baklofen inna nazwa €51.22
blog poświęcony technologii BIM

BIM tkwi w detalach

Viewing posts from the BIM tkwi w detalach category

BIM tkwi w detalach – złożone przypadki węzłów

Dzisiejszy artykuł będzie poniekąd kontynuacją poprzedniego, ze względu na wykorzystanie metod  w nim opisanych. Skupimy się na modelowaniu węzłów, które z pozoru wydają się być proste do wykonania, bo ani nie mają skomplikowanej geometrii, ani nie zawierają dużo elementów, a jednak jak pokazuje doświadczenie, przysparzają sporo problemów. Są to takie przypadki połączeń, w których priorytety i kolejność docięć poszczególnych elementów okazują się być niewystarczające do prawidłowego ich wykonania.

Zazwyczaj problem ten dotyka styku trzech, a czasem nawet tylko dwóch elementów (zwłaszcza ścian wielowarstwowych). Poniższa dokumentacja (Rys. 1) przedstawia często spotykane przypadki problematycznych połączeń ścian murowanych z żelbetowymi.

1

Rys. 1 Przykłady dokumentacji przedstawiającej omawiane przypadki węzłów

Read More

BIM tkwi w detalach – zakończenia ścian

W tym artykule przyjrzymy się modelowaniu zakończeń ścian z wolnym końcem (Rys. 1). Zazwyczaj występują one jako elementy wydzielające przestrzenie bez konieczności zamykania ich całą ścianą
z drzwiami lub jako przedłużenie ściany elewacyjnej (walor głównie estetyczny). Choć wykonanie ich wydaje się banalnie proste w rzeczywistości poprawne zamodelowanie jest dosyć uciążliwe.

1

Rys. 1 Przykłady ścian omawianych w tekście

Read More

BIM tkwi w detalach – słupy rdzenie ścian

Omawiając problematyczne przypadki słupów nie sposób pominąć tzw. słupów – rdzeni ścian (Rys.1). Oczywistym jest, że prawidłowe docięcie ściany przez słup zależy od zdefiniowanych priorytetów materiałów budowlanych ale dziś pokażemy, że czasami same priorytety to za mało żeby uzyskać prawidłowy model IFC.

1

Rys.1 Przykłady słupów – rdzeni ścian

Podobnie jak w przypadku słupów wolnostojących, ze względu na problemy w przedmiarze, słupy – rdzenie powinniśmy modelować bez zaznaczonej opcji okładziny (Rys.2).

2

Rys.2 Narzędzie okładziny słupa

Jeżeli wymiary słupa nie przekraczają grubości ściany wystarczy wstawić go w jej rdzeń bez dodatkowych modyfikacji (otwór zostanie wycięty automatycznie ze względu na kolejność łączenia elementów). Spowoduje to „przejęcie” wykończenia ze ściany bez względu na zaznaczenie (lub nie) opcji dotyczącej sposobu obudowania (Rys.3).

Read More

BIM tkwi w detalach – słupy wolnostojące

Dzisiaj zajmiemy się modelowaniem słupów wolnostojących ponieważ są to miejsca, które można zamodelować przynajmniej na dwa sposoby. 

Zacznijmy od kilku słów wprowadzenia. Słupy w ArchiCADzie składają się z dwóch komponentów: rdzenia reprezentującego konstrukcję i opcjonalnie okładziny, która stanowi warstwę wykończeniową lub powłokę przeciwpożarową. Możemy im zdefiniować własne materiały budowlane, a co za tym idzie odpowiednie priorytety i parametry.  

Spróbujmy stworzyć żelbetowy słup wolnostojący o kwadratowym przekroju. Niech będzie obudowany płytą kasetonową z blachy stalowej wykonaną na podkonstrukcji ze stali ocynkowanej. 

W tym celu wybieramy narzędzie Słup, ustalamy jego położenie, definiujemy wymiary i materiał. Następnie chcąc dodać okładzinę natrafiamy na problem: okładzina może składać się tylko z jednej warstwy, a więc nie ma możliwości wykonania płyt kasetonowych i podkonstrukcji, tak aby odzwierciedlały rzeczywistość. W takim razie, w celach testowych, na początku spróbujmy wykonać często spotykany przypadek słupa wykończonego tynkiem.  Wybieramy typ i definiujemy grubość warstwy (Rys.1).

