jak zdobyć baklofen €144.08
blog poświęcony technologii BIM

Archicad

Viewing posts from the Archicad category

ARCHICAD 21 – mapowanie właściwości

Mapowanie właściwości w ARCHICADzie to bardzo rozbudowany temat dlatego zdecydowaliśmy się poświęcić mu oddzielny artykuł. W programie dostępne są standardowe schematy mapowania właściwości:

  • Schemat ARCHICADa 20,

  • Standardowy schemat IFC2x3,

  • Standardowy schemat IFC4,

jednak aby „zapanować” nad właściwościami eksportowanymi do modelu IFC i świadomie dobierać tylko potrzebne i odpowiednio przypisane dane, należy utworzyć własną definicję mapowania.

Tworzenie własnego schematu mapowania

Read More

ARCHICAD 21 – podstawy eksportu do formatu IFC

Zaczynamy omówienie pierwszego programu klasy BIM. Rozpoczniemy od ARCHICADa który jest według nas wzorem do naśladowania w zakresie eksportu do IFC. Zarówno pod kątem dużej ilości opcji eksportu (geometrycznych i informacyjnych) czy wbudowanych translatorów (opisanych nazwą innego oprogramowania) jak i jakości pliku IFC.

W pierwszej części artykułu opiszemy dostępne opcje eksportu, następnie pokażemy różnice pomiędzy „modelem rozbitym” a „nierozbitym” kończąc przedstawieniem naszej propozycji translatora dedykowanego dla wtyczki BIM Quantity Takeoff.

TRANSLATORY IFC

Ustawienia określające zasady eksportu/importu modelu IFC dostępne są w oknie dialogowym Translatory IFC (Plik → Współdziałanie → IFC → Translatory…) (Rys.1).

Rysunek 1: Otwieranie okna Translatory IFC

Read More

ArchiCAD Spring Academy 2016

plakat„Archicadownia we współpracy z ArchiCAD User Association oraz Graphisoft po raz drugi mają przyjemność zaprosić do udziału w dwudniowych, międzynarodowych warsztatach „
”, które wprowadzą uczestników w społeczność ArchiCADa. Przybliżą narzędzia, rozwiązania i technologie powiązane z programem. Dadzą możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania wielu kontaktów biznesowych. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich użytkowników ArchiCADa zarówno początkujących jak i zaawansowanych. Warsztaty odbędą się w dniach 20-21 maja w budynku Fortu Luneta Warszawska przy ul.Kamiennej w Krakowie. „
 
Profil facebook’owy Archicad Spring Academy:  www.facebook.com/archicadspringacademy
Strona internetowa:  www.acua.pl

 

Tworzenie dokumentacji PB z zakresu konstrukcji z modelu architektury Archicada.

Archicad – można powiedzieć program stworzony do tworzenia dokumentacji projektowej z zakresu architektury. Są też i tacy, którzy tworzą na nim dokumentację z zakresu konstrukcji. W poniższym tutorialu, pokazaliśmy jeszcze inny przypadek, tworzenie dokumentacji projektu budowlanego z zakresu konstrukcji z modelu BIM architektury.

 

  1. Przygotowanie rzutów i przekrojów

Rozpoczynając tworzenie dokumentacji z modelu należy najpierw zdecydować które elementy składowe nas interesują. Przykładowo możemy stworzyć dokumentację dla samej konstrukcji budynku z modelu posiadającego wykończenia architektoniczne i taka sytuacja będzie nas interesować. Należy zadbać o poprawność definicji obiektów tworzących model 3D szczególnie w kwestii nadania w parametrach Funkcji konstrukcyjnej odpowiedniej opcji, oraz pilnować definiowanie rdzenia przy tworzeniu obiektów warstwowych.

Rozpoczynamy pracę na interesującym nas widoku (rzut kondygnacji/przekrój/widok elewacji/obszar 2D). Aby odfiltrować wyświetlanie samych elementów konstrukcji z modelu należy wywołać polecenie Dokument → Częściowe wyświetlanie struktury i w oknie, które się pojawi wybrać opcję Tylko rdzeń elementów nośnych.

Read More

Archicad 19 – tworzenie wykopów i nasypów

Program Archicad udostępnia szereg bardzo przydatnych narzędzi, które można zastosować dla potrzeb tworzenia brył robót ziemnych w celu uzyskania objętości nasypów oraz wykopów. Bryły robót ziemnych powstają poprzez odpowiednią obróbkę dwóch innych brył terenu projektowanego oraz terenu istniejącego, przy czym modyfikacja jest przeprowadzana osobno dla bryły nasypowej oraz bryły wykopowej.

