w jakim celu stosuje się baklofen €31.75
blog poświęcony technologii BIM

skaning laserowy 3D

Viewing posts tagged skaning laserowy 3D

Inwentaryzacja BIM zabytkowej strażnicy kolejowej typu „Wachhaus” w Chodaczowie

Słowem wstępu kilka zdań nt. historii obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa budynku byłej strażnicy kolejowej z dostosowaniem do pełnienia funkcji obiektu publicznego o charakterze kulturalno-regionalnym. Obiekt swoją obecnością historyczną powinien przyczyniać się do wsparcia wszelkich ogólnospołecznych kół i stowarzyszeń, stać się miejscem inspiracji i kształtowania postaw patriotycznych, być magnesem przyciągającym młodzieżowe grupy rekonstrukcji historycznych, formacje skautowe i harcerskie wreszcie funkcjonować na regionalnej mapie Podkarpacia jako charakterystyczny i unikatowy punkt przystani turystyczno-krajoznawczej mający dostęp do nabrzeża i rzeki Wisłok.

Obronna strażnica kolejowa „Tryńcza” w Chodaczowie, zbudowana została w latach 1904-1905, jako jedna (jak podają źródła) 24 podobnych fortyfikacji (o analogicznym przeznaczeniu) wzniesionych na terenie Galicji.

Strażnica w Chodaczowie – „Wachhaus”, była przystosowana do samodzielnej ochrony przepraw mostowych strategicznych obiektów kolejowych. Położona jest w pobliżu brzegu rzeki Wisłok na płaskim, pozbawionym zabudowy terenie (ok. 200 m na wschód od skrajnych zabudowań), po płn-wsch stronie płn-zach przyczółka mostu kolejowego. Pomiędzy elewacją płd-zach strażnicy a nasypem kolejowym wykonano nasyp ziemny stanowiący przedłużenie linii obronnej skierowanej w stronę Wisłoka.  

Read More