baklofen i Tylenol 3 €8.79
blog poświęcony technologii BIM

Vectorworks

Viewing posts tagged Vectorworks

“Oprogramowanie BIM jest drogie” – analiza kosztów oprogramowania 2020

Ostatnie zestawienie cen oprogramowania BIM na blogu ma już 5 lat. Przez ten czas sporo się wydarzyło w świecie aplikacji BIM oraz – co odbiło się szerokim echem w do niedawna jedynie kuluarowych dyskusjach – w temacie metod dystrybucji licencji. Oczywiście mowa tu o dość kontrowersyjnej zmianie, jaką odważył się dokonać Autodesk – niewątpliwie jeden z największych dystrybutorów oprogramowania BIM. W skrócie zmiana ta obejmowała całkowitą rezygnację z licencji wieczystych na rzecz odnawialnych corocznie subskrypcji.

Read More

BIM Quantity Takeoff – Case 9

Case nr 9: Architektura – zestawienie stref

Zestawienie stref wykonamy na przykładzie budynku biurowego (Rys. 1). Model obiektu został zbudowany w programie Vectorworks, otrzymaliśmy go dzięki uprzejmości Roberta Szczepaniaka z firmy Design Express Poland Sp. z o. o.

Rysunek 1: Model w programie BIM Vision

Read More

Vectorworks 2015 – Tworzenie istniejącego terenu

Przy pracy z terenem możemy wyróżnić dwa osobne etapy pracy. Pierwszy z nich to utworzenie modelu terenu istniejącego, który tworzy się w dość szybki i prosty sposób. Drugi etap to tworzenie terenu projektowanego, który polega na odpowiedniej edycji terenu istniejącego poprzez użycie odpowiednich narzędzi, które omówimy w następnych częściach.

Moduł tworzenia terenu istniejącego w Vw jest szybkim i sprawnym narzędziem, które sprawdza się przy modelowaniu. Teren możemy utworzyć z punktów wysokościowych albo z warstwic co jest dość wszechstronnym rozwiązaniem. Punkty wysokościowe w Vw są kodowane jako obiekty 3D Locus lub Stakes natomiast warstwice jako obiekty 3D Polygon.

Wszystkie te obiekty można wprowadzać ręcznie na podegranym podkładzie DWG przy pomocy narzędzi o identycznej nazwie. Narzędzia te znajdują się na pasku narzędzi Tool Sets, w grupie Site Planning oraz 3D Modeling. W przypadku punktów wysokościowych dużo bardziej sprawne jest wprowadzanie punktów Stakes. Po wybraniu narzędzia możemy wprowadzać punkty. Ważne jest aby odpowiednio ustawić narzędzie, aby tworzone punkty były punktami „Include as site model data”, następnie musimy przejść na widok z góry (Top/Plan), aby w ogóle zobaczyć tworzone punkty. Teraz możemy wstawiać punkty pojedynczym kliknięciem o wysokości podanej w polu Elevation.

Read More