Pierwszą rzeczą jaką musimy posiadać to utworzone w formacie IFC dwie bryły terenu projektowanego, jedna dla nasypu i jedna dla wykopu. Można to osiągnąć standardowo w Archicadzie projektując teren. W naszym przypadku użyliśmy programu Sketchup do zamodelowania brył (z podkładów dwg), które zapisaliśmy do formatu IFC. Drugą rzeczą jest teren istniejący, do którego będziemy docinać teren projektowany. Można go łatwo stworzyć w samym Archicadzie z warstwic lub z punktów wysokościowych. Służy do tego narzędzie Siatka, lub Projekt → Wstaw siatkę z danych geodezyjnych.

Read More

Dodawanie określonych parametrów do pliku IFC – Archicad

Archicad posiada kilka schematów IFC które służą do określania jakie parametry będzie posiadał plik IFC. Schematy zapisane są w formacie XML w katalogu „IFC Schemes” w miejscu gdzie jest zainstalowany Archicad. Jest kilka gotowych schematów  typu COBIE, Omniclass itd. przygotowanych głównie pod Wielką Brytanię. Na ten temat można poczytać na innym bimblogu: http://bimblog.bondbryan.com/

Schematy pozwalają zarządzać naprawdę bardzo dużą porcją informacji w modelu IFC. Sam podręcznik do IFC do Archicada to zaledwie 124 strony…

My postanowiliśmy sprawdzić czy osiągniemy odpowiednią porcję informacji dla modelu konstrukcji na potrzebę przedmiaru i wyceny.  Testy wypadły rewelacyjnie. Udało nam się uzyskać wszystkie potrzebne nam parametry dla konstrukcji i w lepszej formie niż z Tekli…!  W Tekli nie ma np. możliwości zmienić jednostki długości z „mm” na „m” w pliku IFC….

Poniżej krótka instrukcja dla jednego parametru: profil belki.

Read More

Łódź – rewitalizacja zespołu Nowej Centrali. Jako przykład zastosowania oprogramowania Archicad.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rewitalizacja i adaptacja zespołu dawnej Elektrociepłowni EC-1 w Łodzi na cele ponadregionalnego ośrodka kulturalno-artystycznego.

Obszar objęty opracowaniem stanie się ważnym fragmentem „Nowego Centrum Łodzi” – zgodnie z „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji terenów śródmiejskich i pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013”. W obszarze kompleksu byłej elektrowni i elektrociepłowni przewidziano rewitalizację trzech zespołów budynków z przeznaczeniem ich dla: wielofunkcyjnego centrum kultury – Centrum Fundacji Sztuk Świata (zespół Elektrowni Łódzkiej z roku 1907), interaktywnego Muzeum Techniki Łodzi i Polski (zespół Nowej Centrali, zbudowany w roku 1929) oraz ośrodka Obywatelskiej Telewizji Regionalnej o roboczej nazwie „Okno Medialne” (dawne warsztaty Elektrowni).

Read More

Inwentaryzacja BIM barokowego Kościoła O. Salezianów w Lutomiersku

Lutomiersk – niepozorne miasteczko kilkanaście kilometrów od Łodzi. Wjeżdżając do miasta nie sposób nie zauważyć dominującej sylwetki klasztoru i kościoła. XVII- wieczne założenie, pierwotnie przeznaczone dla O.O. Reformatów po niezliczonych, dramatycznych wojnach, bitwach, pożarach, grabieżach następnych stuleci, trafia w roku 1926 za aprobatą mieszkańców miasta we władanie Towarzystwa Salezjańskiego. Wspólnota zakonna kontynuując dzieło swego założyciela, ks. Jana Bosko, pracuje z młodzieżą prowadząc specjalistyczne szkoły.
Dzisiaj Salezjanie mają w klasztorze dwie szkoły muzyczne o ogólnopolskiej renomie.
Moje spotkanie z Salezjanami miało miejsce kilka lat temu kiedy otrzymałem zlecenie zaprojektowania nowego internatu dla młodzieży, potem była praca przy remoncie dwóch spalonych kondygnacji klasztoru. Kiedy dwa miesiące temu dyrektor szkoły ks. dr Kazimierz Dąbrowski zwrócił się do mnie z propozycją opracowania dokumentacji naprawy pęknięć i nowej kolorystyki późnobarokowego kościoła towarzyszącego zabudowaniom klasztornym, z wahaniem przyjąłem zlecenie, ale po krótkiej rozmowie z ks. dyrektorem wiedziałem, że możemy przetrzeć zupełnie nową ścieżkę w technologii pracy w tego typu zabytkach.

Read More