lioresal PCM €95.27
15 lip 2015

Co słychać w SARP, PZTIB, badaniach ?

Mam czasami takie dni (wolniejsze) w których

15 lip 2015

Mam czasami takie dni (wolniejsze) w których szukam ciekawych informacji powiązanych z technologią  BIM z miejsc mi niedostępnych. Bardzo dobrze w roli pomocnika sprawuje się wyszukiwarka google. Tym razem podkusiło mnie wprowadzić słowa „SARP BIM” i dzięki temu poniżej kilka ciekawych znalezisk 🙂

Na pierwszy ogień:

Propozycja SARP i PZITB dotycząca artykułu 30. Jest to alternatywna propozycja do tej złożonej przez nasz BIM Klaster i Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa o którym pisaliśmy tutaj (podpisany przez 39 osób i 7 związków). Zapraszam do komentowania propozycji zmiany słowa „może” na „powinien wymagać

źródło: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=8508

Na drugi ogień protokół ze spotkania 🙂

Dwie wypowiedzi ze Śląska.

„[Piotr Buśko]
Poruszył sprawę ważną dla środowiska, jaką jest kwestia wprowadzenia technologii BIM jako obligatoryjnej w procedurach zamówień publicznych. Nie wypracowano standardów opisujących tę technologię. Poziomów tej technologii jest kilkadziesiąt, kilka programów obsługuje poziom podstawowy 3D, skrajnym poziomem może być opis parametrów dla wszystkich elementów nawet gniazdek elektrycznych i lamp. Dotychczasowe próby sporządzenia takiej dokumentacji kończyły się często 7 brakiem możliwości projektowania architektury. Przy większym budynku – biorąc pod uwagę wszelkie branże – używane przez nas dzisiaj komputery nie obsłużą takiego zadania. Czekałaby nas wymiana warsztatu sprzętowego i programowego. Intensywnie działają więc producenci, w szczególności pewien amerykański, by wszystkie projekty składane do urzędu – już w przyszłym roku – wykonane były w technologii BIM. Chociaż nie wiemy w jakim BIM-ie? Odczytał następnie treść wniosku jaki złożył do Komisji Uchwał i Wniosków, dotyczącego zatrzymania szybkiej ścieżki legislacyjnej, mającej na celu wprowadzenie technologii BIM jako obligatoryjnej. Wspomniał o zatrzymaniu takiej legislacji w niektórych innych państwach europejskich. Wskazał na konieczność akcji informacyjnej i szkoleniowej wśród architektów oraz pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego.
[Mikołaj Machulik] Projekt Kodeksu Budowlanego właśnie postuluje sprzyjające wprowadzeniu technologii BIM rozwiązania. Dyrektywa Unijna – nie nakazująca wcale obligatoryjności – musi być uwzględniona do marca 2016r.”

źródło: http://www.slaska.iarp.pl/dopobrania/File/zjazd%202015/2015-03-28%20SLOIA%20zjazd%20protokol%202.pdf

i biuletyn SARP z 2014 roku

„W dniu 09.09.2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli SARP i IARP, w czasie którego omówiono zasady uczestnictwa: w ACE, udział obu organizacji w polach legislacyjnych (Kodeks budowlany, nowelizacje: Prawa budowlanego, ustawy deregulacyjnej, Prawa zamówień publicznych, w tym cyfryzacja procedur konkursowych). Omówiono również zasady funkcjonowania Zespołu Ekspertów SARP oraz porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszeniem Architektów Polskich dot. opiniowania i interpretacji przepisów prawa, szkoleń itp. Poruszono również sprawę oprogramowania niezbędnego przy projektowaniu i podjętej inicjatywy SARP wynegocjowania korzystnych cen przy zakupie programów w związku z zamiarem wprowadzenia systemu BIM przy zamówieniach publicznych.

źródło: http://www.sarp.org.pl:443/pliki/1963_5499bc123320f-1-2014.pdf

Przy okazji:

Inicjatywa PZITB

Współpraca z zagranicznymi organizacjami inżynierskimi, m.in. Grupą Wyszehradzką, której organizatorem spotkania w tym roku jest właśnie PZITB. Tematem przewodnim tego spotkania będzie BIM – nowe metody zarządzania inwestycją

źródło: http://www.przegladbudowlany.pl/2015/04/2015-04-PB-03-04_Spraw_z_zarzadu.pdf

Badanie: BILANS KOMPETENCJI 2014 BRANŻA BUDOWLANA I ARCHITEKTONICZNA

W badaniu pokazano, że technologia BIM jest jedną z kompetencji wymaganych przez pracodawców w Polsce.

źródło: http://obserwatorium.malopolska.pl/files/common/prezentacje/Bilans%20kompetencji%202014.pptx

Zapraszam do komentarzy!

ps. jak linki padną to tutaj jest komplet dokumentów 

  bimblog sarp pzitb badania (1,2 MiB, 793 hits)

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment