czy baklofen działa na czkawkę €93.44
blog poświęcony technologii BIM

ankieta

Viewing posts tagged ankieta

Building Information Modelling (BIM) w Polsce – Praca badawcza w UK

Student Heriot-Watt University w Edynburgu, prosi o wsparcie w wypełnieniu ankiety na potrzebę pracy dyplomowej.  Celem pracy jest sprawdzenie gotowości polskiego budownictwa na implementację Building Information Modelling (BIM) oraz zbadanie wkładu strony publicznej (jako głównego zamawiającego) w rozwój innowacji polskiego budownictwa.

Link do ankiety: https://www.surveymonkey.com/s/BIMforPoland_PL

Stosowanie zaawansowanych metod wizualizacji na rynku nieruchomości – ankieta

Drodzy blogowicze!

Od około dwóch miesięcy prowadzimy razem z Uniwersytetem Ekonomicznym projekt  o nazwie: „Badanie rynku nieruchomości pod kątem stosowania zaawansowanych technik marketingowych” w ramach „Małopolskiej Sieci Transferu Wiedzy” współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kluczowym elementem naszego projektu jest ankieta i jej późniejsza analiza. Zwracamy się do czytelników bloga z prośbą o pomoc i wypełnienie ankiety. Ankieta jest krótka, konkretna i powinna zająć około 10-15min.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/a/mad-engineers.pl/forms/d/15H3KAPOBVzJzFphjwMVpz_DDknQVBgKGquO0siDrhrc/viewform?c=0&w=1

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

 

BIM – ankieta znajmości i stosowania idei BIM

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczących znajomości i stosowania idei BIM w Polsce. Ankietę można wypełnić na stronie internetowej Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa. Ankieta dostępna jest pod adresem: http://ztob.pk.edu.pl/index.php?option=com_pollxt&Itemid=69 .

„Ankieta BIM” przeznaczona jest dla osób pracujących w branży budowlanej, zarówno dla inwestorów, jak i architektów, projektantów branżowych, planistów, kosztorysantów i innych. W przypadku używania w pracy technologii BIM, czy to w projektowaniu, czy innych zostawaniach prosimy równiez o wypełnienie ankiety o nazwie  „Ankieta BIM cz. 2„.

Serdecznie dziękujemy za pomoc.

Ankieta

Wszystkich czytelników bloga zapraszamy do krótkiej ankiety dot. zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych w procesie budowlanym.

Obserwacje na rynku budowlanym wskazują na postępującą cyfryzację procesu budowlanego. Szczególnie interesujące jest coraz większe zastosowanie modelowania BIM (Building Information Modeling) w procesie inwestycyjnym. Podstawową zaletą wdrażania nowoczesnych technologii, wskazywaną przez uczestników procesu budowlanego, jest redukcja kosztów projektowania i realizowania inwestycji.

Aby lepiej określić potencjał polskiego rynku budowlanego w odniesieniu do nowoczesnych technologii zapraszamy Pana/nią do udziału w krótkiej ankiecie. Udział w ankiecie jest dobrowolny, wyniki analizowane będą zbiorczo, z zachowaniem zasad poufności.

Wszystkim uczestnikom badania prześlemy opracowane wyniki zbiorcze, dzięki czemu będziecie Państwo mogli porównać swoją pozycję na tle branży.

Ankieta jest w wersji online co zajmie dosłownie chwilkę aby ją uzupełnić.

http://moje-ankiety.pl/respond-42085/sec-2OiK2vrC.html

HASŁO: BIM

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.