baclofen pump medicine €17.64
blog poświęcony technologii BIM

Generalny Wykonawca

Viewing posts tagged Generalny Wykonawca

BIM a Generalny Wykonawca cz.4 ostatnia!

Poprzednio zaprezentowałam krótką charakterystykę rozwiązań, możliwości i korzyści jakie daje praca w oparciu o technologię BIM. Warto przypomnieć, że technologię tą można wprowadzić do firmy w dwojaki sposób:

1. Poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania i przeszkolenie zespołu.

2. Współpracę ze specjalistycznymi firmami, które oferują usługi w w/w zakresie.

Poniższa tabela (nr 1) przedstawia nam koszty programów i szkoleń. Jak widać ceny wahają się od 15 do 63 tys. zł

 
Tabela 2.  Zalety i wady wprowadzenia technologii BIM w systemie outsorcingu lub bezpośrednio w obrębie firmy.

Podsumowując…

Nowe technologie wkradają się w nasze życie we wszystkich jego sferach. Dzięki nim żyje się łatwiej i przyjemniej. Nie wyobrażamy już sobie dnia bez telefonów komórkowych, laptopów czy bankowości internetowej. A przecież tak niedawno wszystko to wydawało się niedostępne, zbyt drogie, czasami ryzykowne.

Podobnie jest z opisaną tu technologią BIM. Przyzwyczajeni do starych metod patrzymy nieufnie na to co nowe. Trudno zaufać nowym rozwiązaniom, szczególnie że na naszym rodzimym rynku trudno znaleźć realizacje oparte na tej właśnie technologii. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wpisać się w grono prekursorów, a jak pokazuje doświadczenie często bycie pierwszym z perspektywy czasu okazuje się strzałem w przysłowiową dziesiątkę.

Niniejsze opracowanie dowodzi iż technologia BIM to rozwiązanie, które nie tylko pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy ale również znacząco podnosi jakość oferowanych usług i znacznie usprawnia przebieg całego procesu inwestycyjnego. Wbrew obiegowej opinii nie jest też nieosiągalne cenowo czy technologicznie.

Technologia BIM to technologia przyszłości. Na świecie jest to rozwiązanie stosowane na szeroką skalę i z każdym dniem coraz bardziej popularne z uwagi na szereg korzyści jakie daje wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego. W Polsce Firmy, które pierwsze zdecydują się na pracę w oparciu o jej wykorzystanie będą o krok przed konkurencją.

 Katarzyna Orlińska-Dejer

Zespół M.A.D.

BIM a Generalny Wykonawca cz.3

Znamy już różnice w przebiegu procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem technologii BIM oraz prowadzonego w tradycyjny sposób. Czas na liczby. Poniższa Tabela nr 1 zawiera porównanie obu rozwiązań w oparciu o przyjęte wyżej założenia. Tutaj dostępna w formacie Excela.

Wszystkie normy dotyczące czasu pracy przyjęte zostały w oparciu o konsultacje z kosztorysantami, kierownikami budów czołowych firm budowlanych działających na rynku polskim, realizujących obiekty zbliżone do referencyjnego oraz firmą oferującą usługi outsourcingowe w zakresie wykorzystania technologii BIM.

Z analizy wyłączone zostały: etap projektowania oraz opracowanie kosztorysu.

Jak pokazuje powyższa analiza – przekonanie o niedostępności i nieosiągalnym pułapie cenowym dla realizacji projektów w technologii BIM jest mylące i bezpodstawne. Dla rozpatrywanego zadania czas realizacji poszczególnych etapów prac nie uległ znacznemu skróceniu, za wyjątkiem wyeliminowania konieczności powtórnej weryfikacji przedmiarów. Koszty realizacji zadania przy wykorzystaniu technologii BIM oraz w oparciu o panujące obecnie standardy są porównywalne, z niewielką przewagą na korzyść wykorzystania nowych technologii. Dla tak małego projektu możliwe do przewidzenia oszczędności to około 46700,00 PLN co stanowi około 28% standardowych kosztów obsługi projektu. Śmiało można podejrzewać że oszczędności te byłyby proporcjonalnie większe w odniesieniu do większych inwestycji oraz przy realizacji kolejnych projektów przy wykorzystaniu w/w technologii.

