baklofen sleep walking €128.03
08 sie 2018

BIM Quantity Takeoff – Case 1

Case 1. Konstrukcja – zestawienie elementów stalowych

08 sie 2018

Case 1. Konstrukcja – zestawienie elementów stalowych

Do ćwiczenia wykorzystamy projekt hali stalowej – model udostępniony przez firmę BIMventor. Model IFC uzyskaliśmy po eksporcie z Revita eksporter 19.0.1.1 z użyciem następujących ustawień:

 • wersja IFC: IFC 2×3 Coordination View 2.0

 • opcja Eksportuj tylko elementy widoczne w widoku

 • zestawy właściwości: Eksportuj zestawy właściwości Revit, Eksportuj IFC wspólnych zestawów właściwości

Za pomocą wtyczki BIM Quantity Takeoff zestawimy elementy stalowe w całej konstrukcji ze względu na:

 • materiał,

 • długość,

 • ilość elementów.

Rysunek 1: Widok modelu w programie BIM Vision

Do zaznaczenia elementów stalowych możemy użyć funkcji Grupuj dostępnej we wtyczce Objects Info, zgodnie z opisem poniżej:

 • Grupowanie: zakładka Wtyczki Grupuj

  • Wybór parametru grupowania: Materiał konstrukcyjny

  • Wybór grup obiektów: Metal – Stal – 345 MPa, Stal konstrukcyjna – S235

Możemy wyświetlić tylko zaznaczone obiekty, aby uzyskać lepszą przejrzystość modelu – zakładka ObiektyUkryj Niezaznaczone

Przystępujemy do utworzenia raportu zestawieniowego: zakładka Wtyczki BIM Quantity Takeoff

Rysunek 2: Grupowanie obiektów

Z listy dostępnych elementów we wtyczce BIM Quantity Takeoff wybieramy wszystkie elementy. Wpisujemy odpowiednią Ilość właściwości (w tym przypadku będzie to 2). Zaznaczamy opcje: Grupuj wg kondygnacji, Grupuj te same elementy. W pierwszym polu Właściwości dodajemy Materiał konstrukcyjny, a w drugim Długość. Dopisujemy adnotacje tekstowe. W kolumnie Sum ustawiamy sumowany parametr – Ilość (szt.).

Po uzupełnieniu wszystkich pól powinniśmy otrzymać ustawienia arkusza kalkulacyjnego jak na rysunku 3., a po zapisie danych do formatu Excela zestawienie jak na rysunku 4.

Rysunek 3: Ustawienia arkusza kalkulacyjnego

Rysunek 4: Raport zestawieniowy

Poniżej znajduje się link do filmu przedstawiającego opisane wcześniej kroki.

 

Daniel Łoza
M.A.D. Engineers

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment