lioresal ampullen €30.85
blog poświęcony technologii BIM

IFC

Viewing posts from the IFC category

O IFC raz jeszcze

Niedawno ukazały się teksty dotyczące BIM, rozważające zalety i wady tej metodologii, ale sporo miejsca poświęcają formatowi IFC [1] co z pewnych względów jest sprawą ważniejszą niż to wynika. Oba teksty odwołują się w zakresie IFC do tego samego podstawowego źródła[2], a nawet część rysunków jest identyczna.Pozwolę sobie odnieść się do nich łącznie, w zakresie dotyczącym IFC.  Moim celem jest uzupełnienie informacji dotyczących IFC, w szczególności opinii wyrażonej w cytowanych tekstach co do przydatności tego formatu w praktyce, stanu prac nad jego udoskonalaniem i konsekwencjami jakie to ma dla kierunku rozwoju BIM.

W jednym z fragmentów niemal identycznych w obu tekstach czytamy: „Poszczególne programy i narzędzia BIM mają zazwyczaj różnie zdefiniowane cele, projektowane obiekty, ich odwzorowanie w pliku IFC podczas eksportowania może być różne. Ponadto modele IFC nie zawsze w pełni pokrywają się z modelami poszczególnych elementów, szczegółów architektonicznych, wykorzystanych w projektowaniu za pomocą narzędzi BIM. Wymiana danych pomiędzy systemami wspomagania projektowania, w zależności od rodzaju wymienianych informacji, oraz wsparcia formatu IFC sięgać może od 96% do zaledwie 21%” (nota bene w drugim z artykułów podano wartość 26%).

Read More

Bo IFC nie (tu wstaw dowolny powód)…

Wracamy do naszego ulubionego tematu czyli IFC. Mój poprzedni artykuł „Bo IFC nie działa, nie przenosi wszystkich informacji…” okazał się najbardziej komentowanym artykułem na blogu! Temat wzbudza dużo emocji, ale nie bez powodów! Dwa najważniejsze z nich które chciałbym dzisiaj omówić to:

 1. Polskie podejście do BIM-u firmy Autodesk, odbiegające mocno od światowego, które świetnie oddaje strona: http://www.autodesk.com/solutions/bim/bim-interoperability-standards. Możemy na niej przeczytać, że Autodesk od 20 lat wspiera organizację http://buildingsmart.org/ oraz jest liderem w zakresie wsparcia dla formatu IFC!
 2. Format IFC to całkowicie darmowa specyfikacja/klasyfikacja obiektów budowlanych, którą każda firma może zaimplementować w dowolny sposób ( CRM, FM itp.)
Read More

Bo IFC nie działa, nie przenosi wszystkich informacji…

Temat niniejszego artykułu wraca do MAD od czasu do czasu. Tym razem wrócił za sprawą wypowiedzi konkretnych producentów/dystrybutorów oprogramowania w czasopiśmie Zawód:Architekt. Wypowiedzi, które jak zwykle były nieprzychylne, wynikające z powodów czysto politycznych…

Cieszymy się, że redakcja Z:A zachowała zimną krew i  zwróciła uwagę, że wypowiedzi mogą mieć naturę marketingową, a w jednym miejscu przypomina, że wypowiedź na temat uniwersalnego formatu plików wydaje się sprzeczna z innymi wypowiedziami i obiecuje dążyć do rozwinięcia tego tematu. 

To dla nas bardzo dobra wiadomość, że nie tylko my widzimy jaką dezorientację w temacie BIM  wprowadzają ci dystrybutorzy oprogramowania którym nie na rękę jest mówić o IFC.

Poniżej chcielibyśmy zacytować niektóre wypowiedzi które są w jakiś sposób niejasne lub najzwyczajniej na świecie wprowadzają w błąd.

Read More

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych – studium przypadku

Trwający obecnie krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych. Przedsięwzięciem realizowanym przez projektantów Klastra Technologii Informacyjnych w Budownictwie w pierwszym kwartale 2015 roku była adaptacja gotowego projektu budynku jednorodzinnego w sposób pozwalający na spełnienie założeń standardu NF40 w warunkach III strefy klimatycznej Polski. Warunkiem uzyskania dofinansowania w tym przypadku było uzyskanie wskaźnika EUco określającego roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji na poziomie EUco ≤ 40 kWh/m2rok oraz spełnienie innych warunków Programu Priorytetowego podanych w Załączniku nr 3 pt.: „Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów i sprawdzenia wykonanych domów energooszczędnych”.
          W procesie projektowym wykorzystano m.in. oprogramowanie SketchUp Pro 2015, w którym sporządzono model architektoniczny 3D budynku wraz z elementami konstrukcji na podstawie dokumentacji 2D dostępnej w formacie JPG.  Model ten eksportowano do formatu IFC 2×3 (z ang. Industry Foundation Classes) i wykorzystano w systemie DDS-CAD do projektowania instalacji sanitarnych. Format IFC określa międzynarodowe standardy modelowania informacji o budynku (BIM), importowania i eksportowania obiektów budowlanych oraz ich właściwości. Specyfikacja dotycząca IFC została opracowana i wprowadzona przez „BuildingSMART International” oraz opublikowana w 2013 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO jako ISO16739: „Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries”.