 Tabela 2: Porównanie kosztów realizacji wybranych etapów procesu inwestycyjnego w technologii BIM oraz 2D (szczegóły w Tabeli nr 1)

 

Wykres 1: Porównanie kosztów realizacji wybranych etapów procesu inwestycyjnego w technologii BIM oraz 2D

Tabela 3: Porównanie czasu realizacji wybranych etapów procesu inwestycyjnego w technologii BIM oraz 2D

 

Wykres 2: Porównanie czasu realizacji wybranych etapów procesu inwestycyjnego w technologii BIM oraz 2D

Do podobnych wniosków doszli również autorzy artykułu zamieszczonego w Journal of Building Information Modeling z 2010 roku, gdzie omówiona została analiza porównawcza CAD i BIM względem generowanych kosztów. Wynika z niej, że 18,4% kosztów kontraktów projektowanych w 2D stanowią roboty dodatkowe, podczas gdy przy wykorzystaniu technologii BIM wartość ta oscyluje w granicach 2,7%. Jest to niezwykle korzystna zmiana przynosząca wymierne korzyści tak Inwestorowi jak i pozostałym uczestnikom procesu inwestycyjnego jak np. Generalnemu Wykonawcy czy Podwykonawcom.

Schemat 1: Udział robót dodatkowych w kosztach kontraktów projektowanych w 2D, 3D i BIM; Źródło: Journal of Building Information Modeling, 2010

Podobnego zdania byli też naukowcy z M.E. Rinker, Senior, School of Building Construction from within the College of Design, Construction and Planning at the University of Florida , którzy w roku 2007 przeprowadzili badania z pomocą NIBS (Network of International Business Schools News ). Celem owych badań było udokumentowanie spostrzeżeń ekspertów dot. wpływu technologii BIM na różne fazy w cyklu życia projektu -przy wykorzystaniu sześciu najczęściej używanych miar lub wskaźników KPI (ang. Key Performance Indicators) w branży budowlanej.
Największy odsetek odpowiedzi pochodził od osób zaangażowanych w fazę projektową oraz zarządzające procesem inwestycyjnym – Schemat 2.

Schemat 2 – Źródło: Journal of Building Information Modeling, Fall 2007

Schemat 3 – Źródło: Journal of Building Information Modeling, Fall 2007

Jak pokazały wyniki wspomnianych badań (Schemat 3) wykorzystanie technologii BIM daje najkorzystniejsze rezultaty w zakresie kontroli jakości oraz oszczędności czasu, a może raczej pewności, że inwestycja zostanie zrealizowana w terminie – tj. zgodnie z założeniami harmonogramu. Autorzy badań podkreślili też kilka dodatkowych zalet, wskazanych przez respondentów tj.: obniżenie wartości roszczeń, wyższy poziom koordynacji, większa stabilność i przewidywalność przebiegu i rezultatów całego procesu inwestycyjnego. Wszystko to stanowi wartość dodaną, która w konsekwencji przekłada się na wymierne korzyści w postaci oszczędności finansowych, podniesienia prestiżu firmy jak również podniesienia poziomu bezpieczeństwa realizacji inwestycji.

W kolejnej części omówię sposoby wprowadzania technologii BIM dla GW. Będzie to już ostatnia część!

Katarzyna Orlińska-Dejer
Zespół M.A.D.


Zarządzanie dokumentacją projektową

W związku z licznymi pytaniami na temat jak działa nasza aplikacja do zarządzania dokumentacją projektową postanowiliśmy uchylić nieco rąbka tajemnicy.

Zarządzanie dokumentacją projektową przy użyciu aplikacji webowej obejmuje zarządzanie wszystkimi rysunkami (na obecnym etapie są to rysunki architektury i konstrukcji), ich poprawkami i aktualizacjami oraz interaktywne połączenie dokumentacji z zadanymi pytaniami i odpowiedziami.

