baklofen hsp €75.15
blog poświęcony technologii BIM

projektowanie 4D

Viewing posts tagged projektowanie 4D

Integracja projektowania i kosztorysowania na platformie BIM

Tytułem dzisiejszego posta jest wykład Pana Andrzeja Tomany wygłoszony na konferencji naukowo-technicznej  „INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH” w Augustowie w paździeniku 2011. Poniżej jego streszczenie, całość dostępna tutaj.

Streszczenie: W pracy przedstawiono koncepcję integracji systemów CAD i kosztorysowania z wykorzystaniem technologii BIM na tle projektowania wielowymiarowego. Omówiono problemy związane z wymianą modeli wirtualnych pomiędzy różnymi systemami CAD poprzez format IFC. Omówiono dwie drogi kalkulacji kosztów z wykorzystaniem technologii BIM – kalkulację szacunkową i szczegółową. Opisano system ZuziaBIM służący do kosztorysowania, w którym zautomatyzowano proces przedmiarowania na podstawie danych uzyskanych bezpośrednio z modeli wirtualnych budowli, opracowanych w ramach współpracy różnych branż projektowych. W pracy  zamieszczono przykład ilustrujący kalkulację szczegółową.

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.