dooponowa dawka pompy baklofenu €13.84
18 lip 2019

BIM Quantity Takeoff – Case 12

Case nr 12: Konstrukcja – zestawienie prętów

18 lip 2019

Case nr 12: Konstrukcja – zestawienie prętów zbrojeniowych

Kolejne zestawienie dla branży konstrukcyjnej wykonamy na bazie modelu IFC obiektu sportowego (Rys. 1). Elementy konstrukcyjne, a także całość zbrojenia budynku głównego została zamodelowana w programie Tekla Structures przez firmę M.A.D. Engineers.

Rysunek 1: Model IFC w przeglądarce BIM Vision

Zbrojenie, w zależności od średnicy, zostało wyeksportowane do IFC w innym kolorze (Rys. 2) co możemy zaobserwować w BIM Vision po włączeniu opcji Kolor obiektu w zakładce Widok (Rys. 3).

Rysunek 2: Oznaczenia kolorystyczne zbrojenia

Rysunek 3: Widok zbrojenia po włączeniu opcji Kolor obiektu

Zbrojenie wyeksportowano wraz z podstawowymi informacjami, jak np. długość i średnica pręta, klasa stali czy przynależność do elementu (Rys. 4), które można wykorzystać do utworzenia bardzo rozbudowanego zestawienia. My jednak ograniczymy się do dwóch właściwości:

  • średnicy,
  • masy.

Rysunek 4: Właściwości przypisane do prętów zbrojeniowych

W pierwszym kroku musimy wyselekcjonować z modelu wszystkie pręty zbrojeniowe. Szybkim sposobem, aby to zrobić jest przejście do zakładki Obiekty, zmiana sposobu sortowania na Typy, następnie zaznaczenie na liście pozycji Pręt zbrojenia (Rys. 5). Po wybraniu obiektów możemy uruchomić wtyczkę BIM Quantity Takeoff.

Rysunek 5: Wybór obiektów

Na liście dostępnych elementów w wtyczce BIM Quantity Takeoff zaznaczamy wszystkie pozycje. Wpisujemy odpowiednią cyfrę w polu Liczba właściwości (w tym przypadku będzie to 1). Wybieramy opcje grupowania. W pierwszym polu Właściwości dodajemy Średnicę, dopisujemy adnotacje tekstowe (D [mm] =). W kolumnie Sum ustawiamy Masę, a jednostka (kg) ładuje się automatycznie z modelu IFC. Po uzupełnieniu jednego wiersza arkusza kalkulacyjnego możemy przekopiować dane do pozostałych, co w rezultacie daje nam ustawienia jak na Rys. 6.

Rysunek 6: Ustawienia arkusza kalkulacyjnego

Na Rys. 7 widoczny jest fragment raportu zestawieniowego (całość raportu zawiera 560 pozycji) . Zbrojenie pogrupowane jest wg kondygnacji, a masa zsumowana dla prętów o takiej samej nazwie i średnicy.

Rysunek 7: Raport zestawieniowy

Mając tak zbudowane zestawienie możemy przy użyciu jednej formuły Excela otrzymać łączną masę zbrojenia dla całego budynku i porównać ją z pomiarem za pomocą narzędzia BIM Vision (Rys. 8). Uzyskane wyniki różnią się o około 540 kg, ale stanowi to w zaokrągleniu zaledwie 0,05% całkowitej masy zbrojenia. Różnica wynika ze sposobu obliczania masy przez programy oraz z przyjętych zaokrągleń.

Rysunek 8: BIM Vision – pomiar ciężaru zbrojenia

Do ćwiczenia przygotowaliśmy film, na którym krok po kroku przedstawiliśmy powstawanie raportu zestawieniowego:

Sylwia Trybek
M.A.D. Engineers

Leave a comment
More Posts
Comments
  1. Tomasz Wiatr lipiec 18th, 2019 4:11PM

    Świetna robota, jak to się mówi, a mówiąc profesjonalnie dzieło sztuki inżynierskiej, nic dodać nic ująć. POZdrawiam

Comment