Jak wiadomo każde nowe rozwiązanie najlepiej sprawdzić w praktyce stworzyliśmy przykładowe konto tak, aby każdy zainteresowany mógł przekonać się jak działa nasza aplikacja.
Odnośnik do strefy znajduje się na naszej stronie internetowej w górnym prawym rogu. Bezpośredni link tutaj.

Login: strefa
Hasło: mad12

Do poprawnego działania aplikacji wystarczy tylko stały dostęp do Internetu i dowolna przeglądarka internetowa.

Po zalogowaniu się do aplikacji zobaczycie dwa przykładowe projekty. Wybieramy ten, który nas interesuje i wtedy  po lewej stronie ukazuje się kolumna listy rysunków „Architektura” i „Konstrukcja” w formie akordeonu. Listę można zwinąć do boku klikając na strzałę przy nazwie „Rysunki”. Na starcie wgra się pierwszy rysunek z listy, kolejne po kliknięciu na dany rysunek.

W przypadku kiedy jakiś rysunek się zmieniał i posiada kilka rewizji to przy nazwie pojawi się strzałka w dół. Brak strzałki oznacza, że rysunek ma tylko jedną rewizję. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy zawsze wgląd w całą historię rysunku i zmian, które zachodziły w nim podczas projektowania.

Kolejna funkcja to możliwość dołączenia wszystkich ważnych informacji do danego rysunku. Jeśli przy  rysunku na liście pojawi się symbol „chmurki” to znaczy, że zawiera on dodatkowe załączniki. Aby sprawdzić co to jest należy wyświetlić rysunek i kliknąć  w chmurkę koloru czerwonego. Miejsce chmurki jest ściśle powiązane z danym załącznikiem. Tak, aby niepotrzebnie nie przeglądać wszystkich załączników w momencie gdy interesuje nas tylko np. ściana w osi A ponieważ będzie wylewany tam beton.
Po kliknięciu na chmurkę ujrzymy  załączniki oraz ewentualne pytania i odpowiedzi związane z tym obszarem. Ilość i rodzaj załączników może być dowolny. Można załączyć zdjęcie, plik z excela, czy nawet część modelu w formacie 3Dpdf. Dzięki tej funkcji mamy możliwość prześledzić całą historię każdej zmiany, wszystkie daty oraz osoby, które uczestniczyły w zmianach.

Udostępnione przez nas pokazowe konto jest pełną wersją komercyjną, którą oferujemy naszym klientom. Dostępne są wszystkie funkcje, które posiada nasza aplikacja i z których mogą korzystać nasi klienci. Dodatkowo  istnieje możliwość samodzielnego zarządzania dokumentacją przez klienta.

Usługę zarządzania dokumentacją rozdzielamy na:
– wgranie dokumentacji oraz ewentualnych późniejszych rewizji,
– zarządzanie wszystkimi zmianami czyli dołączanie wszystkich ważnych informacji w formie „chmurek”,
– uruchomienie oddzielnej w pełni samodzielnej wersji aplikacji z opcją zarządzania dokumentacją przez klienta.

Kluczowe korzyści, które można uzyskać decydując się na korzystanie z naszej aplikacji :
– cała dokumentacja inwestycji znajduje się w jednym miejscu i jest dostępna z każdego miejsca na świecie,
– łatwy dostęp do wszystkich aktualizacji i historii projektu,
– pełna kontrola nad zmianami w projekcie,
– szybka i sprawna komunikacja pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego na etapie projektowania jak i realizacji obiektu.

Zapewne zwrócicie uwagę na to, że załączone pliki nie są w formacie dwg, a jakość dokumentacji nie powala na kolana. Jest tak specjalnie z dwóch powodów: brak formatu dwg pozwala nam na znaczne obniżenie kosztów usługi, a jakość jest dobrana w taki sposób aby wszystko było czytelne i jednocześnie zapewniało odpowiednią szybkość działania. Ponadto istnieje możliwość pobrania rysunku w wersji wektorowej PDF.

