który jest silniejszy niż baklofen lub tramadol €26.81
20 sie 2015

Multimedia Communication w BIM klastrze!

Multimedia Communication Sp. z o.o. od 2001

20 sie 2015

logoMultimedia Communication Sp. z o.o. od 2001 roku tworzy oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla wspierania komunikacji pomiędzy producentami materiałów  budowlanych a projektantami, wykonawcami i klientami indywidualnymi. Nasze oprogramowanie pomaga w dokonywaniu prawidłowego wyboru rozwiązań budowlanych z uwagi na takie aspekty, jak jakość energetyczna budynku, wpływ budynku na środowisko naturalne, zagadnienia cieplno-wilgotnościowe, aspekty wizualne itd. Tematyka BIM jest dla nas szczególnie istotna ze względu na potrzebę prawidłowego przepływu informacji od producentów do projektantów wykorzystujących nowoczesne oprogramowanie wspierające proces BIM. W ramach naszej aktywności w BIMklastrze chcemy zajmować się właśnie tematyką prawidłowej wymiany informacji w ramach procesu BIM. Będziemy dzielić się wiedzą na temat typowych rozwiązań informatycznych stosowanych przez firmy producenckie np. systemów klasy Product Information Management (PIM), a także podnosić własne kompetencje w oparciu o realne potrzeby rynku projektowego.

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment