wpływ miejscowego baklofenu €69.02
24 sie 2015

BIM a przetargi publiczne na świecie cz.3 – ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE / DUBAJ

W listopadzie 2013 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wydany został dokument (Ref: 812/02/02/1/1314482) [1] skierowany do wszystkich firm budowlanych oraz biur consultingowych (przypis autora: inwestorów zastępczych). Temat: Zastosowanie modelowania informacji o budynku BIM. Dokument ten, pozostaje w zgodzie z dotychczasowymi działaniami rządu mającymi na celu poprawę i podniesienie poziomu oferowanych usług w sektorze budowlanym poprzez rozwój systemów oraz regulacji formalnych zgodnie z najnowszymi standardami międzynarodowymi, w tym zapewnienie wykorzystania najnowszych technologii mających wpływ na usprawnienie przebiegu procesu inwestycyjnego od projektu, poprzez planowanie i ustalanie budżetu inwestycji po zarządzanie budową i nadzorowanie eksploatacji istniejącego już obiektu.

24 sie 2015

W listopadzie 2013 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wydany został dokument (Ref: 812/02/02/1/1314482) [1]  skierowany do wszystkich firm budowlanych oraz biur consultingowych (przypis autora: inwestorów zastępczych). Temat: Zastosowanie modelowania informacji o budynku BIM. Dokument ten, pozostaje w zgodzie z dotychczasowymi działaniami rządu mającymi na celu poprawę i podniesienie poziomu oferowanych usług w sektorze budowlanym poprzez rozwój systemów oraz regulacji formalnych zgodnie z najnowszymi standardami międzynarodowymi, w tym zapewnienie wykorzystania najnowszych technologii mających wpływ na usprawnienie przebiegu procesu inwestycyjnego od projektu, poprzez planowanie i ustalanie budżetu inwestycji po zarządzanie budową i nadzorowanie eksploatacji istniejącego już obiektu.

Autorzy niniejszego dokumentu podkreślają znaczenie zastosowania BIM-u (modelowania informacji o budynku) oraz  wpływ wykorzystania tej technologii na poprawę jakości, organizacji i komunikacji między wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, optymalizację czasu, kosztów i zapewnienie standaryzacji poszczególnych procesów. Niniejszy dokument nakłada obowiązek pracy w oparciu o wykorzystanie technologii BIM do opracowania projektów branży architektonicznej i instalacyjnej (MEP) (jako pierwszy krok):

  • budynki powyżej 40 pięter
  • budynki o powierzchni ponad 300 tys m2
  • budynki specjalistyczne, takie jak szpitale, uniwersytety i wszystkich podobnych budynków

Dokument ten wszedł w życie od 1 stycznia 2014 roku i wszyscy konsultanci są zobligowani prawnie do przestrzegania wymagań w nim zawartych. Zgodnie z artykułem „Dubai to make BIM software mandatory for major projects”, Dubaj był pierwszą gminą, która wprowadziła wymóg wykorzystania BIM, zgodnie z w/w wymaganiami (http://www.arabianindustry.com/construction/features/2014/may/25/a-model-approach-4708613/?artpno=2#.VdSB1_ntmko )

Z ciekawostek:

W lutym 2015 roku w Dubaju odbyła się trzecia edycja konferencji  BIM CONFEREBCE : „Vision, Strategy  and Implementation”  (http://bimconference.me/conference.html), tak to wyglądało  https://www.youtube.com/watch?v=KkjT2rhFnr4 .

Katarzyna Orlińska-Dejer
BIMklaster

 

[1] GOVERMENT OF DUBAI, DUBAI MUNICIPALITY, Ref: 812/02/02/1/1314482 ; Date: 18th November 2013 , To all Consulting offices and construction companies working in Dubai, Memo number 196, Subject: Applying the BIM- Building Information Modeling

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment