baklofen zastosowania medyczne €65.61
blog poświęcony technologii BIM

LOD

Viewing posts tagged LOD

Koniec z LOD-ami?

W kwietniu tego roku Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zatwierdził nową normę i dzięki temu grono tych około-BIM-owych powiększyło się o kolejny dokument, oznaczony numerem PN-EN 17412-1 i zatytułowany “Modelowanie informacji o budynku. Wymagany poziom informacji. Część 1: Koncepcje i zasady”.

Osoby zapoznane z serią PN-EN ISO 19650 zapewne skojarzą tytuł wspomnianej normy z wprowadzonym w niej terminem “level of information need” – i będzie to słuszne skojarzenie. Czy jednak nowe opracowanie rzuca całkiem nowe światło na formułowanie wymagań informacyjnych (w skrócie określmy je EIR – z ang. Exchange Information Requirements)? Do tej pory większość osób definiujących wymagania w zakresie modeli BIM operowała na – dość wygodnym – opisie tzw. LOD. Już samo to może powodować pewne niejasności, bo akronim ten ma kilka znaczeń – dla jednych to Level of Detail, a dla innych Level of Development. I choć różnica wydaje się niewielka to ma duże znaczenie.

Read More

BIM tkwi w detalach – wstęp cz. 2

W poście(1) informowaliśmy, że przygotowujemy cykl dotyczący modelowania detali w ArchiCADzie. Na łamach bloga wielokrotnie pojawiały się informacje (ostatnio w (2)) dlaczego tak ważne jest prawidłowe wykonanie prawidłowego modelu w natywnym oprogramowaniu. Dziś przychodzi czas na to, aby zapoznać Was z założeniami, jakie przyjęliśmy do opracowania tego zagadnienia.

Po pierwsze: dokładność.

Większość modeli powstaje od razu w dość zaawansowanym stopniu dokładności geometrycznej (LOD 350 ÷ LOD 400). Wynika to kilku aspektów:

• Taki poziom detalu zapewnia spełnienie wymagań projektu budowlanego, które znamy z polskiego prawa – zapisy zawarte w § 12.1 (3) wyjaśniają, że część rysunkowa projektu na cele uzyskania pozwolenia na budowę powinna zawierać m.in. układ funkcjonalno – przestrzenny obiektu, jego rozwiązania budowano – konstrukcyjne itd., z nawiązaniem wszystkich elementów do poziomu terenu, rodzaju konstrukcji i jej przekrojów.
• Modele wzbogacone o szczegóły geometryczne (np. pięknie wymodelowane barierki) nadają się do stworzenia wizualizacji obiektu.
• Dzięki takiemu przedstawieniu elementów nie ma konieczności re-edycji elementów do opra-cowania projektu wykonawczego.

To wszystko łącznie wyczerpuje zapisy dot. LOD na poziomie 350÷400:

Read More

Level of development (LOD) a polskie standardy wykonywania projektów

Były takie czasy, że nie rozumiałem jak ważnym tematem jest opisanie „Level of development” w kontekście technologii BIM. Sprawcą tego był poniższy rysunek.

LoDEVexplained_605

Rysunek, który pojawiał się w internecie za każdym razem kiedy ktoś próbował wyjaśnić czym jest „Level of development”…. Nie sposób było znaleźć grafiki ukazujące ściany żelbetowe, ściany wielowarstwowe itp.

Read More

BIM w Finlandii – wstęp cz.2

Na wstępie muszę uczciwie przyznać, że nie będąc projektantem mam miejscami bardzo ograniczoną wiedzę na temat tego, jak dokładnie funkcjonują pewne mechanizmy i procesy towarzyszące projektowaniu. Niemniej jednak ze względu na pełnioną funkcję koordynatora nie tylko BIMu, ale i całości dokumentacji, praca moja wymaga stałego kontaktu z zespołami tworzącymi projekty, dzięki czemu miałem okazję mniej lub bardziej przyglądnąć się organizacji pracy architektów, konstruktorów i branżystów. Większość moich doświadczeń wiąże się z pracą w Polsce, przez co ma niewiele wspólnego z BIMem, jednak w trakcie mojego pobytu w Finlandii starałem się wykorzystać każdą możliwą okazję do kontaktu z projektantami, jednocześnie zawzięcie studiując dostępne, w zrozumiałym dla mnie języku, publikacje i regulacje. Jakie wnioski? O tym za moment. Najpierw kilka faktów.

Wprawdzie fiński rynek jest dosyć rozproszony pod kątem stosowanych narzędzi (architekci korzystają z Archicada lub Revita, konstruktorzy z Tekli, a branżyści Magicada i CADS Plannera) ma on jednak pewną cechę wspólną. Obowiązującym i stosowanym przez niemal wszystkich użytkowników (około 95%), jest format IFC. Jest on rzeczywistym nośnikiem i źródłem wszelkich informacji o projekcie. To jego wymagają niemal wszyscy inwestorzy, wykonawcy, czy producenci i dostawcy pod-konstrukcji. Pozwala on na skuteczne unikanie nieporozumień, błędów i niedomówień. Dzięki niemu wszyscy, że się tak wyrażę, mówią jednym językiem i nie myślę tu o fińskim 🙂 Aby jeszcze lepiej zobrazować siłę takiego rozwiązania dodam, że w przypadku więcej niż połowy BIMowych projektów modele zawierają w sobie nie tylko podstawowe informacje, ale również komplet specyfikacji technicznych, bezpośrednio wpisanych na rysunki lub odpowiednio z nimi zlinkowanych.

Read More

LOD – Level Of Development

Współpraca projektowa w BIMie oprócz wielu korzyści może szykować dla użytkownika także kilka niespodzianek. Jedną z nich jest m.in. jakość wykonywanych modeli przez poszczególnych uczestników inwestycji. Oczywiście zawartość modelu i informacje jakie chcemy z niego uzyskać to podstawowa sprawa, którą trzeba ustalić na początku współpracy i nic nas z tego zadania nie zwolni, jednak jest dodatkowe narzędzie, które może nam pozwolić na łatwiejsze sprecyzowanie naszych wymagań. Jest to opracowany przez Amerykański Instytut Architektów (AIA) i uszczegółowiony przez BIMFORUM (http://bimforum.org/) system oceny modeli LOD (Level Of Development).

Trochę historii.

Pierwsze poważne opracowanie na temat LOD pojawiło się w roku 2008 w „E202-2008 Building Information Modeling Protocol” organizacji AIA. W 2011 roku pod auspicjami BIMFORUM powstała grupa robocza mająca za zadanie rozwinąć zakres ramowy LOD do standardu opartego na konsensusie, który byłby przydatny do określenia wiarygodności informacji zawartych w modelu BIM. Grupa ta podzieliła główne systemy budowlane na cztery grupy tworząc do każdej z nich odpowiednią podgrupę. W celu stworzenia jak najlepszego porozumienia każdą z grup kierowali wspólnie projektant i wykonawca, a wyniki podgrup zostały sprawdzone i zintegrowane przez grupę główną. Pierwszym zadaniem grupy była interpretacja definicji LOD wg. AIA do każdego systemu budownictwa, a następnie zestawienie przykładów ilustrujących tę interpretacje. W związku z szerokim zakresem stosowania BIM główne wysiłki grupy zostały skierowane w trzech kierunkach : szacowanie kosztów, koordynacji 3D oraz kontroli i planowania 3D. Efektem pracy grupy jest opublikowana w kwietniu 2013 r. specyfikacja Level of Development Specification”.

Read More