jak długo baklofen kopnie €117.66
blog poświęcony technologii BIM

BIM

Viewing posts from the BIM category

NOWE OBLICZE BIM – 14 listopada 2018 r.  Centrum Konferencyjne POLIN w Warszawie

Technologia BIM może być źródłem ogromnych oszczędności podczas realizacji każdej inwestycji. Dzięki niej wielobranżowy projekt staje się źródłem informacji płynących nie tylko na budowę, ale też do podwykonawców, dostawców materiałów budowlanych, zarządców nieruchomości, inwestorów.

Wydarzenie ma na celu odpowiedzenie na pytania na czym polega technologia BIM, jak bardzo jest innowacyjna, jaka jest jej teraźniejszość i przede wszystkim, jaka jest jej przyszłość.

Tegoroczna konferencja zostanie podzielone na dwie części:

– prelekcyjną, podczas której wystąpią międzynarodowi eksperci technologii BIM i opowiedzą o swoich doświadczeniach, m.in. Jorge Benitez Gardeazabal – Enzyme (Hong Kong), Fred Mills – The B1M, Wiktor Piwkowski – PZITB, Rob Roef – GRAPHISOFT, Aleksander Szerner – Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa, Edyta Andrejczyk – Centrum Nauki Kopernik, Minister Artur Soboń – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Linn Areno – Skanska Sweden, Leszek Włochyński – buildingSMART.

Read More

Zarządzanie informacją. Model, dane a informacja.

Jak w kilku słowach oddać znaczenie i rolę sprawnego zarządzania informacją w procesie zarówno tworzenia modeli BIM jak i późniejszej pracy w oparciu o nie? Najlepiej jak najprościej i najkrócej. Tekst porusza kwestie związane z unikaniem przesytu danych, optymalizacją ilości informacji przekazywanych kolejnym uczestnikom procesu inwestycyjnego, a wreszcie sprawnego zarządzania informacją. Opracowanie ma za zadanie jedynie zarysować problem, nie zaś omówić go w najdrobniejszych szczegółach (to bardziej temat na książkę).

Read More

Dobry model

Bardzo często na naszych szkoleniach pada ważne pytanie: kiedy będziemy mogli wykorzystać ten BIM na budowie?

To pytanie trudne. Odpowiadam na nie jednym zdaniem: dopiero wtedy, gdy modele będą naprawdę dobre. I tu zaczynają się schody bo odpowiedź zamiast pomóc wzbudza dalszą dyskusję, która zdaje się nie mieć końca. Bo kiedy model jest „dobry”? Co to w ogóle znaczy?

Słownik języka polskiego próbuje wyjaśnić słowo „dobry” na kilka różnych sposobów odwołując się do cech osób lub rzeczy. I tak cytując za (1) dobry to:

 1. zgodny z zasadami moralnymi,
 2. skłonny do pomocy,
 3. satysfakcjonujący, dodatni,
 4. o nastroju: pogodny,
 5. będący zwiastunem czegoś pozytywnego,
 6. starannie wykonujący swe obowiązki,
 7. o organizmie, jego części: dobrze funkcjonujący,
 8. starannie wykonany,
 9. odpowiedni,
 10. o potrawie, napoju: smaczny,
 11. intratny, przynoszący zyski,
 12. z nawiązką.

W kontekście BIM można zastanowić się nad podkreślonymi znaczeniami. Jednak już czytając powyższą listę możemy zrobić jak George Carlin z przykazaniami – pomieszajmy nieco i połączmy je w grupy:

Read More

Nowe Oblicze BIM 2017 – Prelegenci

 

PETR MATYÁŠ
di5 architekti inženýři

Założyciel i partner w di5 architekti inženýři, pracowni architektonicznej dla architektów i inżynierów, którzy ściśle współpracują na wszystkich etapach projektów. Firma di5 7 lat przygotowuje projekty z wykorzystaniem technologii BIM.
W 2013 roku jego obecni partnerzy i on sam założyli firmę di5 Tech, która koncentruje się na rozwoju oprogramowania do obsługi danych BIM.
Od 7 lat bierze aktywny udział w sprawach dotyczących BIM. We współpracy z Ministerstwem Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej brał udział w przygotowaniu programu wdrożenia BIM w Republice Czeskiej. Od 2016 roku jest członkiem grupy EU BIM TASK.

TYTUŁ PRELEKCJI BIM w Czechach

GRZEGORZ ROSIK
Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.

