baklofen dawka tabletki €23.31
blog poświęcony technologii BIM

Zintegrowany Proces Inwestycyjny

Viewing posts tagged Zintegrowany Proces Inwestycyjny

INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD) – Zintegrowany Proces Inwestycyjny cz. 2

W kolejnej części na temat IPD omówimy:
4. Budowanie zespołu
5. Główne fazy IPD
Całość tej części opracowania budowana była głównie w oparciu o dokument:  Integrated Project Delivery – A Working Definition”. American Institute of Architects California Council May 15, 2007. Retrieved 2008-11-13  i zaadoptowana do rynku Polskiego.

4. Zespół

Kluczem do sukcesu jest zbudowanie zespołu, który złożony jest nie tylko z wysokiej klasy specjalistów ale jednocześnie ludzi, którzy umieją ze sobą współpracować. Co więcej, członkowie zespołu muszą być zaangażowani w realizację zadania, a ich wzajemna współpraca efektywna. Jak to osiągnąć?

Read More

INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD) – Zintegrowany Proces Inwestycyjny cz. 1

Building Information Modeling  jest  systemem zarządzania informacją o budynku, który może być stosowany na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Największym wyzwaniem dla wdrożenia BIM na naszym rodzimym rynku budowlanym okazuje się być nie tyle bariera technologiczna a umiejętność harmonijnej współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny. Trudno jednoznacznie stwierdzić czy to wszechobecny kryzys czy też bardziej nasza natura i przyzwyczajenie sprawia, że wszyscy skupiają się wyłącznie na osiąganiu własnych celów pozostawiając daleko z tyłu troskę o dobro projektu. W tym miejscu pojawia się IPD, termin ściśle związany z BIM, którego głównym celem jest realizacja projektów przy pełnym zaangażowaniu wszystkich stron przedsięwzięcia. Największą siłą IPD jest umiejętność kompromisu, praca w zgodzie z jasno określonymi regułami gry i przy wykorzystaniu najsilniejszych stron wszystkich graczy.

Myślę, ze i satysfakcja po zakończeniu projektu realizowanego w tym właśnie standardzie jest nieporównywalnie większa – uczciwie rozegrana partia szachów czy może poker z czarnymi trikami…? – osobiście wybieram szachy 🙂

INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD) – Zintegrowany Proces Inwestycyjny

  1. Definicja
  2. Historia
  3. Fundamentalne zasady IPD
Read More