Read More

BIM tkwi w detalach – przedmiar stropów

Z poprzednich artykułów wiemy już, że przedmiarowanie ścian wielowarstwowych przy użyciu tylko jednego parametru (NetSideArea) dla całego elementu jest mocno uproszczone i daje znaczące różnice w ilościach poszczególnych materiałów. Wiemy też, że model nierozbity może posłużyć nam do jedynie szybkiego, przybliżonego przedmiaru. Dzisiaj przyjrzymy się stropom warstwowym i zobaczymy jak w tym przypadku kształtują się ilości materiałów.

Do naszych testów wybraliśmy typowy przykład stropu w budownictwie mieszkaniowym (Rys.1).

1

Rys.1 Strop wielowarstwowy – widok w ArchiCADzie

Zgodnie z wytycznymi BuildingSMART, tak aby zachować odpowiednie kondygnacje budynku, warstwy posadzkowe zamodelowane są osobną płytą, a warstwa konstrukcyjna razem z wykończeniami od spodu oddzielną (Rys.2). Rdzeniem płyty jest żelbet monolityczny, typ pozostałych warstw zdefiniowaliśmy jako wykończenie.

Read More

BIM tkwi w detalach – połączenie ściana-strop

Kontynuując nasze rozważania na temat modelowania detali w ArchiCADzie przyjrzyjmy się dziś połączeniom ścian ze stropem. Po pierwsze, tak aby odzwierciedlić ich wygląd w rzeczywistości i po drugie, tak aby otrzymać poprawny model IFC. Z wcześniejszych artykułów znamy podstawy związane z modelowanie struktur wielowarstwowych (http://www.bimblog.pl/2016/04/bim-tkwi-w-detalach-typowe-polaczenia-sciana-sciana/), teraz skupmy się na modelowaniu stropów.

IfcBuildingStorey

Podstawową rzeczą, od której musimy zacząć jest zapoznanie się z prawidłowym podziałem kondygnacji budynku. Chodzi nam tutaj o takie wykonanie stropów, które umożliwi przypisanie ich do odpowiedniej kondygnacji. Zgodnie z wytycznymi buildingSMART wysokość kondygnacji brutto jest mierzona od górnej krawędzi rdzenia stropu do górnej krawędzi rdzenia stropu znajdującego się powyżej.

UWAGA: rdzenia stropu, a nie jego warstw wykończeniowych!

Zasadę tą przedstawia rys.1, na którym widać dokładny sposób podziału: IfcBuildingStorey [1] i [2]. W związku z tym, często spotykane modelowanie stropu razem ze wszystkimi warstwami wykończeniowymi (część dolna i górna stropu) jedną płytą jest błędne, ponieważ uniemożliwia poprawne zdefiniowanie pięter budynku.  Wszystkie górne warstwy wykończeniowe stropu powinny być wykonane osobną płytą, która będzie należała do wyższej kondygnacji (Rys.2).

Read More

BIM tkwi w detalach – przedmiar ściany wielowarstwowej

Kończąc naszą poprzednią część „BIM tkwi w detalach” wspomnieliśmy o sporych różnicach ilości przedmiarowych w ścianach wielowarstwowych. Dziś ten temat przeanalizujemy głębiej.

Na początek przyjrzyjmy się prostemu, często spotykanemu przypadkowi ściany jak na rys. 1. Wykonana jest ona z bloczków betonowych, wykończonych szpachlą, tynkiem gipsowo – wapiennym i farbą silikonową. Już na pierwszy rzut oka widać, że warstwy wykończeniowe, które zostały docięte do posadzki i sufitu oraz dochodzących do nich ścian będą miały inną powierzchnię niż bloczki stanowiące rdzeń (Rys.2). Jak możemy się domyślać, rozbieżności w ilościach poszczególnych materiałów będą tutaj jeszcze niewielkie ale sprawdźmy ile wynosi różnica w obmiarze tych warstw i rdzenia ściany.

Read More

BIM tkwi w detalach – typowe połączenia ściana-ściana

Przy modelowaniu architektury oczywiste jest, że przegrody (stropy, ściany itp.) składają się z wielu warstw. W dokumentacji rysunkowej przedstawia się rozwiązania poszczególnych połączeń w formie typowych detali. W założeniu to rozwiązanie ma być zastosowane w każdym wystąpieniu, stąd ważne jest prawidłowe określenie warstw i zależności między nimi.

Istotnym narzędziem ArchiCADa, które przychodzi nam z pomocą przy definiowaniu złożonych przegród jest struktura warstwowa, która umożliwia definiowanie różnych konfiguracji warstw do zastosowania dla ścian, stropów, dachów i powłok. Dzięki niemu możemy również określić, która część stanowi rdzeń przekroju, a która jego wykończenie, co pokazano na rys. 1.