Magister inżynier organizacji i zarządzania Politechniki Wrocławskiej z 20-letnim doświadczeniem w branży. W Miastoprojekcie Wrocław od 2000 roku – początkowo jako niezależny konsultant projektów inwestycyjnych, a od 2003 roku jako doradca zarządu. W 2005 roku został dyrektorem ds. kluczowych projektów inwestycyjnych. Na początku 2013 roku objął funkcję prezesa zarządu. Był liderem najważniejszych projektów realizowanych przez spółkę. Ekspert w zakresie współpracy pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Zarządzał jednym z pierwszych projektów w modelu PPP w Polsce, gdzie firma Miastoprojekt Wrocław była partnerem prywatnym.

TYTUŁ PRELEKCJI Zastosowanie BIM w zamówieniach publicznych w Polsce. Studium przypadku: budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.

Read More

Konferencja NOWE OBLICZE BIM

Wykorzystanie technologii BIM pozwala osiągnąć znaczne oszczędności podczas realizacji inwestycji i jej późniejszej eksploatacji. Wg szacunków brytyjskich, gdzie projektowanie BIM jest już obowiązkiem w inwestycjach publicznych, wdrożenie tej technologii może przyczynić się do przyspieszenie trwania budów i zmniejszenie ich kosztów. Wirtualny model budowli obejmujący również zagadnienia branżowe staje się wstępną realizacją inwestycji i pozwala na eliminację błędów już na początkowym etapie cyklu jej życia.

Konferencja NOWE OBLICZE BIM ma przyczynić się do popularyzacji technologii BIM w Polsce. Prelegentami będą polscy oraz zagraniczni specjaliści zajmujący się na co dzień problematyką BIM. Wśród prelegentów znajdą się m.in. . Jesper Boye Andersen – BIG – Bjarke Ingels Group, David Philp – Digital Built Britain, Katarzyna Orlińska-Dejer – Datacomp, Leszek Włochyński – HOCHTIEF Polska, Paul Tunstall – HLM, Tamás György Erős – GRAPHISOFT I inni.

Wydarzenie ma charakter szkoleniowo-naukowy i skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką BIM, w tym architektów, inżynierów, projektantów, deweloperów, urzędników, wykonawców i producentów wyrobów budowlanych, a także nauczycieli akademickich i studentów. Organizatorzy konferencji zapraszają wszystkie osoby zainteresowane zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych w przygotowaniu i kierowaniu procesami inwestycyjnymi.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Polski Związek Firm Deweloperskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz BIM Klaster.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.wsc.pl/bim.

Serdecznie zapraszamy!!

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Kierunku Budownictwo – Białystok 2017

W dniach 1 i 2 czerwca odbyło się  spotkanie Dziekanów Wydziałów specjalności lądowych uczelni technicznych. Spotkania takie odbywają się co roku – w tym roku w Politechnice Białostockiej, w przyszłym będzie w Zielonej Górze i dotyczą wielu problemów organizacyjnych i edukacyjnych. W tym roku po raz pierwszy w historii tych spotkań omawiano temat wprowadzenia metodyki BIM do procesu edukacyjnego. Z racji mojego zaangażowania w propagowanie BIM w Polsce zostałem zaproszony na to spotkanie za co jestem organizatorom wdzięczny. Okazało się, że żaden inny temat nie wzbudził takich emocji jak BIM choć z różnych powodów wystąpienia „oficjalne” (panów Wiktora Piwkowskiego i dziekana WIL PK dr hab. Inż. Andrzeja Szaraty) były lakoniczne i sprowadzały się do informacji, że opracowano program wdrożenia BIM do programu nauczania. Samego programu nie zaprezentowano, ma on być wkrótce rozesłany do wszystkich dziekanów.

Ciekawsza część dyskusji została sprowokowana przez szefa Arcadiasoft p. Jarosława Chudzika, który w wystąpieniu sponsorskim poruszył sprawę preferowania przez uczelnie produktów Autodesku. Jego przekaz był taki: w danym kraju powinny być preferowane systemy rodzime, a takim jest Arcadia. Innymi słowy – jeśli już uczelnia państwowa uprawia marketing jakiegoś systemu (a w odczuciu powszechnym dotyczy to Autodesku), niech to będzie system krajowy. Za przykład podał Niemcy gdzie wg niego powszechnie „uczy się Nemetschka” (choć – czego nie dodał –  w ofercie grupy Nemetschek znajdują się trzy systemy architektoniczne różnych producentów). Jako pozytywny przykład wymienił Politechnikę Łódzką gdzie Arcadia jest systemem używanym w edukacji. Były także inne głosy w stylu „jakiego BIMu uczyć”, czy „my na naszej uczelni już kupiliśmy BIM”, świadczące o tym, że wciąż część zainteresowanych BIM utożsamia go z konkretnym oprogramowaniem. Druga sprawa, która wzbudziła kontrowersje  to standardy. Kol. Piwkowski wyraził pogląd, że standardy nie są priorytetem (wsparta dyskusyjną historyjką o szewcu, który do robienia butów nie potrzebuje tabel numeracyjnych), z czym polemizował p. Chudzik ale, jak się wydaje, żaden nie przekonał obecnych.

