blog poświęcony technologii BIM

buildingSMART

Viewing posts tagged buildingSMART

BIM – łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Narzędzia.

Goethe powiedział kiedyś, że „błędy człowieka czynią go sympatycznym”. Wiadomo, każdy z nas popełnia błędy, nic co ludzkie nie jest mi obce, nie myli się tylko ten, co nic nie robi i tak dalej. Problem polega na tym, że nie każdy się na tych błędach uczy.

Pomysł na ten artykuł pojawił się w naszym zespole w ferworze dyskusji i wymiany doświadczeń z prowadzonych projektów. Wspólnie staraliśmy się wyciągać z nich wnioski i wpadliśmy na pomysł, dlaczego by nie podzielić się naszymi spostrzeżeniami z innymi. Jeśli miałoby to pomóc komuś uchronić się przed popełnieniem błędów warto spróbować.
Naszym zamiarem nie jest wytykanie nikomu błędów ani (wbrew pozorom) wylewanie żali. Chcemy jedynie zasygnalizować na co warto zwrócić uwagę, aby już na początku przygody z BIM nie zrazić się.

Read More

Nie tylko clash detection

Pierwsze co przychodzi na myśl przy okazji modeli BIM i tego, co można dzięki nim uzyskać to weryfikacja kolizji międzybranżowych czyli wyszukanie w modelach różnego rodzaju błędów wynikających z przyjętych rozwiązań. W zależności od ich rodzaju kolizje można podzielić na kilka grup:

 • Hard clash („twarde” kolizje)
 • Soft clash (kolizje „miękkie”)
 • Workflow / 4D clash (kolizje montażowe /harmonogramowe /4D)

Pierwsza z nich jest najprostsza do zdefiniowania i najłatwiejsza do wykrycia przez programy mające w swojej funkcjonalności clash detection. Obejmuje bowiem wszelkiego rodzaju przecięcia lub nachodzenie na siebie elementów (patrz: grafika 1). W programach do weryfikacji kolizji najczęściej wystarczy jedynie wskazać modele mające uczestniczyć w sprawdzeniu.

grafika 1: przecięcie rury ze ścianą

Read More

BIM Quantity Takeoff – Dlaczego IFC ?

Zanim rozpoczniemy omawianie sposobów exportu do IFC z oprogramowania klasy BIM, chciałbym zainteresować, jeszcze niezainteresowanych formatem IFC a tak naprawdę ideą OpenBIM. Pierwsza wzmianka o Open BIM pojawiła się na BIMblogu w 2012 oku. Zakończyliśmy ją krótką refleksją „jest jeszcze wiele do zrobienia”. Tak też wtedy było. Dziś po sześciu latach  implementacja formatu IFC w oprogramowaniach klasy BIM znacząco wzrosła, jest znacznie więcej dostępnych materiałów na YT, pomału wchodzi nowa wersja IFC 4.1, trwają prace nad klasyfikacją dla infrastruktury (kolej, drogi, lotniska) itd. Wychodzi na to, że wszystko idzie w dobrym kierunku.

Podsumujmy najważniejsze powody dla których praca i procesy oparte na formacie IFC są warte wdrożenia.

