baclofen polpharma zastosowanie €133.36
27 sie 2018

BIM Quantity Takeoff – Case 2

Case nr 2: Architektura – zestawienie okien

27 sie 2018

Case nr 2: Architektura – zestawienie okien i drzwi

Do ćwiczenia wykorzystamy model budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym. Model natywny powstał w programie ArchiCAD 21, został nam udostępniony dzięki uprzejmości firmy BZ_02 BIURO PROJEKTOWE.

Model IFC, który wykorzystamy w ćwiczeniu (Rys. 1) został wyeksportowany bez rozbicia struktur warstwowych przy użyciu konfiguracji mapowania właściwości analogicznej do opisanej w artykule:

http://www.bimblog.pl/2018/07/bim-quantity-takeoff-cz-3-archicad-21-mapowanie-wlasciwosci/

Naszym celem będzie wykonanie zestawienia stolarki na wybranej kondygnacji, uwzględniającego następujące kryteria:

 1. materiał,

 2. klasę odporności ogniowej,

 3. powierzchnię.

Rysunek 1: Model IFC w przeglądarce BIM Vision

Projekt obejmował rozbudowę budynku, w związku z czym w modelu oprócz elementów projektowanych, znalazły się także obiekty istniejące. W naszym raporcie chcemy zestawić tylko elementy projektowane: do odpowiedniego przefiltrowania wykorzystamy wtyczkę Objects Info.

Rysunek 2: Wtyczka Objects Info

Przyjmujemy następującą kolejność działań:

 • Grupowanie: zakładka Wtyczki Grupuj

  • Wybór parametru grupowania: IfcEntity

  • Wybór grup obiektów: IfcDoor oraz IfcWindow

 • Wyświetlenie tylko zaznaczonych obiektów: zakładka ObiektyUkryj Niezaznaczone (widok po przegrupowaniu obiektów na Rys.3)

 • Filtrowanie: zakładka Wtyczki Filtruj

  • Pierwsza reguła filtru:

   • Parametr Status przebudowy

   • Op. =

   • Wartość Projektowane

  • Druga reguła filtru:

   • Parametr Kondygnacja

   • Op. =

   • Wartość Piętro 1 (2 kondyg.)

  • Zaznaczenie pasujących obiektów: opcja Tylko widoczne, następnie match

 • Wyświetlenie tylko zaznaczonych obiektów: zakładka Obiekty Ukryj Niezaznaczone (widok po przefiltrowaniu obiektów na Rys. 4)

 • Tworzenie raportu zestawieniowego: zakładka Wtyczki BIM Quantity Takeoff

 

Rysunek 3: Grupowanie obiektów

Rysunek 4: Filtrowanie obiektów

Po uruchomieniu wtyczki BIM Quantity Takeoff wyświetla się lista z wyselekcjowanymi elementami. Zaznaczamy Dodaj wszystko aby przenieść wszystkie elementy do arkusza kalkulacyjnego z prawej strony okna (Rys. 5).

Rysunek 5: Wybór elementów do raportu zestawieniowego 

Widoczne nazwy elementów pochodzą bezpośrednio z modelu macierzystego budowanego w programie ArchiCAD, są mapowane z ID elementu (Rys. 6) – taki sam sposób nazewnictwa zastosowano w etykietach okien i drzwi w dokumentacji projektowej (Rys. 7).

Rysunek 6: Fragment okna Ustawienia wybranych drzwi w ArchiCAD

Rysunek 7: Oznaczenie drzwi w dokumentacji projektowej

W kolejnym kroku określamy ilość właściwości (w tym przypadku 2), a w kolumnach z właściwościami dodajemy potrzebne parametry, odpowiednio: materiał / materiał profili oraz klasa odporności ogniowej, uzupełniamy opisy tekstowe, które mają znaleźć się w zestawieniu. W ostatniej kolumnie dodajemy parametr, który ma zostać zsumowany – Area (powierzchnia), jednostka pobiera się automatycznie z modelu IFC. Uzyskujemy ustawienia arkusza kalkulacyjnego jak na Rys. 8.

Rysunek 8: Ustawienia arkusza kalkulacyjnego 

Po wyeksportowaniu danych do formatu .xlsx gotowy raport zestawieniowy powinien wyglądać jak na Rys. 9.

Rysunek 9: Raport zestawieniowy 

Do ćwiczenia przygotowaliśmy film, na którym krok po kroku przedstawiliśmy powstawanie raportu zestawieniowego:

Sylwia Trybek
M.A.D. Engineers

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment