dźwięki alarmu pompy baklofenu €134.76
blog poświęcony technologii BIM

IPD

Viewing posts tagged IPD

BIM: fakty i mity

Niniejszy artykuł jest próbą subiektywnego omówienia głównych aspektów środowiska BIM i jego implementacji w procesach budowlanych. Nie znajdziecie w tym tekście próby realizacji celów marketingowych, czego zapewne się „obawiacie”. Skupimy się za to na zasygnalizowaniu kierunków zmian na rynku realizacji inwestycji (w tym na rynku projektowym), związanych z tym pojęć (lub ich braku) oraz dylematów merytorycznych i organizacyjnych. Pamiętajmy, że mówimy o dziedzinie, która w Polsce dopiero raczkuje. Choroby wieku dziecięcego są więc nieuniknione.

Aspekty dotyczące pracy projektowej w środowisku BIM zostały w niniejszym opracowaniu zebrane, podzielone według funkcjonalności i przedstawione z uwzględnieniem właściwych proporcji ważności w procesie realizacji zwykłej inwestycji budowlanej. Nie będzie tu z założenia podziału na inwestycje prywatne i publiczne, gdyż sama idea BIM odnosi się do każdego typu przedsięwzięcia. Nie będzie także podziału i kategoryzacji narzędzi dla BIM (czyli oprogramowania), a już zwłaszcza porównań tychże. Jak każda technologia, także i technologia BIM podlega nieustannym ulepszeniom i koncentracja na status quo w danym okresie odwraca uwagę od o wiele istotniejszych zagadnień procesu poprawy efektywności przemysłu budowlanego. Bo właśnie o tę brakującą efektywność chodzi. Nie zakładajmy oczywiście, że BIM miałby być panaceum na wszystkie trudności w realizowaniu kontraktów budowlanych. Chciałbym natomiast, aby niniejszy tekst stanowił sygnał o zmianach, które zostaną wymuszone prędzej czy później. Jeśli nie przez naszych polityków czy organizacje inżynierów, to być może przez władze UE, a już na pewno przez inwestorów, świadomych trendów światowych i dbających o swoje decyzje ekonomiczne. Inwestor XXI wieku, czy to prywatny, czy publiczny, chce widzieć odpowiedzialność ekonomiczną i ekologiczną osób i firm, odpowiedzialnych z kolei za realizację jego inwestycji.

Podstawowe pojęcia i definicje 

Read More

KRYTERIUM NAJNIŻSZEJ CENY czy to wszystko na co nas stać …? – cz.2

Czy na pewno taniej znaczy lepiej…?

Powszechna i intuicyjna jest prawda, że jakość opracowania projektowego i przygotowanie inwestycji ma istotny wpływ na fazę realizacji robót, a w szczególności ich koszt i czas wykonania. Niepokojący jest jednak fakt, umacniania się na polskim rynku inwestycji budowlanych zgubnej tendencji wyboru wykonawców usług projektowych wyłącznie w oparciu o jedno kryterium, jakim jest CENA. Co może zadziwić (mnie osobiście wprawia to w osłupienie) ta tendencja dotyczy nie tylko inwestorów publicznych, ale i prywatnych. Pośrednio ma to zapewne związek z oburzającą praktyką przerzucania niemal całej odpowiedzialności za poprawność projektu oraz sprawność późniejszej realizacji zadania na Generalnych Wykonawców. Analizując ten temat natknęłam się na publikację, w której autor pisze: „Z poziomu osób podejmujących decyzję o rozstrzygnięciu przetargu jest to kryterium najbardziej jednoznaczne, obiektywne, a przede wszystkim bezpieczne. Urzędnicy obawiają się bowiem przede wszystkim kar za naruszenie obowiązujących przepisów, w szczególności zaś dyscypliny finansów publicznych.” [8]. Co więcej autor przytacza w swej publikacji, mrożące krew w żyłach, stanowisko rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie Ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmi: „ Powodem niestosowania poza cenowych kryteriów oceny ofert jest przede wszystkim niewielka wiedza zamawiających oraz brak umiejętności stosowania innych poza ceną kryteriów oceny ofert. Oznacza to, iż proponowana regulacja nałoży na zamawiających obowiązek uzasadnienia niestosowania kryteriów, które często nie są im znane” [9] (przypis autora: AAAAAAAA!!!!!)

