pompy baklofenu medtronic €106.76
blog poświęcony technologii BIM

STP

Viewing posts tagged STP

BIM dla Polski

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii – STP, kontynuując przesłanie II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich odbytego w Warszawie w czerwcu 2013 roku (więcej informacji na stronie www.szip.org.pl ) postanowiło podjąć wysiłek zorganizowania konferencji pod roboczym tytułem ‘’BIM dla Polski’’ (BIM – Building Information Modeling).

Co to jest BIM ?

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to cyfrowa reprezentacja fizycznych i funkcjonalnych cech obiektu.  BIM to wspólny zasób wiedzy o informacji o obiekcie tworzący solidną podstawę dla decyzji podczas jego cyklu życia czyli od najwcześniejszego poczęcia do rozbiórki. (National BIM Standard – Stany Zjednoczone).

W dniu dzisiejszym jest wiele pytań odnośnie BIM. Choćby samo pojecie BIM:
Czy odnosi się ono tylko do budownictwa kubaturowego czy też pokrywa szerszy zakres inwestycji budowlanych?
Czy BIM ma przyszłość?, jeżeli tak to, w jakiej perspektywie czasowej? 

Read More