 1. IFC to przede wszystkim otwarty format, czyli format bez tajemnic. Każdy może go odczytać choćby notatnikiem w systemie Windows.
 2. Export/Import w zakresie IFC wspiera coraz więcej programów. Kiedy pisaliśmy o tym formacie na BIMblogu w 2011 roku na liście było 147 programów. Dziś po 7 latach link do listy programów jest nadal ten sam i obecnie pokazuje liczbę 219 programów.
 3. Format IFC jest zarejestrowany przez ISO o czym pisaliśmy już 7 lat temu. Norma została przyjęta w Polsce  około dwóch lat temu i jest do kupienia w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
 4. Praca przy użyciu IFC obniża koszty obsługi modeli BIM w zakresie zakupu oprogramowania. Aby tworzyć zestawienia, wyszukiwać kolizje, komunikować się pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego nie musimy korzystać z oprogramowania do projektowania jak Revit, Archicad, Tekla. Duży zakres obsłużymy wręcz na darmowym sofcie. Oznacza to, że firma która efektywnie wykorzystuje potencjał IFC jest bardziej konkurencyjna. 
 5. Pracując z IFC jesteśmy w stanie zachować logikę/procesy przedsiębiorstwa w oderwaniu od technologii oprogramowania konkretnego producenta. Inaczej mówiąc mniej boleśnie przejdziemy z jednego oprogramowania na drugie jeśli będzie ku temu powód.
 6. Format IFC jest idealny do udostępniania dla dalszych prac (np. podwykonawcom na budowie, kosztorysantom, przedmiarowcom)
 7. Format IFC to otwarta baza danych którą można zaimplementować w swojej firmie bazując na obszernie opisanej specyfikacji www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x3
 8. Format IFC sam w sobie nie ma braków. To co limituje jego jakość to jakość implementacji w oprogramowaniu klasy BIM. Pokażemy na wielu przykładach, że obecnie problemem jest mnogość opcji i informacji w modelu IFC, niż jej brak.

Macie inne powody, wątpliwości? Zapraszamy do komentarzy.

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

BIM Quantity Takeoff – słowem wstępu

Drodzy czytelnicy, już od dłuższego czasu kiełkował nam w głowie pewien pomysł na narzędzie generujące z modelu proste i użyteczne zestawienia w najpowszechniejszym na świecie formacie – xls. Istnieje co prawda kilka programów które już od dawna potrafią zrobić takie rzeczy. Z tym, że albo są drogie (bo mają dodatkowo kilkadziesiąt innych możliwości), albo są to wtyczki do drogich programów klasy BIM służących do projektowania.

My poszliśmy w innym kierunku. Połączyliśmy ogromne możliwości otwartego formatu IFC z API w darmowej przeglądarce BIM Vision, tworząc wtyczkę BIM Quantity Takeoff. Tak obrany kierunek wg nas ma najmniejsze ograniczenia. Cena za jedną licencję wynosi 80 Euro i w porównaniu do, naszym zdaniem ciekawych, funkcjonalności nie jest wygórowana.

Wtyczka już od kliku miesięcy jest dostępna w sklepie BIM Vision.  Teraz przyszedł czas na przekazanie Wam know-how jak się zabrać do tworzenia prawidłowych zestawień z plików IFC. Aby zobrazować rekomendowany przez nas schemat postępowania poniżej przedstawiamy mapę tego procesu w formacie BPMP (Business Process Modeling Notation).

Read More

Jubileuszowa, 5 edycja konferencji Projektowanie Przyszłości 2018.

24 kwietnia 2018r. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warsaw Trade Tower odbyła się jubileuszowa, 5 edycja konferencji z cyklu Projektowanie Przyszłości. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji brzmiało: Open BIM – praktyka czyni mistrza. Spotkanie moderowała Prezes Zarządu BIM Klastra – Katarzyna Orlińska–Dejer. Organizatorami konferencji byli: KONFOTEKA Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM KLASTER). Wystąpiło 16 prelegentów, specjalistów i praktyków z Polski i z zagranicy. Skupię się jednak na prezentacjach merytorycznych, po szczegóły dotyczące oprogramowania odsyłam na strony internetowe. Konferencja podzielona została na 3 panele.

Pierwszy otwierało wystąpienie Bartosza Jankowskiego – współzałożyciela Rewitech oraz członka organizacji RICS (patronatu honorowego). Była to prezentacja wprowadzająca, która pozwoliła nam niejako wybiec w przyszłość. Autor rozpoczął od pokazania rewolucji otaczającego nas świata codziennego. Trafnie przywołał anegdotę o spotkanym w tramwaju dziecku, które przeglądając gazetę próbowało scrollować ją tak jakby był to tablet 🙂 – nic dodać nic ująć. Przechodząc jednak do inżynierskiego świata… Porównując wskaźnik produktywności w przemyśle i w budownictwie, nasz sektor wypada bardzo kiepsko. Odpowiedzią wg autora prezentacji jest wykorzystanie dronów, wirtualna rzeczywistość, prefabrykacja, czy wreszcie BIM.
Zobaczyliśmy też projekt pierwszego na świecie mostu (kładki dla pieszych) wydrukowanego na drukarce 3D w Amsterdamie. Co nas czeka w przyszłości? Dzięki tej prezentacji już znamy odpowiedź: drukowanie 3D, drony, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, projektowanie parametryczne, Blockchain oraz wreszcie digitalizacja danych, dzięki której (przytaczając słowa autora) doczekamy się czasów, kiedy do urzędu nie będziemy musieli jechać z taczką. Na koniec cytat, który doskonale podsumowuje pierwsze wystąpienie: „BIM jest fundamentem rewolucji w naszym sektorze zarówno w świadomości ludzi jak i w biurach projektowych.”

Read More

Pierwsze w historii aktywne wydarzenie BuildingSmart na terenie Polski

BuildingSmart International to organizacja,  która powstała w 1995 roku jako wynik  przekształcenia International Associacion for Interoperability  dla kontynuowania rozpoczętych już kilka lat wcześniej prac na rzecz openBIM.  Organizacja ta ma wyodrębnione oddziały, przeważnie w formie stowarzyszeń krajowych. Czasem oddział skupia kilka sąsiadujących państw. Po wcześniejszym zapoznaniu się z działaniami oddziału regionu niemiecko-języcznego, brytyjskiego i skandynawskiego, od października 2015 roku polskie stowarzyszenie BIMklaster i trzy osoby,  pozyskały możliwość uczestniczenia w pracach międzynarodowej organizacji BuidlingSmart ze statusem obserwatora. BuildingSmart Nordic składa się zasadniczo z członków z trzech krajów: Dania, Finlandia i Szwecja. Norwegia, która wcześniej też była członkiem, odłączyła się i utworzyła odrębny oddział BuildingSmart Norge i ma obecnie status obserwatora przy BuildingSmart Nordic. W podobny sposób dołączyły ze statusem obserwatora stowarzyszenia i osoby najpierw z Estonii, następnie Litwy, a ostatnio ponad rok temu z Polski. Pozyskanie statusu obserwatora przy oddziale BuildingSmart Nordic dla polskiego stowarzyszenia i trzech osób z Polski zaowocowało uczestnictwem w zebraniach Zarządu oddziału w 2015 i 2016 roku w Sztokholmie, Helsinkach i Kopenhadze.

Read More

buildingSMART a IFC

Czym jest buildingSMART?

buildingSMARTbuildingSMART to międzynarodowa organizacja non-profit, która została założona w celu wsparcia firm w zakresie zintegrowanej współpracy w obszarze projektowania, budownictwa i zarządzania nieruchomościami. Głównym celem organizacji jest dostarczenie uniwersalnego fundamentu dla współdzielenia informacji i udoskonalenia procesów w branży projektowo-budowlanej. Cel ten realizowany jest poprzez działania na rzecz opracowania standardów, norm i narzędzi wspierających wymianę informacji niezależnie od stosowanej platformy IT. Na świecie organizacja jest reprezentowana przez buildingSMART International Ltd. Lokalnie poprzez liczne sekcje regionalne.

buildingSMART to nazwa, która zastąpiła wcześniej używaną International Alliance for Interoperability. Od początku istnienia IAI, obecnie buildingSMART, kluczowe działania organizacji skupione były wokół opracowania międzynarodowego formatu wymiany informacji związanych z budynkami. Realizacją misji buildingSMART jest wsparcie zintegrowanego prowadzenia projektu i efektywnego zarządzania w całym cyklu życia budynku poprzez zastosowanie Modelowania Informacji o Budynku i formatu IFC (Industry Foundation Classes).

