tykanie pompy baklofenu €7.47
blog poświęcony technologii BIM

zrównoważony rozwój

Viewing posts tagged zrównoważony rozwój

Czy idea zrównoważonego rozwoju może być katalizatorem wdrożenia technologii BIM?

W dniach 6 i 7 listopada 2013 roku, na terenach Warszawskiego Centrum EXPO XXI odbyła się III Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Zrównoważonego Rozwoju w Budownictwie Future4Build. W ramach tej konferencji, gdzie mówiono min o tym: jak zaplanować zdrowe środowisko miejskie, jaka jest wartość zrównoważonego budownictwa w kontekście kosztów, jak efektywnie zarządzać energią, czy zielone budynki są rentowne, jakie są bariery budownictwa energooszczędnego, jak wdrożyć dyrektywę efektywnościową, poruszono również problem technologii BIM. Odbyła się dyskusja panelowa, którą moderował Krzysztof Sołoducha, a uczestnikami byli Richard Laing – Profesor of Built Enviroment Visualisation, The Scott Sutherland School of Architecture and Built Environment, Iain Leyden, BSc FRICS Country Manager Poland – Turner & Townsend, Jarosław Szepietowski – Buro Happold, oraz autor tej relacji. Podczas krótkiej dyskusji paneliści mieli czas na zasygnalizowanie korzyści jakie niesie wdrożenie technologii BIM w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju z perspektywy edukacji przyszłej kadry inżynierskiej oraz potencjalnych korzyści na etapie realizacji inwestycji budowlanych w oczach prelegentów z Wielkiej Brytanii, oraz w aspekcie wykorzystania narzędzi informatycznych w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz barier jakie stoją przed nami w Polsce na drodze wdrożenia BIM nie tylko w obszarze Inwestora Prywatnego, ale przede wszystkim Publicznego. Niestety ramy konferencji nie dały możliwości na szeroką dyskusję a przede wszystkim wyciągnięcie wniosków z postawionych tez. Dlatego też chcielibyśmy poświęcić miejsce na blogu na rozwinięcie myśli uczestników panelu i uzyskania odpowiedzi na pytanie: czy narzucone poprzez dyrektywy unijne wymogi odnośnie obniżenia zapotrzebowania na energię budynków, obniżenie emisji CO2 oraz świadome wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w obszarze budownictwa daje szanse na szybsze wdrożenie technologii BIM w naszym kraju?  Oczywiście tak postawione pytanie jest przewrotne. Przecież nie celem samym w sobie jest wdrożenie technologii, wykorzystanie nowinek a w efekcie poniesienie dużych nakładów. Jeden z naszych rozmówców słusznie podkreślił, że to właśnie jak najszybsze wdrażanie technologii BIM da w efekcie zmniejszenie zapotrzebowania na energię, redukcję emisji CO2. Przede wszystkim wdrożenie BIM daje nam szansę na świadome działanie w obszarze środowiska naturalnego, a tym samym możliwość realizacji idei zrównoważonego budownictwa.

Read More