funkcja baklofenu €1.63
blog poświęcony technologii BIM

teren IFC

Viewing posts tagged teren IFC

Archicad 19 – tworzenie wykopów i nasypów

Program Archicad udostępnia szereg bardzo przydatnych narzędzi, które można zastosować dla potrzeb tworzenia brył robót ziemnych w celu uzyskania objętości nasypów oraz wykopów. Bryły robót ziemnych powstają poprzez odpowiednią obróbkę dwóch innych brył terenu projektowanego oraz terenu istniejącego, przy czym modyfikacja jest przeprowadzana osobno dla bryły nasypowej oraz bryły wykopowej.

Pierwszą rzeczą jaką musimy posiadać to utworzone w formacie IFC dwie bryły terenu projektowanego, jedna dla nasypu i jedna dla wykopu. Można to osiągnąć standardowo w Archicadzie projektując teren. W naszym przypadku użyliśmy programu Sketchup do zamodelowania brył (z podkładów dwg), które zapisaliśmy do formatu IFC. Drugą rzeczą jest teren istniejący, do którego będziemy docinać teren projektowany. Można go łatwo stworzyć w samym Archicadzie z warstwic lub z punktów wysokościowych. Służy do tego narzędzie Siatka, lub Projekt → Wstaw siatkę z danych geodezyjnych.

Read More

Vectorworks 2015 – Tworzenie istniejącego terenu

Przy pracy z terenem możemy wyróżnić dwa osobne etapy pracy. Pierwszy z nich to utworzenie modelu terenu istniejącego, który tworzy się w dość szybki i prosty sposób. Drugi etap to tworzenie terenu projektowanego, który polega na odpowiedniej edycji terenu istniejącego poprzez użycie odpowiednich narzędzi, które omówimy w następnych częściach.

Moduł tworzenia terenu istniejącego w Vw jest szybkim i sprawnym narzędziem, które sprawdza się przy modelowaniu. Teren możemy utworzyć z punktów wysokościowych albo z warstwic co jest dość wszechstronnym rozwiązaniem. Punkty wysokościowe w Vw są kodowane jako obiekty 3D Locus lub Stakes natomiast warstwice jako obiekty 3D Polygon.

Wszystkie te obiekty można wprowadzać ręcznie na podegranym podkładzie DWG przy pomocy narzędzi o identycznej nazwie. Narzędzia te znajdują się na pasku narzędzi Tool Sets, w grupie Site Planning oraz 3D Modeling. W przypadku punktów wysokościowych dużo bardziej sprawne jest wprowadzanie punktów Stakes. Po wybraniu narzędzia możemy wprowadzać punkty. Ważne jest aby odpowiednio ustawić narzędzie, aby tworzone punkty były punktami „Include as site model data”, następnie musimy przejść na widok z góry (Top/Plan), aby w ogóle zobaczyć tworzone punkty. Teraz możemy wstawiać punkty pojedynczym kliknięciem o wysokości podanej w polu Elevation.

Read More