Read More

Zaprojektuj-Zbuduj a IPD

W minioną środę usiedliśmy wraz z mężem przy stole w kuchni na wieczorne pogaduchy w stylu „jak ci minął dzień kochanie? …”. Maciek opowiadał mi właśnie o swoich problemach w pracy i nagle od niechcenia rzucił pytanie: „Jak widzisz IPD na tle zadań realizowanych w formule zaprojektuj-zbuduj? ”. Niemal z automatu odpowiedziałam: „Nie widzę” … milczenie … obserwuję zdziwienie w oczach mojego męża (chyba dlatego, że zna moją fascynację IPD i zamiłowanie do zarządzania projektami) … zapanowała niezręczna cisza więc szybko pośpieszyłam z dalszymi wyjaśnieniami …  „nie przy takim podejściu do zarządzania projektami. Najpierw musiałoby się zmienić myślenie wieeeeeelu osób. Wszyscy myślą teraz o sobie, skupiają się na zachowaniu własnego stanowiska, pensji, bonusów, uznania i w to wkładają tyle życiowej energii, że najzwyczajniej w świecie nie starcza jej już na rzetelną pracę nad projektem. Nikt nie myśli o dobru projektu, o optymalizacji kosztów w całym cyklu realizacji, a już na pewno nie o późniejszych kosztach eksploatacji…” Na to moje oburzenie i wewnętrzny bunt, mój maż zareagował natychmiast: „Napisz o tym” …
Jak zrealizować projekt?

Read More

INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD) – Zintegrowany Proces Inwestycyjny cz. 2

W kolejnej części na temat IPD omówimy:
4. Budowanie zespołu
5. Główne fazy IPD
Całość tej części opracowania budowana była głównie w oparciu o dokument:  Integrated Project Delivery – A Working Definition”. American Institute of Architects California Council May 15, 2007. Retrieved 2008-11-13  i zaadoptowana do rynku Polskiego.

4. Zespół

Kluczem do sukcesu jest zbudowanie zespołu, który złożony jest nie tylko z wysokiej klasy specjalistów ale jednocześnie ludzi, którzy umieją ze sobą współpracować. Co więcej, członkowie zespołu muszą być zaangażowani w realizację zadania, a ich wzajemna współpraca efektywna. Jak to osiągnąć?

Read More

INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD) – Zintegrowany Proces Inwestycyjny cz. 1

Building Information Modeling  jest  systemem zarządzania informacją o budynku, który może być stosowany na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Największym wyzwaniem dla wdrożenia BIM na naszym rodzimym rynku budowlanym okazuje się być nie tyle bariera technologiczna a umiejętność harmonijnej współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny. Trudno jednoznacznie stwierdzić czy to wszechobecny kryzys czy też bardziej nasza natura i przyzwyczajenie sprawia, że wszyscy skupiają się wyłącznie na osiąganiu własnych celów pozostawiając daleko z tyłu troskę o dobro projektu. W tym miejscu pojawia się IPD, termin ściśle związany z BIM, którego głównym celem jest realizacja projektów przy pełnym zaangażowaniu wszystkich stron przedsięwzięcia. Największą siłą IPD jest umiejętność kompromisu, praca w zgodzie z jasno określonymi regułami gry i przy wykorzystaniu najsilniejszych stron wszystkich graczy.

Myślę, ze i satysfakcja po zakończeniu projektu realizowanego w tym właśnie standardzie jest nieporównywalnie większa – uczciwie rozegrana partia szachów czy może poker z czarnymi trikami…? – osobiście wybieram szachy 🙂

INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD) – Zintegrowany Proces Inwestycyjny

  1. Definicja
  2. Historia
  3. Fundamentalne zasady IPD
Read More