Autor niniejszej relacji polemizował w sprawie konieczności nauczania obsługi jednego systemu w programie nauczania. Podobnie jak wiele innych osób (np. szef wdrożenia BIM w Budimex) uważam, że nauczanie powinno obejmować zasady poprawnego projektowania, tworzenia modeli zgodnych z regułami BIM, a studenci powinni mieć możliwość skorzystania z wybranego przez siebie narzędzia udostępnionego przez uczelnię. Standardy zaś pomagają w integracji prac i wymianie danych, czego przykładem są IFC czy BCF. Sprawą zasadniczej wagi jest krok poprzedzający edukację studentów – chodzi o szkolenie kadry dydaktycznej (podkreślił to także prezes PIIB, Andrzej Dobrucki). Wydaje się, że ta ostatnia sprawa jest kluczowa i zdecyduje o sukcesie wdrożenia BIM w wersji Open BIM lub w postaci bim (tzw. małego bim), czyli sprowadzi się do nauki oprogramowania.

Andrzej Tomana
Datacomp

 

 

Porozmawiajmy o pieniądzach…

Kilka miesięcy temu w artykule www.bimblog.pl/2016/08/budynek-niemal-zero-energetyczny-waiwiz-politechniki-poznanskiej-czyli-bim-to-revit/  zadałem pytanie czy to dobrze czy źle, rozmawiać wprost o pieniądzach? Inaczej mówiąc czy budżet na inwestycje powinien być znany dla wszystkich? Odpowiedź którą dostałem w komentarzach cytuję poniżej w całości ponieważ jest warta upamiętnienia. Autorem wypowiedzi jest Rafał Bątkowski architekt, uczestnik naszego szkolenia „BIM dla Menedżerów”.

Otóż po wielu rozmowach z przedstawicielami tzw środowiska branżowego, dodatkowo z inwestorami i przedstawicielami wykonawców stwierdzam, że BIM będzie w Polsce wprowadzony (i to jest dobra wiadomość) ale tylko i wyłącznie z pozycji siły i przymusu. Przyczyną jest głęboko zakorzenione stanowisko wszystkich wymienionych, że otwarta rozmowa o pieniądzach (czytaj budżetach) jest im po prostu nie na rękę. Zastanówmy się przez chwilę dlaczego tak się dzieje….

Transparentność i otwarta rozmowa o wysokości budżetu to, ogólnie rzecz ujmując, konieczny składnik filozofii BIM. Tym czasem nasze budownictwo jest jeszcze w tym polu bardzo niedojrzałe. I to nie technologicznie (bo tu chyba jesteśmy rynkiem najbardziej zaawansowanym w całej Europie) tylko proceduralnie i ideowo.

Inwestor najchętniej zamówiłby dużo a zapłacił mało – w ogóle nie kojarząc związku między ceną a jakością, Wykonawca goni w piętkę, zjadając własny ogon, podpisuje kontrakty o zaniżonych cenach bo dzięki temu “przetrwa” może jeszcze jeden sezon, a Projektanci (wszyscy uczestnicy powstawania projektu) trzęsą się w chorobie, która w technikach biznesowych nazywa się “obawą przed odrzuceniem” – zaniżają ceny własnych usług z obawy przed utratą zlecenia.

Osobiście uważam, że jesteśmy świadkami rewolucji w dziedzinie tak projektowania jak i całego budownictwa. Zmiana ta będzie polegać na tym, że stawki za projekt można będzie urealnić. Urealnienie ich spowoduje wzrost cen projektów 3-5 razy. Dzisiaj koszt projektu w Polsce to 1-3 % kiedy w Danii czy np Finlandii to 8-10% całego budżetu na inwestycję. Będzie tak dlatego, że BIM-owskiego projektu nie da się po prostu zrobić po łebkach – wszystkie “skróty” i niedociągnięcia wychodzą jeszcze w biurze. Żeby model był kompletny a efekty weryfikowalne projekt musi być staranny i wykonany z zachowaniem tzw “higieny projektowej”. Inaczej nie będzie efektywny czyli nie będzie spełniał warunków zlecenia.

