masz senność forum społeczne €45.14
blog poświęcony technologii BIM

mcbe

Viewing posts tagged mcbe

MCBE oraz MULTIPROJEKTstudio w BIM Klastrze

BIM klaster w ostatnich dniach powiększył się o jednego członka firmę MULTIPROJEKTstudio. W formie partnera przywitaliśmy organizację MCBE.

MULTIPROJEKTstudio

Multiprojekt Studio to pracowania projektowa, która za cel pierwszorzędny stawia sobie realizowanie wartości charakteryzujących właściwie rozumianą służbę i funkcjonowanie w oparciu o wartości takie jak: wiedza, rzetelność, uczciwość, prawdomówność, wytrwałość i lojalność  co stanowi podstawę do budowania porozumienia i relacji na linii klient – architekt.

Projektowanie w oparciu o oprogramowanie AutoDesk – Revit , tworzenie trójwymiarowych modelów budynków we wszystkich branżach. Jest to podstawowym warunkiem dla stosowania Building Information Modeling, polegającego na monitoringu przebiegu procesu budowlanego w oparciu o przestrzenny model obiektu.

Read More