baklofen skutki uboczne senność €73.77
blog poświęcony technologii BIM

IPD

Viewing posts from the IPD category

BIM/IPD wymiana informacji – formaty natywne (własność producentów) i otwarte (publiczne)

W ostatnich latach tematyka BIM coraz częściej pojawia się na łamach prasy fachowej, w mediach cyfrowych i podczas wielu konferencji na terenie całego kraju. Zwykle jednak nie wspomina się przy tym o „drugiej połówce” procesu zintegrowanego w zadaniach budowlanych – IPD (Integrated Project Delivery – Zintegrowany Proces Inwestycyjny) – odpowiadającej za dystrybucję i ewaluację wymodelowanej w procesie BIM wielowymiarowej informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami inwestycji.

IPD opiera się na socjalnych umie­jętnościach kooperacji i na techno­logicznym know-how w zakresie obsługi formatów danych, dostar­czonych przez wszystkich projektan­tów w procesie. Są dwa rodzaje ta­kich danych: natywne i otwarte. Jak dotąd dokumentacja żadnego z for­matów natywnych nie ujrzała świa­tła dziennego dla zwykłego użyt­kownika. Format natywny jest for­matem zamkniętym, producent jest go w stanie zmienić, zastąpić innym lub nawet zarzucić, bez podawania przyczyn. Jest to więc taki „black box” – a pamiętamy, jakie kłopoty mogą być związane z tzw. czarny­mi skrzynkami. Nawet powszechny format wymiany informacji w CAD, o nazwie DWG, nie posiada żad­nej publicznej dokumentacji. Z te­go też powodu – i również dlatego, że istnieją nań nakładki, niebędące własnością Autodesku – próba opa­tentowania formatu DWG w 2006 r. przez koncern została ostatecz­nie odrzucona przez Sąd Patentowy USA w czerwcu 2011 r., z argumen­tacją: „DWG is merely descriptive of applicant’s goods under Section 2(e) (1) of the Trademark Act for two re­asons: (1) DWG is a recognized ab­breviation for „drawing”, and (2) .dwg is a file format used for com­puter-aided design (CAD) drawings made both with applicant’s CAD so­ftware and others’ CAD software”. Mimo że Autodesk odwołał się od tej decyzji, Sąd Patentowy (USPTO) podtrzymał w 2013 r. swój werdykt.

Publiczny format jest standardem otwartym, dobrze udokumentowanym i z przeprowadzoną tzw. inżynierią wsteczną, w celu kontroli procesu powstawania danych i dla zapewnienia jego bezpieczeństwa.
Formatem natywnym jest zapis informacji z konkretnego software danego producenta, oparty na rezultatach rozwoju własnej technologii, chronionej tajemnicą firmową i prawami autorskimi tegoż producenta.

Read More

Zaprojektuj-Zbuduj a IPD

W minioną środę usiedliśmy wraz z mężem przy stole w kuchni na wieczorne pogaduchy w stylu „jak ci minął dzień kochanie? …”. Maciek opowiadał mi właśnie o swoich problemach w pracy i nagle od niechcenia rzucił pytanie: „Jak widzisz IPD na tle zadań realizowanych w formule zaprojektuj-zbuduj? ”. Niemal z automatu odpowiedziałam: „Nie widzę” … milczenie … obserwuję zdziwienie w oczach mojego męża (chyba dlatego, że zna moją fascynację IPD i zamiłowanie do zarządzania projektami) … zapanowała niezręczna cisza więc szybko pośpieszyłam z dalszymi wyjaśnieniami …  „nie przy takim podejściu do zarządzania projektami. Najpierw musiałoby się zmienić myślenie wieeeeeelu osób. Wszyscy myślą teraz o sobie, skupiają się na zachowaniu własnego stanowiska, pensji, bonusów, uznania i w to wkładają tyle życiowej energii, że najzwyczajniej w świecie nie starcza jej już na rzetelną pracę nad projektem. Nikt nie myśli o dobru projektu, o optymalizacji kosztów w całym cyklu realizacji, a już na pewno nie o późniejszych kosztach eksploatacji…” Na to moje oburzenie i wewnętrzny bunt, mój maż zareagował natychmiast: „Napisz o tym” …
Jak zrealizować projekt?

Read More

INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD) – Zintegrowany Proces Inwestycyjny cz. 2

W kolejnej części na temat IPD omówimy:
4. Budowanie zespołu
5. Główne fazy IPD
Całość tej części opracowania budowana była głównie w oparciu o dokument:  Integrated Project Delivery – A Working Definition”. American Institute of Architects California Council May 15, 2007. Retrieved 2008-11-13  i zaadoptowana do rynku Polskiego.

4. Zespół

Kluczem do sukcesu jest zbudowanie zespołu, który złożony jest nie tylko z wysokiej klasy specjalistów ale jednocześnie ludzi, którzy umieją ze sobą współpracować. Co więcej, członkowie zespołu muszą być zaangażowani w realizację zadania, a ich wzajemna współpraca efektywna. Jak to osiągnąć?

Read More

INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD) – Zintegrowany Proces Inwestycyjny cz. 1

Building Information Modeling  jest  systemem zarządzania informacją o budynku, który może być stosowany na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Największym wyzwaniem dla wdrożenia BIM na naszym rodzimym rynku budowlanym okazuje się być nie tyle bariera technologiczna a umiejętność harmonijnej współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny. Trudno jednoznacznie stwierdzić czy to wszechobecny kryzys czy też bardziej nasza natura i przyzwyczajenie sprawia, że wszyscy skupiają się wyłącznie na osiąganiu własnych celów pozostawiając daleko z tyłu troskę o dobro projektu. W tym miejscu pojawia się IPD, termin ściśle związany z BIM, którego głównym celem jest realizacja projektów przy pełnym zaangażowaniu wszystkich stron przedsięwzięcia. Największą siłą IPD jest umiejętność kompromisu, praca w zgodzie z jasno określonymi regułami gry i przy wykorzystaniu najsilniejszych stron wszystkich graczy.

Myślę, ze i satysfakcja po zakończeniu projektu realizowanego w tym właśnie standardzie jest nieporównywalnie większa – uczciwie rozegrana partia szachów czy może poker z czarnymi trikami…? – osobiście wybieram szachy 🙂

INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD) – Zintegrowany Proces Inwestycyjny

  1. Definicja
  2. Historia
  3. Fundamentalne zasady IPD
Read More