Read More

BIM klaster – obserwatorem przy BuildingSmart Nordic

logoW dniu 7 października 2015 roku, decyzją Zarządu organizacji BuildingSmart Nordic pod przewodnictwem Duńczyka  Jana Karlshøja, polscy przedstawiciele otrzymali status obserwatora przy BuildingSmart Nordic. Jest to pierwszy krok oficjalnego przyłączenia się do organizacji BuildingSMART International z perspektywą w możliwie krótkim czasie pełnego uczestnictwa po wypełnieniu warunków członkostwa w organizacji, podobnie jak USA i Kanada w Ameryce Północnej, Korea, Japonia, Hong-Kong, Chiny, Malezja i Singapur w Azji, Australasia (Australia i Nowa Zelandia) w Oceani oraz Nordic (Finlandia, Dania i Szwecja), Wielka Brytania i Irlandia, Norwegia, Holandia, Niemcy, Hiszpania, Francja i Włochy w Europie.  Instytucjonalnym członkiem z Polski jest Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie „BIMklaster”, z reprezentacją w osobach Macieja Dejera z firmy M.A.D. Engineers, Adam Glema z Politechniki Poznańskiej oraz Andrzeja Tomany z firmy DataComp i Izby Projektowania Budowlanego.

BuildingSMART International jest międzynarodową organizacją typu non-profit. BuildingSMART Nordic jest członkiem organizacji światowej, która składa się z krajowych organizacji BuildingSMART w Danii, Finlandii i Szwecji. BuildingSMART Norwegia jest niezależnym członkiem BuildingSMART International. BuildingSMART Norwegia jest obserwatorem BuildingSMART Nordic. Obserwatorami BuildingSMART Nordic są także przedstawiciele Estonii, Litwy i Polski.

Read More

OPEN BIM

Open BIM to uniwersalne podejście do współpracy przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji budynków opartych na otwartych standardach oraz wymianie danych. Open BIM to inicjatywa buildingSMART i kilku czołowych producentów oprogramowania korzystających z otwartej bazy buildingSMART.

Open BIM Programme to kampania zainicjowana przez Graphisoft®, Tekla® oraz innych członków buildingSMART® w celu zachęcenia i ułatwienia do globalnej skoordynowanej promocji Open BIM dla całej branży AEC.

Open BIM Certification jest technicznym systemem certyfikacji stworzonym przez buildingSMART® by pomóc dostawcom oprogramowania AEC ulepszyć, zbadać i uzyskać certyfikację ich danych w celu uzyskania płynnej współpracy z innymi rozwiązaniami OpenBIM.

Dlaczego jest to tak ważne?

Read More

IFC – kilka suchych faktów

IFC – (z ang. Industry Foundation Classes) skrót, który nie ma swojego odpowiednika w Polsce i kompletnie nie mam pojęcia jak go przetłumaczyć na nasz język. Poszukując informacji na ten temat w Google warto wiedzieć, że skrót jest dość powszechnie stosowany  i oznacza np.: International Finance Corporation , International Fun Center (hurtownia art. erotycznych) czy Internetowe Forum Czystości.

Nam budowlańcom chodzi oczywiście o termin stworzony przez Stowarzyszenie NIBS (National Institute of Building Sciences) czyli wspólny schemat danych pozwalający na utrzymanie i wymianę danych między różnymi programami klasy BIM. Schemat danych zawiera informacje obejmujące wiele dyscyplin, które składają się na pełny obraz przebiegu procesu inwestycyjnego: zaczynając od idei, poprzez projektowanie, budowę i eksploatację aż do remontu lub rozbiórki.

IFC to neutralna i otwarta specyfikacja, która nie jest kontrolowana przez jednego producenta oprogramowania. Można powiedzieć że jest to bazowy format plików oparty o model danych opracowany przez buildingSMARTalliance  w celu ułatwienia interoperacyjności w branży budowlanej. Ten format usprawnia komunikację, skraca czas dostarczenia możliwie maksymalnej ilości danych o obiekcie, zwiększa wydajność i jakość podczas całego cyklu życia budynku. Jego głównym zadaniem jest zminimalizowanie  prawdopodobieństwa utraty danych podczas przesyłania  zamodelowanych  obiektów pomiędzy aplikacjami.