          Wykonanie modelu w programie Sketchup Pro było swego rodzaju eksperymentem, ponieważ DDS-CAD posiada moduł odpowiedzialny za modelowanie architektury.

Read More

buildingSMART a IFC

Czym jest buildingSMART?

buildingSMARTbuildingSMART to międzynarodowa organizacja non-profit, która została założona w celu wsparcia firm w zakresie zintegrowanej współpracy w obszarze projektowania, budownictwa i zarządzania nieruchomościami. Głównym celem organizacji jest dostarczenie uniwersalnego fundamentu dla współdzielenia informacji i udoskonalenia procesów w branży projektowo-budowlanej. Cel ten realizowany jest poprzez działania na rzecz opracowania standardów, norm i narzędzi wspierających wymianę informacji niezależnie od stosowanej platformy IT. Na świecie organizacja jest reprezentowana przez buildingSMART International Ltd. Lokalnie poprzez liczne sekcje regionalne.

buildingSMART to nazwa, która zastąpiła wcześniej używaną International Alliance for Interoperability. Od początku istnienia IAI, obecnie buildingSMART, kluczowe działania organizacji skupione były wokół opracowania międzynarodowego formatu wymiany informacji związanych z budynkami. Realizacją misji buildingSMART jest wsparcie zintegrowanego prowadzenia projektu i efektywnego zarządzania w całym cyklu życia budynku poprzez zastosowanie Modelowania Informacji o Budynku i formatu IFC (Industry Foundation Classes).

Read More

Pierwsze zamówienie publiczne z wymogiem IFC !

Jakiś czas temu opisywaliśmy pierwszy przetarg publiczny z wymogiem IFC. Przetarg miał wiele przebojów, opis związany z IFC był tragicznie skonstruowany, do końca już sam nie wiem czy będzie wykorzystywany BIM na tej inwestycji…  Przetarg wygrała firma STRABAG.

Tym razem doczekaliśmy się pierwszego zamówienia publicznego z wymogiem IFC! Jest nim:  „Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej w modelu BIM zabytkowego budynku Sądu
Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach przy pl. Wolności 10 ”

Wymogi dotyczące IFC zostały w końcu prawidłowo napisane:

Read More

Spacer 3D a format IFC

Już dawno temu opisywaliśmy standard IFC 2×3. Jak wiadomo służy on do wymiany informacji pomiędzy programami, które wykorzystują technologię BIM. W między czasie dowiedzieliśmy się, że można go również  zastosować do kosztorysowania w oprogramowaniu „ZuziaBIM”. Dzisiaj pokażemy, że format ten z powodzeniem można użyć do tworzenia wirtualnych spacerów.

Na początek zrobiliśmy spacer po konstrukcji hali magazynowej który znajdziecie poniżej, oraz po silosie który znajdziecie tutaj.  Jak się dobrze przyjrzeć to widać każdą śrubkę :). Wymaga tylko zainstalowania pluginu „Unity Web Player”, który jest standardem jeśli chodzi o gry online. Sterujemy tak jak w grach komputerowych czyli:

Read More

Model ze zbrojeniem w formacie IFC

Na zamówienie firmy DATACOMP powstał przykładowy model IFC wraz ze zbrojeniem. Model był prezentowany kilka dni temu na konferencji: Dzień BIM na Politechnice Krakowskiej. Jest to typowa część budynku mieszkalnego zawierająca tylko podstawowe elementy konstrukcyjne. Zamysł był taki aby ten model mógł służyć do testów przeglądarki BIMVision oraz prezentacji oprogramowania ZUZIAbim. Model znajduje się w naszej bazie modeli dostępnej tylko dla zarejestrowanych użytkowników (przypominamy że rejestracja nic nie kosztuje 🙂 ).