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

BIM a Generalny Wykonawca cz.2

A teraz jak wygląda praca z wykorzystaniem technologii BIM (w oparciu o usługi outsorcingowe i doświadczenie własne w pracy na oprogramowaniu TektaStructures).

Otrzymujemy materiały przetargowe, w oparciu o które budujemy model 3D obiektu (łączący architekturę i konstrukcję). Pracując w oparciu o dokumentacje architektoniczną i konstrukcyjną automatycznie sprawdzamy ich wzajemną zgodność i wychwytujemy braki. Trudno przegapić w modelu brak zdefiniowania parametrów jakiegoś elementu czy też ich rozbieżność. Co więcej oprogramowania w oparciu o które budowane są inteligentne modele same alarmują użytkowników o konfliktach – dodatkowa para oczu. Model może być budowany przez jedną lub więcej osób, dzięki trybowi multiuser co znacznie przyspiesza pracę (nieocenione przy dużych realizacjach). Budując model w kilka osób widzimy elementy wstawiane przez pozostałych nie ma więc niebezpieczeństwa, że zdublujemy lub pominiemy jakiś element. Co więcej o elemencie zdublowanym program natychmiast informuje użytkownika (Program informuje użytkownika o podwójnym zamodelowaniu tego samego elementu – w trybie pracy jednoosobowej; przy pracy zespołowej sprawdzenie wystąpienia konfliktu tego typu wymaga sprawdzenia przez specjalny skrypt który wychwytuje wszystkie konflikty). Pełny model konstrukcji pozwala na zdefiniowanie warstw wykończeniowych, wyposażenia etc. w ilościach idealnie odpowiadających powierzchniom konstrukcyjnym. Zamknięty model pozwala na wygenerowanie raportów ilościowych dla całości inwestycji, z dokładnością do 1cm2 czy cm3. Dla powyższego zadania z uwagi na jego niski stopień skomplikowania założymy zespół 3 osobowy: 2 modelarzy i kosztorysant. W oparciu o przedmiar budujemy ofertę. Oferta trafia do Inwestora, który tak jak poprzednio ma sugestie dot. optymalizacji i zmian w projekcie. Naniesienie zmian w modelu 3D oraz wygenerowanie raportów jest znacznie prostsze niż przeliczenie nowych ilości na tzw. piechotę i minimalizuje ryzyko wystąpienia błędu. Prezentacja modelu Inwestorowi to dodatkowy atut dla GW – to sygnał „podchodzimy do tego tematu poważnie i w pełni profesjonalnie, nie ma czasu na błędy”. Dostajemy temat do realizacji. Wybieramy zespół odpowiedzialny za przygotowanie budowy. Dzięki temu, ze mamy model, nie musimy już sprawdzać obmiarów, co pozwala nam zaoszczędzić czas i skupić się na negocjacjach z podwykonawcami. Model na etapie realizacji to nieoceniona skarbnica wiedzy. Nie ma konieczności ponownego zliczania ilości wbudowanych materiałów. Wystarczy zaznaczyć interesujące nas elementy w wirtualnym świecie i wygenerować odpowiedni raport – ilości te są tożsame z ilościami jakie powinny pojawić się na fakturach od podwykonawców i dostawców. Nie ma miejsca na zaokrąglenia. Dzięki wychwyceniu 99% błędów, kolizji i niejasności dokumentacji na etapie budowania modelu pozbyliśmy się też nieprzyjemnych niespodzianek jakie lubią pojawiać się na etapie realizacji. Interesująca jest też  współpraca z podwykonawcami. Przykład: dokumentacja konstrukcji stalowej została przekazana wykonawcom w postaci modelu 3D, następnie uzupełniona o niezbędne informacje warsztatowe (detale połączeń) i skierowana do produkcji. To znacznie przyspieszyło prace, a możliwość sprawdzania rozwiązań proponowanych przez wykonawców na modelu 3D pozwoliła uniknąć późniejszych rozczarowań. Warto tez wspomnieć że opracowanie dokumentacji warsztatowej przy wykorzystaniu istniejącego już modelu to oszczędność rzędu 10 do 20% czasu i pieniędzy, przy założeniu że robi to firma odpowiedzialna za koordynowanie modelu.

