porównaj baklofen soma €64.14
21 sie 2015

“Dzień BIM 2015” na Politechnice Krakowskiej – część pierwsza podsumowania!

„Dzień BIM” na Politechnice Krakowskiej odbywa się już rokrocznie (tym razem w ramach obchodów 70-lecia uczelni) i powoli wpisuje się w cykl najbardziej liczących spotkań poświęconych tematyce BIM w Polsce. Ponieważ na spotkaniach takich jak to, sporo udało się już opowiedzieć o nowych technologiach i przekonać do nich liczne grono słuchaczy (na 198 zarejestrowanych osób zjawiło się 158), czasem pojawia się zarzut, że konferencje tego typu służą wyłacznie drążeniu tego samego tematu (tzw. przekonywanie przekonanych) i reklamowaniu oprogramowania. Nic bardziej mylnego. Jak w każdej dziedzinie nauki, tak i w zakresie technologi BIM dokonuje się cały czas postęp. Nowe narzędzia i doskonalenie już istniejących, sposoby wdrażania procedur i standardów zgodnych z BIM, spektakularne i kompleksowe wykorzystanie tych rozwiązań w praktyce – to tematyka poruszana na konferencjach i skłaniająca do udziału w kolejnych. Prześledźmy zatem, o czym mówiło się 21 maja tego roku w Działowni (czyli siedzibie Centrum Edukacyjno – Badawczego PK).

21 sie 2015

„Dzień BIM” na Politechnice Krakowskiej odbywa się już rokrocznie (tym razem w ramach obchodów 70-lecia uczelni) i powoli wpisuje się w cykl najbardziej liczących spotkań poświęconych tematyce BIM w Polsce. Ponieważ na spotkaniach takich jak to, sporo udało się już opowiedzieć o nowych technologiach i przekonać do nich liczne grono słuchaczy (na 198 zarejestrowanych osób zjawiło się 158), czasem pojawia się zarzut, że konferencje tego typu służą wyłacznie drążeniu tego samego tematu (tzw. przekonywanie przekonanych) i reklamowaniu oprogramowania. Nic bardziej mylnego. Jak w każdej dziedzinie nauki, tak i w zakresie technologi BIM dokonuje się cały czas postęp. Nowe narzędzia i doskonalenie już istniejących, sposoby wdrażania procedur i standardów zgodnych z BIM, spektakularne i kompleksowe wykorzystanie tych rozwiązań w praktyce – to tematyka poruszana na konferencjach i skłaniająca do udziału w kolejnych. Prześledźmy zatem, o czym mówiło się 21 maja tego roku w Działowni (czyli siedzibie Centrum Edukacyjno – Badawczego PK).

Spotkanie otwierał p. Maciej Jamroży, który odniósł się do kwestii BIM w aspekcie wpływu komputerowych narzędzi zintegrowanego projektowania na kształtowanie architektury. Co zatem zaakcentował w swoim wystąpieniu pierwszy z prelegentów, praktyk – architekt? Zmiany zachodzące w zakresie technik projektowych uznaje on za przełomowe i nie ukrywa, że mają dwa oblicza: wznoszą projektowanie na wyższy poziom zaawansowania, jednocześnie komplikując przebieg procesu projektowego i wymagając zwiększonych kompetencji. To niestety nieunikniona współzależność wpisująca się w każdy rodzaj działań innowacyjnych, niezależnie od branży. Osobiście do wymienionych barier, które spowalniają implementację BIM (p. Jamroży sięgnął po dane statystyczne dot. Polski i W. Brytanii) dodałbym i taką, że za rozwojem narzędzi nie zawsze nadążają ich użytkownicy. Nie zabrakło w prezentacji ciekawych architektonicznych przykładów wykorzystania danych do analiz przesłaniania, energetycznego cyklu życia budynku, zmian stref nasłonecznienia, ekspozycji na wiatr, stref przemarzania czyli wielu mniej oczywistych kwestii mających wpływ na to w jaki sposób zaprojektowany zostanie obiekt budowlany.

Drugie wystąpienie już w pełni czerpało z danych statystycznych, wywiadów i ankiet. Policzono, zmierzono, wyłapano trendy i prawidłowości. Michał Juszczyk i Krzysztof Zima, pracownicy Politechniki, spojrzeli globalnie na kwestię rozpowszechniania się wiedzy o BIM i używania jej w praktyce. Z badań jasno wyszło, że tam, gdzie poziom rozwoju technicznego jest najwyższy, tam też projektowanie BIM łatwiej się upowszechnia i z takich krajów wychodzą impulsy rozwojowe na świat. Rośnie zatem świadomość zalet nowych technik projektowych, tak, że wiedzą o nich legitymuje się praktycznie każdy inżynier młodszego pokolenia w krajach anglosaskich, Skandynawii czy Azji. Widać też tendencję do ustanawiania krajowych standardów i strategii wdrażania i używania BIM, co owocuje szeregiem opracowań stanowiących pomoc dla kolejnych krajów wkraczających na tę drogę. Jedni uczą się od drugich, stąd dużo normatywów o podobnej treści, niezależnie od kraju. Następnie prelegenci skupili się na Polsce i naszych południowych sąsiadach. Łączy nas wiele, chociażby to, że jesteśmy na początku drogi, której szmat już przebyli liderzy. Dość smutny obraz wyłania się z przedstawionych liczb i wykresów, stąd uzasadnione wnioski końcowe dotyczące polskiego podwórka: „Pomimo potencjalnych korzyści dominuje niewiedza o BIM i strach przed wdrożeniem”. Kto wie, ten wie, kto się przekonał ten korzysta, lecz wciąż dotyczy to stosunkowo niewielu firm w naszej części Europy. „Konferencje, szkolenia i kursy, wiedza z Internetu to zbyt mało aby mówić o pozytywnych efektach wdrożenia technologii BIM i zmianach polskiej rzeczywistości budowlanej”. Jednak jak już pisałem, spotykać się trzeba, bo to jedno z działań prowadzących do zmian.

Było wspomnienie o standaryzacji w drugim wystąpieniu, trzecie w całości poświęcono tej tematyce. Katarzyna Orlińska – Dejer z BIM Klastra podzieliła się danymi zgromadzonymi w ramach projektu stworzenia polskich standardów modelowania BIM do wymiany informacji w formacie IFC. By nie odkrywać koła na nowo, warto skorzystać z doświadczeń innych, o czym już wspomniałem. Kilka wybranych wiodących krajów, ich regulacje, kluczowe ustalenia i zapisy mogą zostać zebrane razem tak, by stanowiły zręby naszych polskich standardów i rozwiązań. Ich przytoczenie w ramach prezentacji daje pogląd o tym jak przygotowano wytyczne dla projektantów w takich krajach jak Dania, Singapur, Finlandia, W. Brytania czy USA.
Danię charakteryzuje silne skodyfikowanie, doprecyzowanie i oparcie na instytucjach rządowych. To narzuca ścisłe reguły, ale i ułatwia ich egzekwowanie na rynku zamówień. W Finlandii opracowano COBIM – uporządkowany dokument, którego rozdziały dotyczą kolejnych faz realizacji projektu oraz wszystkich istotnych zastosowań BIM. W obu krajach charakterystyczna jest wielka waga jaką przywiązuje się do stosowania otwartych standardów wymiany informacji (IFC).
Rząd Singapuru nie tylko czuwał nad opracowaniem standardów, ale stosuje wiele zachęt do ich stosowania, wspiera też finansowo firmy, które nie są w stanie podołać ekonomicznie wejściu w środowisko BIM. W tym wiodącym kraju azjatyckim nie limituje się dopuszczalnych narzędzi i formatów plików z danymi, stąd wytyczne przygotowane z myślą o użytkownikach większości wiodących programów zgodnych z BIM.
USA ma własny program obudowany zaleceniami, który ma szerszy zakres, obejmujący poza modelowaniem 3D, także fazę planowania i kontroli realizacji inwestycji (4D Scheduling).
Wszystkie wymienione kraje na poziomie centralnym koordynują i czuwają nad przebiegiem wdrożeń i stosowaniem BIM przez wykonawców, dostarczając im szeregu pomocnych opracowań. Mogą nas dziwić niektóre bardzo szczegółowe zalecenia, ale pamiętajmy, że służą one jak najpełniejszej realizacji jednego z fundamentalnych postulatów BIM: sprawnej wymianie danych w ramach danego projektu pomiędzy jego wszystkimi uczestnikami.

Warto wspomnieć, że dzień konferencji był zarazem ostatnim dniem konsultacji społecznych dotyczących nowego projektu ustawy o zamówieniach publicznych. Naszą intencją jest wpisanie do tej ustawy takiej formuły, która by najpełniej oddawała charakter wykorzystywania elektronicznego modelowania danych w zamówieniach publicznych. Znalazło to swój wyraz w prezentacji Katarzyny, jak i relacji, jaką uczestnikom przekazał Piotr Miecznikowski, osobiście zaangażowany w zmianę zapisów art. 30 proponowanej ustawy. Jako zwolennicy i praktycy  nowoczesnego podejścia do projektowania i realizacji inwestycji budowlanych będziemy z uwagą śledzić dalsze losy ustawy.

Praktyczne przykłady i dowody na skuteczne wdrażanie BIM to smaczki każdej konferencji. Maciej Kindler z Rapid5D zabrał nas do Manchesteru na dworzec Victoria, na modernizowaną autostradę M1 i wreszcie do jednego z krajów arabskich, gdzie buduje się centrum IT. Co łączy te inwestycje? Wsparcie ich realizacji przez system BIM 5D. Rozwiązania tego typu zapewniają rozwiniętą i kompleksową kontrolę nad realizacją projektu, z uwzględnieniem aspektu czasowego i finansowego. Jeden model dla kazdej branży, jeden zasób aktualizowanych informacji, wiele sposobów ich wykorzystania w ramach jednego systemu współpracujących programów do zarządzania projektem w technologii BIM. Interesujące było przedstawienie tego jak w praktyce swoje zadania realizuje Rapid5D – firma zarządzająca modelami BIM na zlecenie generalnego wykonawcy. Za pomocą narzędzi takich jak Vico Office i Vico Schedule Planner, Prolog, Trimble Connect już na wczesnym etapie prac z modelami można w porę wychwycić błędy takie jak niezgodność rzutów i przekrojów, niezaktualizowane  odwodnienia w drogownictwie itp.
Potwierdziło się po raz kolejny to, że nowoczesne metody gromadzenia, analizy i aktualizacji danych o obiekcie budowlanym pozwalają sięgać po szerszy wachlarz zróżnicowanych technik planowania (harmonogramy metodą top to down) i kosztorysowania (automatyczne przedmiarowanie z modelu).

Maja Bartoszek z firmy Datacomp przedstawiła wnioski związane z wdrożeniem technologii BIM w firmie Murapol. Działanie to zostało podjęte we współpracy z BIM Klastrem i miało charakter pilotażowy. Wykonawca zgłosił zapotrzebowanie na nowoczesne narzędzia wspomagające w zakresie projektowania jak i realizacji, a BIM Klaster je dostarczył w postaci oprogramowania, doradztwa, szkoleń i serwisu. Omówienie wspomnianego wdrożenia była także okazją do zaprezentowania uczestnikom konferencji programów firmy Datacomp: BIM Vision i BIMestiMate. Pierwszy z nich to nowoczesna przeglądarka modeli IFC z innowacyjną funkcją separowania kondygnacji, drugi program to kompleksowe narządzie typu 5D służące do przygotowania harmonogramów, wycen i nadzorowania przebiegu inwestycji. Polskie programy, które coraz bardziej są doceniane także za granicą.

Firma Budizol to przede wszystkim producent prefabrykatów żelbetowych i drewnianych, ale także deweloper. Historię wdrożenia oprogramowania BIM wykorzystywanego do projektowania i przygotowania produkcji w tej firmie przedstawił dystrybutor oprogramowania firma KGE. Kazimierz Golonka przybliżając uczestnikom „Dnia BIM” zagadnienia związane z wykorzystaniem konkretnego oprogramowania w przygotowaniu i realizacji produkcji elementów gotowych, kolejny już raz uzmysłowił istotę BIM w aspekcie praktycznym. O zgodności z technologią BIM nie decydują bowiem narzędzia (oprogramowanie) tylko sposób w jaki są one wykorzystywane i jaką rolę odgrywają w ciągu procedur przy przekazywaniu informacji zawartych w modelu.

Jerzy Rusin i Tomasz Pałka, czyli nasz klastrowy BIM Point jak zwykle od pierwszej sekundy swojej prezentacji przykuli uwagę osób zgromadzonych w auli. Zabrali nas na dach jednego z kościołów, którego inwentaryzacje przeprowadzili, by zaskoczyć ilością detali skomplikowanej i wysokiej więźby dachowej. Realistyczne odwzorowanie tej historycznej budowli z imponującą dbałością o detale architektoniczne i konstrukcyjne wzbudziło zachwyt zgromadzonej publiczności. Swój pokaz prowadzący uzupełnili o szybkie skanowanie sali, w której odbywała się konferencja, pokazując alternatywę dla laserowego skanowania chmurą punktów.

Niech za podsumowanie tej części posłuży takie oto satysfakcjonujące mnie spostrzeżenie: program i przekrój tematyczny prezentacji, które miałem okazję oglądać, wskazują na zmianę tematyki z popularyzacji BIM-u w stronę prezentacji konkretnych zastosowań. Różne narzędzia, różne stopnie zaawansowania w posługiwaniu się nimi i wielorakie zastosowania tychże pokazane na rzeczywistych realizacjach. Widać, że BIM działa, że jest wykorzytywany w coraz większej liczbie także polskich firm i otwiera sobie drogę do coraz większej liczby umysłów świadomych studentów i inżynierów.

W kolejnej części omówię prezentację firm Graph’it Studio, Vostok Design oraz Urbanistyka i Architektura.

Materiały z konferencji

 

Artur Doliński
BIMklaster

korekta redakcyjna: Andrzej Inglot

Leave a comment
More Posts
Comments
  1. jozefbaka sierpień 21st, 2015 9:57PM

    Witan, czy tylko ja mam problem z pobobraniem załączników, w przeglądarce pojawia się że strona nie istnieje

  2. admin sierpień 22nd, 2015 8:31AM

    Witam,

    dzięki za cynk! Już naprawione.

Comment