lęk baklofenowy czy można uzyskać pompę baklofenową o wysokiej €77.26
02 kw. 2014

MCBE oraz MULTIPROJEKTstudio w BIM Klastrze

BIM klaster w ostatnich dniach powiększył się

02 kw. 2014

BIM klaster w ostatnich dniach powiększył się o jednego członka firmę MULTIPROJEKTstudio. W formie partnera przywitaliśmy organizację MCBE.

MULTIPROJEKTstudio

Multiprojekt Studio to pracowania projektowa, która za cel pierwszorzędny stawia sobie realizowanie wartości charakteryzujących właściwie rozumianą służbę i funkcjonowanie w oparciu o wartości takie jak: wiedza, rzetelność, uczciwość, prawdomówność, wytrwałość i lojalność  co stanowi podstawę do budowania porozumienia i relacji na linii klient – architekt.

Projektowanie w oparciu o oprogramowanie AutoDesk – Revit , tworzenie trójwymiarowych modelów budynków we wszystkich branżach. Jest to podstawowym warunkiem dla stosowania Building Information Modeling, polegającego na monitoringu przebiegu procesu budowlanego w oparciu o przestrzenny model obiektu.

Oferowane przez nasze Biuro symulacje i analizy jakości energetycznej budynku należą do coraz bardziej poszukiwanych przez Inwestorów usług. Ułatwiają one podejmowanie decyzji w zakresie zachowanie optymalnego balansu pomiędzy kosztami inwestycji i późniejszymi kosztami eksploatacji. Szczególnie ważne jest to w przypadku inwestycji przewidzianych na użytek własny, gdzie często niewiele zwiększone nakłady inwestycyjne amortyzują się w krótkim czasie przynosząc od tego momentu wymierne zyski.

www.multiprojektstudio.pl         

  Folder MULTIPROJEKTstudio (6,5 MiB, 842 hits)

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego to innowacyjna jednostka Politechniki Krakowskiej, której celem jest nawiązywanie partnerskiej sieci współpracy pomiędzy nauką i biznesem. MCBE jest uczelnianym centrum z dobrze wyposażonym zapleczem badawczo-rozwojowym, prowadzącym działalność usługową, doradczą, informacyjną, szkoleniową, promocyjną w zakresie transferu innowacyjnych technologii, przedsiębiorczości oraz stymulowania nowatorskich projektów w obszarze niskoenergetycznego budownictwa.

www.mcbe.pl/

 

Maciej Dejer
BIMklaster 

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment