baklofen zmieszany z ibuprofenem €25.13
blog poświęcony technologii BIM

programowanie

Viewing posts tagged programowanie

Projektowanie wizualne

Wspomniałem w mojej relacji z CADMAT 2014 o interesującym zagadnieniu modelowania poprzez programowanie wizualne. Zanim wytłumaczę czym jest, odwołam się do znanej zapewne każdemu, kto parędziesiąt lat temu był dzieckiem, zabawki edukacyjnej, w której należało połączyć kabelkiem pytanie i odpowiedź wydrukowane na zaopatrzonych w gniazda kartach. O prawidłowym połączeniu informowała zapalająca się lampka. Wyobraźmy sobie teraz, że wydrukowane pytanie z planszy zastąpimy pytaniem, które projektantowi zadaje komputer, np. „podaj współrzędne punktu”, niech odpowiedzią na nie będzie generator dwóch lub trzech współrzędnych uruchamiany dla kolejnych punktów, współrzędne zaś niech opisuje funkcja. Połączmy pytanie z odpowiedzią linią, która będzie nosić nazwę zależności. Stworzyliśmy właśnie instrukcję, a właściwie zaprogramowaliśmy ją. Potrzebujemy jeszcze narzędzia, które taką instrukcję obsłuży i wygeneruje na ekranie ciąg punktów odpowiednio rozmieszczonych w przestrzeni. Pojawienie się punktów na ekranie to odpowiednik świecącej się lampki we wspomnianej zabawce.

Read More