Jeśli chodzi o dane zawarte w modelu to popracowaliśmy trochę nad plikiem odpowiedzialnym za export. Usunęliśmy sporo nie potrzebnych danych i mamy już w nim prawie wszystko po polsku. Jak zauważycie obecnie zbrojenie w IFC jest przyporządkowane do pięter czyli według głównej struktury pliku IFC. Można je ustawić też tak żeby było przyporządkowane do swoich elementów.

Jeśli komuś będzie potrzeby inny format lub inne dane w pliku IFC do testów, to prosimy o kontakt na bimblog (at) mad-engineers.pl

My ze swojej strony polecamy jak zawsze drugą równie dobrą darmową przeglądarkę Tekla BIMsight.

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

Przykładowe modele IFC

Dla zarejestrowanych użytkowników udostępniliśmy kilka modeli IFC naszej produkcji. Są one dostępne tutaj lub po kliknięciu  na zakładkę „Modele IFC” w menu głównym. Jeśli ktoś będzie zainteresowany aby umieścić swoje modele to zapraszamy do kontaktu. Modele będą umieszczane wraz z logo firmy i/lub danymi osobowymi.

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

Duńskie rozporządzenie o wykorzystaniu ICT w budownicwie

Dziś zajmiemy się ciekawym, choć jak na nasze realia wciąż chyba jeszcze niewyobrażalnym tematem.

Dzięki naszym podróżom w Internecie oraz znajomościom jakie udało się nam ostatnio zawrzeć dotarliśmy do ciekawego rozporządzenia ustanawiającego wymagania dotyczące wykorzystania ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) w budownictwie. Mowa tu o uchwale, która z dniem 1 marca 2011 roku weszła w życie w Danii i dotyczy inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa.

Dla nas to dobry sygnał rosnącego zaufania do technologii BIM oraz podążania w kierunku standaryzacji i podnoszenia jakości przebiegu procesów inwestycyjnych w oparciu o wykorzystanie nowych technologii.

Uchwała ma zastosowane do inwestycji finansowanych z budżetu państwa w zakresie: budowy nowych obiektów, przebudowy i rozbudowy, renowacji i konserwacji budynków. Stosuje się ona również do budynków w całości lub częściowo finansowanych z pożyczek lub dotacji od państwa, gdy ich wysokość wynosi co najmniej 50% kosztów budowy, z zastrzeżeniem że szacunkowa wartość projektu netto przekracza 5 milionów euro.  Warto też nadmienić, że zasady te dotyczą inwestycji realizowanych w systemie zaprojektuj-zbuduj.

Zgodnie z wymogami w/w dokumentu Inwestorzy muszą  pracować w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Co więcej na żądanie Instytucji  Finansujących i/lub współfinansujących mają oni obowiązek udostępnienia dokumentacji określonej wymogami uchwały.
Mowa jest także o klasyfikacji budowlanej która według nas będzie ściśle powiązana z technologią BIM. Jak wiadomo takiej klasyfikacji nie ma na naszym rynku ale z dobrych źródeł wiemy że trwają nad nią prace.

Poniżej tłumaczenie wymagań. Oryginał  znajdziecie tutaj.

Wymagania 1

 • Narzucenie obowiązku stosowania Duńskiej Klasyfikacji Budowlanej (DKB)  lub równoważnej  opartej na ISO 12006-2 (w przypadku projektów dot. Zamówień publicznych, których wartość przekracza określone w Prawie Zamówień Publicznych progi UE) lub jej aktualizacji tak, aby informacje zawarte w projekcie, w formie cyfrowej, były  standardowe i jednolite dla całego projektu (w rozumieniu części architektonicznej, konstrukcyjnej oraz instalacyjnej).
 • Inwestor  zobligowany jest do wyznaczenia (mianowania) strony odpowiedzialnej za:  1. sformułowanie wytycznych dotyczących stosowania Duńskiej Klasyfikacji Budowlanej (DKB) przy opracowywaniu w/w projektów, 2. Koordynację, nadzór i wsparcie dla uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie poprawności opracowania projektów  z wykorzystaniem DKB