Read More

Kolejne spotkanie konsultacyjne na temat metodyki BIM – krótka refleksja

21 lutego 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne na temat metodyki BIM. Tym razem głos w dyskusji  zabrały organizacje promujące stosowanie tej metodyki.  Na stronie Ministerstwa można od kilku dni pobrać prezentacje prelegentów (poniżej kopia linków)

Co można powiedzieć o tym spotkaniu… moim zdaniem nie wiele. Zaproszeni goście (ciągle Ci sami), pokrótce opisali swoje organizacje oraz propozycje/pomysły dotyczące wdrożenia BIM-u w Polsce.  Pojawiały się w zasadzie te same pomysły: edukacja i pilotażowe projekty. BIM Klaster, który miałem przyjemność reprezentować zaproponował przyśpieszenie sprawy związanej z pilotażem poprzez:

 • analizę inwestycji publicznych wykonanych w technologii BIM (bez jej wymogu) zaprojektowanych przez członków naszego klastra,
 • wysłanie obserwatorów z Ministerstwa na startującą właśnie inwestycję Dolnośląskie Centrum Sportu z wymogiem BIM, gdzie również uczestniczymy.

Minęły już dwa miesiące i niestety w tej sprawie nic się nie dzieje. Szkoda….a czas leci.

Ponadto, wszyscy jednogłośnie stwierdzili potrzebę powołania jednego zespołu eksperckiego,  który uzyskawszy określony budżet (ze środków publicznych) miałby za zadnie opracować plan i sprawnie przeprowadzić proces wdrożenia metodyki BIM w Polsce. Jasno sprecyzowana odpowiedź jak stworzyć organizację z radą składającą się z przedstawicieli MIB, organizacji posiadających grono ekspertów, organizacji inżynierskich, które powołały już (bądź są w trakcie) jednostki mające zająć się metodyką BIM, jednostek naukowych itd. niestety nie padała… Moim zdaniem dlatego, że środowisko BIM-owe jest mocno podzielone, o czym czasami zdarza mi się pisać na BIMblogu….

Zastanówmy się przez ten świąteczny krótki wolny czas czy będziemy w stanie wszyscy się dogadać na rzecz całej Polski. Życzę wszystkim Wesołych i Spokojnych Świąt Wielkiejnocy!

Maciej Dejer
BIM Klaster

BIM na Warsztacie – krótka relacja z WPPK

9 marca tego roku w ramach XXXII Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji po raz pierwszy w historii WPPK zaprezentowaliśmy uczestnikom (w liczbie ponad 500 osób!) możliwości związane z pracą w technologii BIM. Organizatorem wieczoru inżynierskiego z BIM była firma Datacomp. Do współpracy zaprosiliśmy kilka osób znanych w środowisku i reprezentujących różne firmy i specjalnościDziękuję jaszcze raz za pomoc w zorganizowaniu tego BIM show; nazwiska i firmy widoczne są na załączonym filmie. Organizatorzy postawili warunek, aby nie tracąc zawartości merytorycznej przekazu, przedstawić BIM w sposób przystępny i atrakcyjny dla słuchaczy. Postanowiliśmy pokazać BIM w pigułce i zaprezentować przebieg tworzenia modelu 3D, od koncepcji, poprzez tworzenie projektu, aż po projekty branży instalacjnej. Dalej pokazaliśmy integrację modeli składowych, element badania kolizji, kalkulację kosztów i etap projektowania harmonogramu aż do symulacji budowy. W pracy nad projektem wykorzystano nasze oprogramowanie – przeglądarkę BIM Vision oraz system 4D, 5D BIMestiMate. Na koniec zaprezentowano wizualizację modelu i działania na nim w Rzeczywistości Rozszerzonej z użyciem techniki HoloLens. Gogle HoloLens pozwalają tworzyć modele wirtualne i lokalizować je w przestrzeni rzeczywistej. Uczestnicy w trakcie prezentacji mogli obserwować zarówno świat rzeczywisty (pusty stół) oraz podgląd obrazu z gogli HoloLens, na którym na tym samym stole obecny był model wirtualny. Model umożliwiał oglądanie go z dowolnego ujęcia jakby był fizycznie zbudowany. Dodatkowo posiadał również cechy tworu wirtualnego, w którym można dokonać przekroju, wejść do środka, pokazać oddzielne kondygnacje itp. Prawdę mówiąc całość była w dużej części improwizacją, ale – aż dziw – że, nie licząc drobnych potknięć, prezentacja przebiegłą sprawnie, a efekt przerósł oczekiwania tak organizatorów jak i samych prezentujących (liczne zaproszenia do udziału w wydarzeniach o podobnym charakterze). Film tego wydarzenia można zobaczyć poniżej. W udostępnionym publicznie materiale nie zamieściliśmy (prywatność!) wywiadów uczestników WPPK z odpowiedzią na jedno pytanie: co to jest BIM. Odpowiedzi różne – krótkie i dłuższe. Jedna rozszyfrowała literkę M w BIM jako „Meneling”, a inny z uczestników przekornie skomentował, że „oprogramowanie BIM jest za tanie” co wzbudziło duże poruszenie wśród uczestników J

Andrzej Tomana
Datacomp