1

Rys. 1 Modyfikacja typu warstwy

Read More

BIM tkwi w detalach – wstęp cz. 2

W poście(1) informowaliśmy, że przygotowujemy cykl dotyczący modelowania detali w ArchiCADzie. Na łamach bloga wielokrotnie pojawiały się informacje (ostatnio w (2)) dlaczego tak ważne jest prawidłowe wykonanie prawidłowego modelu w natywnym oprogramowaniu. Dziś przychodzi czas na to, aby zapoznać Was z założeniami, jakie przyjęliśmy do opracowania tego zagadnienia.

Po pierwsze: dokładność.

Większość modeli powstaje od razu w dość zaawansowanym stopniu dokładności geometrycznej (LOD 350 ÷ LOD 400). Wynika to kilku aspektów:

• Taki poziom detalu zapewnia spełnienie wymagań projektu budowlanego, które znamy z polskiego prawa – zapisy zawarte w § 12.1 (3) wyjaśniają, że część rysunkowa projektu na cele uzyskania pozwolenia na budowę powinna zawierać m.in. układ funkcjonalno – przestrzenny obiektu, jego rozwiązania budowano – konstrukcyjne itd., z nawiązaniem wszystkich elementów do poziomu terenu, rodzaju konstrukcji i jej przekrojów.
• Modele wzbogacone o szczegóły geometryczne (np. pięknie wymodelowane barierki) nadają się do stworzenia wizualizacji obiektu.
• Dzięki takiemu przedstawieniu elementów nie ma konieczności re-edycji elementów do opra-cowania projektu wykonawczego.

To wszystko łącznie wyczerpuje zapisy dot. LOD na poziomie 350÷400:

Read More

BIM tkwi w detalach – słowem wstępu

„BIM Lives in the Details” – pod takim hasłem już trzy lata temu Graphisoft reklamował wejście na rynek ArchiCADa w wersji 17. W pełni zgadzamy się z tym hasłem, ale brak nam sojuszników, którzy podzielali by nasze dążenia do tworzenia „idealnych” modeli.

Taki stan rzeczy ma miejsce głównie przez fakt, że architekci i konstruktorzy mimo, że dysponują programami klasy BIM nie do końca są świadomi w jaki sposób wykonać odwzorowanie budynku, aby uzyskać jednocześnie prawidłowe rysunki ORAZ model co charakteryzuje projekt BIM . Rzeczywistość w biurach projektowych uczy ich jak uzyskać dobrą dokumentację płaską. A model? Powstaje niejako „przy okazji” i zazwyczaj zawiera mnóstwo błędów i/lub braków, które na dokumentacji udało się ukryć/dorysować za pomocą dostępnych narzędzi rysunkowych.

Czas najwyższy zebrać efekty prowadzonych przez nas miesiącami testów. Wzięliśmy na tapetę jeden z najpopularniejszych programów do projektowania architektury, dostępny na polskim rynku już od kilkunastu lat i zdobywający coraz większą rzeszę użytkowników – ArchiCAD. Być może część z Was spyta: dlaczego akurat to oprogramowanie? Bo naszym zdaniem wyposażono je w narzędzia, które w  bardzo przyjazny i dość intuicyjny sposób, stosunkowo niewielkim nakładem pracy i czasu, pozwalają stworzyć PROJEKT BIM.

Czym powinien się on charakteryzować? Przede wszystkim jak już wspominaliśmy całkiem niedawno – prawidłowy model w programie natywnym to również poprawny model IFC, a tylko dzięki niemu możemy koordynować branże, sporządzać prawidłowy obmiar, kosztorys i harmonogram, nie tracąc przy tym na jakości dokumentacji. Wszystkie te elementy muszą współgrać ze sobą abyśmy mogli z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że zrealizowaliśmy projekt w BIMie.

W naszych rozważaniach (do których również Was serdecznie zapraszamy) skupimy się na uzyskaniu prawidłowego modelu pod kątem przedmiaru materii budowlanej. Już wkrótce pokażemy m.in. jak wykonać prawidłowe połączenia elementów w modelu odzwierciedlające stan, którego oczekujemy na budowie, wyjaśnimy jak ważne jest świadome korzystanie z dostępnych w ArchiCADzie narzędzi by na końcu otrzymać poprawny model IFC, który jest podstawą współpracy opartej na BIM.

Otwórzcie swoje umysły na nowe podejście do modelowania. Niedługo zaczynamy!

Karolina Wróbel
Zespół M.A.D.