Budowa jest ukończona. Nie obyło się oczywiście bez drobnych problemów i nieporozumień, ale takich problemów BIM nie jest w stanie rozwiązać. Ważne, że inwestycja zakończyła się zgodnie z harmonogramem i w ramach przewidzianego budżetu.

Teraz model może być przekazany Inwestorowi i dzięki darmowym narzędziom (BIM Vision, Tekla BIMsight itp.) posłużyć jako skarbnica wiedzy przy dalszym zarządzaniu inwestycją czy też zarządzania energią w budynku.

Poniżej w formie schematu proces inwestycyjny od etapu opracowania oferty po odbiór inwestycji przy wykorzystaniu technologii BIM (w niebieskich polach kluczowe korzyści)

 W kolejnych etapie przyjrzymy się dokładnie kosztom obydwu wariantów.

Katarzyna Orlińska-Dejer
Zespół M.A.D.

BIM a Generalny Wykonawca cz.1

Wśród materiałów dostępnych w Internecie, nie kryjmy tego – głównym źródle informacji na temat BIM, brak jest miarodajnych opracowań czy symulacji dotyczących faktycznych kosztów, czasochłonności etc. przy wykorzystaniu tej technologii dla realizacji konkretnego projektu / zadania w naszych polskich realiach. Takie opracowanie zyskałoby jednak na wartości, gdyby miało odniesienie do wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu metod standardowych 2D.

Żeby wyjaśnić bliżej jak wygląda praca z modelem BIM posłużę się przykładem, który w dużej mierze opiera się na autentycznych relacjach i doświadczeniach własnych z prac przy realizacjach inwestycji budowlanych na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Z uwagi na opracowania, dostępne m.in. w Internecie, dotyczące wykorzystania technologii BIM na etapie projektowania, pominę ten etap i skoncentruję się głównie na przygotowaniach  bezpośrednio poprzedzających realizację jak i samej realizacji inwestycji tj. budowie.

Krótka charakterystyka przykładowego projektu

Załóżmy, że rozpoczynamy projekt np. średniej wielkości zespołu mieszkaniowego, który ze względu na przyjęte przez Inwestora założenia został podzielony na etapy. Realizujemy jeden z etapów tj. budowę dwóch bloków mieszkalnych o parametrach zgodnych z poniższą charakterystyką:

Ilość kondygnacji podziemnych: 1
Ilość kondygnacji nadziemnych: 6
Powierzchnia całkowita segment A: 4 742,95m2 w tym 1 106,15m2 (podziemie)
Powierzchnia całkowita segment B: 4 742,95m2 w tym 1 106,15m2 (podziemie)
Kubatura segment A: 15047,40m3 w tym 4137,00m3 (podziemie)
Kubatura segment B: 15047,40m3 w tym 4137,00m3 (podziemie)
Ilość mieszkań w jednym segmencie: około 44
Ilość miejsc parkingowych w jednym segmencie: około 28

Zabudowa tworzy swego rodzaju enklawę. Poszczególne budynki zaprojektowano w postaci prostych powtarzalnych struktur (odbicie lustrzane). Budynki zaprojektowano w technologii żelbetowej struktury nośnej słupowo-płytowej z wypełnieniem ścianami z pustaków średniowymiarowych. Ściany żelbetowe klatek schodowych stanowią usztywnienie układu. Powtarzalność kondygnacji:

  • garaż,
  • parter,
  • kondygnacje od 1 do 4 (powtarzalne)
  • kondygnacja 5

Dach płaski – stropodach. Wykończenie – stan deweloperski.

