lioresal i alkoholizm €116.27
blog poświęcony technologii BIM

Wdrożenia BIM w Muzeum

Viewing posts from the Wdrożenia BIM w Muzeum category

(Nie)typowy model

Modele realizowane na potrzeby Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (dalej także: Muzeum) tylko z pozoru mogą wydawać się typowymi (tj. takimi, do których w większości jesteśmy przyzwyczajeni).

Read More

(Nie)typowe zamówienie na BIM

Jako uczestnicy procesów budowlanych przyzwyczajeni jesteśmy, że BIM, jeśli już pojawia się w opisie przedmiotu zamówienia, najczęściej stanowi jedynie dodatek do głównego produktu, którego dostarczenia oczekuje Zamawiający (dokumentacji projektowej lub obiektu budowlanego). W związku z tym zdarza się, że postanowienia w zakresie BIM są “doklejane” do OPZ i traktowane po macoszemu, co nierzadko skutkuje najpierw “słabymi” (nieprecyzyjnymi, niespójnymi, niepełnymi) wymaganiami, a w dalszej kolejności produktami o niskiej jakości i wartości dla Zamawiającego. Ponadto nieodpowiednio postawione wymagania powodują, że sam proces realizacji przedmiotu umowy odbywa się dwutorowo – prace związane z BIM wykonywane są niejako obok pozostałych i nie mają szans przynieść oczekiwanego pozytywnego efektu.

Read More

Rola dialogu w projektach opartych o innowacje okiem pracowników Muzeum

Jak wspomnieliśmy w poprzednim artykule ta część podejmie temat realizacji dialogu w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tym razem jednak nie omówimy samych wyników, bo te są ogólnodostępne. Dziś dzięki otwartości Dyrekcji i pracowników Muzeum zapraszamy do zajrzenia tam, gdzie zwykle wzrok potencjalnych wykonawców nie sięga. Bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że podobnie, gdy idziemy na spektakl w teatrze nie mamy pojęcia o ogromie wysiłku włożonego w budowę scenografii, godzinach spędzonych na próbach i dylematów związanych z podejmowaniem, czasem trudnych, decyzji artystycznych, tak w przypadku dialogu nie czujemy trudu, który towarzyszy organizacji tego przedsięwzięcia.

Read More

Rola dialogu w projektach opartych o innowacje

Dialog techniczny jest pojęciem, które na pewno zna każdy, kto choć raz brał udział w przygotowaniu postępowania realizowanego przez jednostkę publiczną. W wielu wypadkach w parze z wiedzą teoretyczną nie idzie jednak praktyczna znajomość tego rozwiązania. W roku 2017 – w którym zaczyna się historia wdrożenia BIM w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau – jak podaje Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP – oficjalny polski publikator zamówień wydawany przez Urząd Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane w Ustawie o Prawie Zamówień Publicznych), dialog wykorzystano w 429 przypadkach, co w skali kraju stanowi jedynie 0,35% postępowań1. Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że ta formuła jest nieco niszowa. Ale czy słusznie?

Read More