiejszy stworzenie nowych kompetencji po stronie zamawiającego.

Read More

BIM a nowa UZP – ciąg dalszy

Pokusiło mnie dzisiaj aby zobaczyć co się stało z BIM-em po konsultacjach społecznych nowej ustawy o zamówieniach publicznych.  Całość procesu może sobie każdy śledzić na tej stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271652/katalog/12284995#12284995  Na chwilę obecną projekt jest na etapie „Stały Komitet Rady Ministrów” Wśród wielu dokumentów właśnie na tym etapie największą ciekawość wzbudził dokument „tabela uwag” dostępny tutaj; http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271652/12284985/12284986/dokument171185.pdf  Widać po nim że żadna z uwag o BIM-ie nie została uwzględniona….!

Jedna z uwag która jest na tej liście moim zdaniem wprowadza w błąd przez prawdopodobnie nieznajomość tematu…! Jest to uwaga  Krajowej Rady Izby Architektów RP

Read More

Co słychać w SARP, PZTIB, badaniach ?

Mam czasami takie dni (wolniejsze) w których szukam ciekawych informacji powiązanych z technologią  BIM z miejsc mi niedostępnych. Bardzo dobrze w roli pomocnika sprawuje się wyszukiwarka google. Tym razem podkusiło mnie wprowadzić słowa „SARP BIM” i dzięki temu poniżej kilka ciekawych znalezisk 🙂

Na pierwszy ogień:

Propozycja SARP i PZITB dotycząca artykułu 30. Jest to alternatywna propozycja do tej złożonej przez nasz BIM Klaster i Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa o którym pisaliśmy tutaj (podpisany przez 39 osób i 7 związków). Zapraszam do komentowania propozycji zmiany słowa „może” na „powinien wymagać

źródło: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=8508

Read More