mechanizm działania lioresal €91.78
blog poświęcony technologii BIM

grant z UE

Viewing posts tagged grant z UE

Sketchup, BIM, 64-bit, IFC, Tekla Structures, grant UE

Dwa dni temu wrzuciliśmy na naszym fejsie dwa screeny z zapytaniem: jakie to oprogramowanie? Jedna osoba podjęła próbę odgadnięcia cóż to za soft…. niestety bezskutecznie 🙂

Screeny wyglądały tak:

Read More

Drugi grant z UE dla BIM…

I znowu dobra wiadomość! Dostaliśmy kolejny budżet z UE na opracowanie związane z BIM-em ale o innym temacie niż poprzednio. Tym razem temat wniosku brzmiał tak:

„Opracowanie metodologii budowy modelu BIM (wirtualnego modelu obiektu budowlanego) umożliwiającej efektywne  wykorzystanie modelu w procesach analiz zakresu rzeczowego robót budowlanych, analiz kosztów realizacji robót budowlanych i planowania robót budowlanych.”

Grant będzie realizowany przez Politechnikę Krakowską w Instytucie Zarządzania w Budownictwie i Transporcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, na rzecz firmy M.A.D. Engineers.

Planowane jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających w efektywne wykorzystywanie  technologii BIM w zakresie projektowania, analiz kosztowych oraz harmonogramowania robót budowlanych. Pracownik Politechniki Krakowskiej dokona analizy wirtualnych modeli obiektów budowlanych opracowywanych przez M.A.D. Engineers pod kątem przydatności struktury modelu dla celów analiz kosztowych oraz harmonogramowania. Wyniki analizy pozwolą na opracowanie zasad implementacji w strukturach modeli fasetowej klasyfikacji umożliwiającej uporządkowanie sposobu definiowania właściwości elementów obiektów budowlanych oraz przetwarzania danych o projektowanych obiektów budowlanych dla celów analiz kosztowych i harmonogramowania robót. Kolejne etapy to: implementacja modelu analizy kosztowej microBIM opartego o ceny jednostkowe elementów konstrukcji budowlanych w oparciu o system klasyfikacji Omniclass, zaprojektowanie struktury przedmiaru robót oraz kosztorysu powiązanej z modelem BIM, opracowanie nazewnictwa (klasyfikacji wraz z indeksami) bibliotek elementów konstrukcji budowlanych do wykorzystania przez projektantów w celu zautomatyzowania procesu przedmiarowania robót budowlanych.

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

 

Pierwszy grant z UE na BIM!

Z cyklu bardzo dobrych wiadomości! Dostaliśmy mały grant z UE na prace związane z technologią BIM oraz formatem IFC. Grant będzie realizowany przez firmę M.A.D. Engi.neers na Politechnice Krakowskiej w Instytucie Zarządzania w Budownictwie i Transporcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy.

Czas trwania grantu to pół roku, startujemy w listopadzie. Zakres opracowania będzie wyglądał tak:

1. Analiza wymagań dla modeli 3D w państwach stosujących BIM w zamówieniach publicznych (Wielka Brytania, Singapur, Finlandia)
2. Analiza wytycznych dobrego modelowania na podstawie istniejących zagranicznych opracowań (USA, Norwegia, Dania)
3. Analiza modelowania w programie Revit pod względem wymiany informacji w formacie IFC.
4. Analiza modelowania w programie ArchiCAD pod względem wymiany informacji w formacie IFC.
5. Analiza modelowania w programie Tekla Structures pod względem wymiany informacji w formacie IFC.
6. Stworzenie polskiego standardu modelowania budynków do wymiany informacji za pomocą formatu IFC.

Zapraszamy do dyskusji na temat naszego zakresu opracowania. Nie zaszkodzi podrzucenie ciekawych linków i uwag do powyższych punktów. 

Czekamy również na inne ciekawe pomysły na kolejne granty z UE!

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.