baclofen gi motility €108.54
blog poświęcony technologii BIM

DDS-CAD

Viewing posts from the DDS-CAD category

DDS-CAD – eksport do IFC

DDS-CAD to zaawansowane narzędzie do projektowania instalacji wewnątrz budynku. Jako pierwszy taki system w Europie, w roku 2014 przeszedł pozytywnie proces certyfikacji eksportu IFC2x3 CV2.0.

Polecenie eksportu do pliku IFC

Aby wyeksportować model do IFC klikamy Plik → Export → Eksport do pliku IFC.

Rysunek 1: Polecenie eksportu do IFC

Read More

Wybór oprogramowania do projektowania instalacji w technologii BIM – Analiza przypadku

Potrzeba wykorzystania możliwości technologii 3D w projektowaniu instalacji sanitarnych skłoniła mnie do dokonania porównania programów dostępnych obecnie na polskim rynku oprogramowania dla budownictwa.

Z punktu widzenia projektanta instalacji najważniejsza jest funkcjonalność tj. przydatność obliczeń wykonywanych w programie do tworzenia w nim rysunku branżowego oraz baza norm używana do obliczeń. Szukałam programu poprawnie wykorzystującego format IFC (ang. Industry Foundation Classes) ułatwiający współpracę między programami różnych producentów. Kolejnym ważnym aspektem jest tworzenie modelu 3D z inteligentnymi połączeniami między piętrami, dzięki czemu otrzymujemy imitację rzeczywistego obiektu. Możliwość wykorzystania technologii BIM (ang. Building Information Modeling) w projektowaniu instalacji stała się dla mnie kluczowym elementem kryterialnym. Zdecydowałam się na zastosowanie rozwiązania poprawiającego dokładność rysunku, wydajność mojej pracy oraz koordynację międzybranżową.

Porównałam następujące programy: AutoCAD MEP i Revit MEP firmy Autodesk, ArCADia do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych firmy Intersoft oraz DDS-CAD firmy Data Design System. Każdy z tych programów, z wyjątkiem ArCADia (moduł do instalacji grzewczych i wentylacyjnych jest obecnie niedostępny) umożliwia trójwymiarowe rysowanie wewnętrznych instalacji, zarówno grzewczych, wodno-kanalizacyjno-gazowych, jak i wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Wybrane kryteria porównawcze zawiera poniższa Tabela 1.

Read More