Wymagania 2

 • Inwestor ma obowiązek nakazać  wszystkim stronom procesu inwestycyjnego (w zakresie projektowania) pracę przy wykorzystaniu projektu „bazowego”  zawierającego wszystkie istotne informacje dot. inwestycji. Jest on przechowywany i udostępniony w formie cyfrowej poprzez system komputerowy wszystkim stronom współtworzącym projekt.
 • Inwestor ma obowiązek :
  • zapewnić w pełni bezpieczną platformę internetową umożliwiającą współpracę wszystkich partnerów / współtwórców projektu
  • ustalić zasady efektywnego wykorzystania systemu oraz udokumentować i rozpowszechnić je wśród wszystkich stron
  • zapewnić, aby wszystkie informacji o projekcie, w tym dokumenty tekstowe , rysunki, modele budynków zapisywane były w  wersji czytelnej dla wszystkich uczestników projektu, umożliwiającej ich swobodny wydruk. Jeżeli nie ustalono inaczej, edytowalne dokumenty są udostępniane w formacie ODF, natomiast nie edytowalne w formacie PDF
  • udostępnić wszystkie rysunki dot. projektu za pośrednictwem platformy internetowej , tak aby umożliwić drukowanie ich bezpośrednio na budowie
  • wyznaczyć  Administratora Projektu, którego zadaniem będzie: 1. Upewnienie się, ze wszystkie strony i uczestnicy projektu są świadomi swoich praw i obowiązków związanych z pracą przy w/w zadaniu (w zakresie pracy w oparciu o wykorzystanie platformy internetowej); 2. Koordynowanie i administracja systemem.

Wymagania 3

 • Inwestor zobligowany jest wymagać stosowania modeli cyfrowych budynków 3D na wszystkich etapach tworzenia projektu: konkursowym (koncepcyjnym), projektowym oraz na etapie budowy
 • Inwestor przed zleceniem prac musi upewnić się, że wszyscy oferenci ubiegający się o realizację zadania:
  • korzystają z modeli cyfrowych budynków w 3D do wizualizacji i dokumentowania architektury, techniki symulacji oraz analiz w celu optymalizacji proponowanych rozwiązań
  • dostarczą modele cyfrowe w formacie IFC
  • Inwestor musi realizować projekty budowlane zapewniając, że:
   • każda z branż (architektura, konstrukcja, instalacje) posiada własny odpowiadający jej model 3D, opracowany w pełni profesjonalnie
   • modele opracowane są zgodnie z klasyfikacją DKB lub równoważną  opartą na ISO 12006-2
   • opracowany zostanie jeden globalny model będący składową wszystkich branż właściwych dla danego projektu
   • zarówno modele branż jak i model globalny udostępniane będą w formacie IFC lub innym uzgodnionym wcześniej
   • Inwestor zobowiązany jest do wyboru jednostki odpowiedzialnej za scalenie poszczególnych modeli 3D w model bazowy (globalny), jego późniejszą aktualizację oraz kontrolę zgodności na przestrzeni realizacji całego procesu inwestycyjnego

Wymagania 4

Wymagania dla cyfrowej wersji dokumentacji przetargowej. Inwestor w dokumentacji przetargowej musi zagwarantować że:
(poniżej najbardziej istotny punkt)
4. Zawiera cyfrowe modele budynków 3D pokazujące konstrukcje obiektu oraz zawiera informacje o otoczeniu inwestycji. Modele 3D mają byc dostarczone w formacie IFC.

Wymagania 5

Przekazywanie informacji drogą elektroniczną. Wymagania dotyczące przekazywania informacji w formie cyfrowej, eksploatacji, utrzymania i zarządzania informacją. Inwestor musi wymagać zastosowania elektronicznej formy dostarczania informacji o projekcie m.in. takich jak dokumentacja projektowa, normy krajowe budownictwa oraz sposób wykorzystywania, utrzymania i zarządzania obiektem w przyszłości.
(poniżej najbardziej istotna część)

Firmy uczestniczące w projekcie mają do 31 grudnia 2013 r. (okres przejściowy) możliwość wyboru jednej z trzech form wymiany, obsługi, utrzymania i zarządzania informacją. Po pierwszym stycznia 2014r. obligatoryjna będzie wyłącznie metoda pierwsza.

Metody wymiany informacji :

 1. Informacje przedstawione w formie cyfrowego modelu budynku, którego struktura oparta jest na Duńskiej Klasyfikacji Budowlanej (DBK), otwartych standardach (IFC)  i opiera się na etapie projektowania rozwiniętych, wspólnych modeli budynku,
 2. Informacje przekazywane w formie umożliwiającej przetransferowanie do osobnego systemu IT posiadanego przez operatora,
 3. Informacja przedstawione w formie cyfrowej, edytowalnej.

 

Powyższy tekst nie jest wiernym tłumaczeniem wspomnianego dokumentu, a jedynie jego krótkim streszczeniem – znajomość duńskiego nie jest naszą mocną stroną.

Artykuł powstał przy współpracy z Laboratorium BIM mieszczącym się w Technical University of Denmark. Szczególne podziękowania dla Iwony Budny.

Katarzyna Orliśka-Dejer, Andrzej Inglot
Zespół M.A.D.