Status

Załóżmy też, że występujemy w tym zadaniu w roli Generalnego Wykonawcy i naszą przygodę z tematem zaczynamy od udziału w postępowaniu przetargowym. Naszym zadaniem jest opracowanie oferty na w/w temat.

W pakiecie od Inwestora otrzymujemy wyłącznie rysunki (architektoniczne i konstrukcyjne) oraz specyfikacje techniczne. Brak przedmiarów – co zdarza się w 95% przypadków (w przetargach publicznych GW w materiałach przetargowych otrzymuje również przedmiar, ale w 80% przypadków odbiega od zawartości dokumentacji a tym samym wymaga szczegółowego sprawdzenia na etapie opracowywania oferty przetargowej). W celu przygotowania oferty jako GW zmuszeni jesteśmy przygotować szczegółowy przedmiar inwestycji, następnie uszczegółowić i potwierdzić wymagania Inwestora w zakresie przyjętych rozwiązań w tym materiałów wykończeniowych i zastosowanych technologii. W całość zadania zaangażowane są dwie osoby: kosztorysant i przedmiarowiec. Przedmiar wykonywany jest w oparciu o rysunki 2D w formacie DWG. Narzędzia jakimi dysponujemy w celu opracowania oferty: oprogramowanie DWG TrewViewer (licencja bezpłatna), Zuzia/Norma (licencja płatna), Excel. Inwestor oczekuje od nas oferty w formie Excela (TES – Tabela Elementów Scalonych zadana przez Inwestora) natomiast w firmie funkcjonuje wewnętrzny format pliku dla ustalania wartości budżetu inwestycji. Ryzyko popełnienia błędu na tym etapie jest bardzo duże. Główne przyczyny: trudne do wychwycenia niezgodności w dokumentacji, omyłka pisarska, skalowanie rysunku, przeliczanie jednostek, presja czasu, przenoszenie danych między plikami.
Oferta trafia do Inwestora, który ma sugestie dla nas i naszych konkurentów dotyczące zmiany przyjętych w projekcie założeń, co w perspektywie pozwoli na okrojenie budżetu. Dwa tygodnie na wprowadzenie zmian. Negocjacje. Wygrywamy. Podpisujemy umowę i startujemy z realizacją zadania. Wybieramy zespół odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie budowy. Pierwszy krok – sprawdzenie przyjętych założeń, ilości ujętych w budżecie, optymalizacja założonego wcześniej harmonogramu robót. Zespół to kierownik budowy, inżynier budowy i obmiarowiec (inna osoba niż w fazie I). Zaczynają się negocjacje z podwykonawcami i dostawcami. Budowa rusza z kopyta. Na budowie angażujemy dwie osoby do ustalania harmonogramów zamówień materiałów, opracowywania obmiarów wykonanych robót – niezbędnych do przejściowych świadectw płatności i sprawdzania zgodności faktur ze stanem faktycznym (czy płacimy za tyle ile zostało wykonane, czy też ktoś ma skłonność do zaokrąglania w górę 🙂 ). Budowa trwa, w trakcie jej realizacji wprowadzane są zmiany i uzupełnienia, będące wynikiem np.: niezgodności w dokumentacji architektonicznej i konstrukcyjnej j.np. zmiana grubości ściany w osiach X-Y, zastosowania innego niż założony wcześniej materiał etc. Adnotacje wprowadzone są na bieżąco do dziennika budowy a nadzór autorski co miesiąc aktualizuje dokumentację dostarczając na budowę kolejne rewizje rysunków. Odbiór obiektu i przekazanie go Inwestorowi wraz z bonusem w postaci wielotomowej dokumentacji.
Poniżej w formie schematu proces inwestycyjny od etapu opracowania oferty po odbiór inwestycji. Kluczowe miejsca zostały oznaczone wykrzyknikami.

 W kolejnej części omówię jak będzie wyglądał w/w etap przy zastosowaniu technologii BIM

Katarzyna Orlińska-Dejer
Zespół M.A.D.