Format IFC jest zarejestrowany przez ISO jako ISO/PAS 16739 i jest obecnie w trakcie uzyskiwania normy międzynarodowej ISO 16739. Powszechnie funkcjonuje on już jako format  określający międzynarodowe standardy importowania i eksportowania obiektów budowlanych oraz ich właściwości, a także modelowania informacji o budynku (BIM).

Informacje jakie zawiera model IFC:

 • Hierarchia budynku (faza, etap np. piętro )
 • Typ elementu (ściany, płyty, słupy, belki, schody itp.)
 • Geometria (wymiary, współrzędne elementu, objętość)
 • Zależność pomiędzy poszczególnymi elementami
 • Właściwości standardowe i niestandardowe przypisane elementom (materiał, kolor, przekroje, ochrona ppoż., ciężar, itp.)

Dostępne formaty plików IFC:

IFC-SPF – jest to format tekstowy zdefiniowany przez ISO 10303-21 („STEP-File”), posiada rozszerzenie „*.ifc”.  Jest  to najczęściej stosowany format pliku, który rozpoznawany jest przez największa liczbę oprogramowań.

IFC-XML – jest to format XML zdefiniowany przez ISO 10303-28 („STEP-XML”), posiada rozszerzenie  „*.ifcXML”. Ten format jest odpowiedni dla programów wykorzystujących język XML . Ze względu na duże rozmiary pliku, ten format jest rzadziej spotykane w praktyce.

IFC-ZIP  jest to to samo co IFC-SPF z tym, że dodatkowo jest skompresowany, posiada rozszerzenie „*.ifcZIP”.

Warto zaznaczyć, że formaty IFC-XML i IFC-ZIP są odczytywane przez mniejszą liczbę programów niż format podstawowy IFC.

Pełną listę programów pracujących z formatem IFC można znaleźć tutaj. W obecnej chwili jest ich 147.

Dotychczas opublikowane wersje specyfikacji IFC:
IFC2x4 (Release Candidate as of September 2010)
ifcXML2x3 (June 2007)
IFC2x3 (February 2006)
ifcXML2 for IFC2x2 add1 (RC2)
IFC2x2 Addendum 1 (July 2004)\
ifcXML2 for IFC2x2 (RC1)
IFC 2×2
IFC 2x Addendum 1
ifcXML1 for IFC2x and IFC2x Addendum 1
IFC 2x
IFC 2.0
IFC 1.5.1
IFC 1.5

Jak widać powyżej mieliśmy sporą przerwę pomiędzy kolejnymi wydaniami. Przez prawie 5 lat na rynku była wersja IFC2X3. Pomimo tak długiego okresu programy BIM dopiero od niedawna  zaczynają sobie w pełni radzić z tym formatem . Mam tu na myśli tylko export do IFC!

W tym roku dosłownie niedawno bo w październiku pojawiła się najnowsza wersja IFC2X4 Release Candidate 3. Po obszernej specyfikacji widać dobrą robotę jaką wykonało stowarzyszenie buildingSMART. Teraz pozostaje nam cierpliwie czekać na to aby ta wersja pojawiła się w programach klasy BIM. Patrząc jednak na postępy z formatem 2X3 aż strach się bać ile czasu producentom oprogramowania zajmie implementacja do swoich produktów w pełni funkcjonalnego formatu IFC 2X4.

Po przykładowe pliki IFC zapraszam na naszą stronę firmową lub do zakładki „Modele IFC”

LITERATURA:

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes
 2. http://buildingsmart.com/standards/ifc/model-industry-foundation-classes-ifc
 3. http://buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview/ifc-overview-summary
 4. http://www.graphisoft.com/support/ifc/

Katarzyna Orlińska-Dejer
Zespół M.A.D.