lioresal alkoholsmus €68.97
blog poświęcony technologii BIM

uczelnie

Viewing posts tagged uczelnie

BIM a Uczelnie

Natknęłam się ostatnio na artykuł Andrzeja Tomany [1], w którym omawia stan wdrożenia BIM-u w Polsce, prześwietlając pod tym kątem przepisy, edukację oraz kolejne etapy procesu inwestycyjnego.  Nie ukrywam, że lektura tego właśnie tekstu zainspirowała mnie do pochylenia się nad kwestią BIM-u w edukacji. Pierwszym krokiem było rzucenie tego tematu do przedyskutowania w zespole, z którym pracuję na co dzień. Dla wyjaśnienia dodam, że w 90 % składa się on ze stosunkowo świeżych absolwentów uczelni technicznych z całej Polski. Ich odpowiedzi i opinie najzwyczajniej w świecie mnie załamały. To jak bardzo rozmijają się aspiracje, ambicje i potrzeby studentów z tym co oferują aktualnie programy nauczania, w ujęciu technologicznym, jest nie do zaakceptowania.

Jak to mam w zwyczaju rzuciłam się więc w wir poszukiwań.  Nie zaskoczyło mnie specjalnie że nie ma publikacji na temat BIM-u w edukacji. Jedyne na co natknęłam się przeszukując sieć pod tym kątem to opracowanie autorstwa dr inż. bud, inż. arch. Leszka Chodora, w którym autor kilkakrotnie odnosi się zarówno do zapotrzebowania jak i problemów związanych z implementacją BIM-u w szkolnictwie wyższym. Czytamy tu np. “Znaleźliśmy się w przełomowym czasie dla technologii projektowania i nauczania warsztatu komputerowego inżyniera. Skończyła się bowiem era „płaskiego” projektowania w wymiarze 2D, bez stosowania mechanizmu obiektowego. Rozpoczęła się era projektowania 3D+ (4D, 5D) w otoczeniu obiektowym, czyli spójnym i sparametryzowanym. Stało się to tak nagle, że Uczelnie nie są do tego przygotowane, przede wszystkim ze względu na potrzebę przekwalifikowania kadry dydaktycznej, a także przemodelowanie laboratoriów komputerowych przy założeniu, że student posiada lub będzie posiadał notebook prywatny z tego samego powodu, który sprawia , że posiada kalkulator, czy długopis (po prostu dlatego, że sprzęt ten jest niezbędny do uprawiania zawodu, począwszy od okresu nauki na uczelni).” Warte podkreślenia jest to, iż przywołana publikacja liczy sobie już kilka lat a w naszym systemie edukacyjnym, zgodnie z opinią moich młodszych kolegów, brak widocznych zmian na lepsze.

Read More