kwas baklofenowy skurcz górnej części brzucha €53.92
blog poświęcony technologii BIM

NF40

Viewing posts tagged NF40

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych – studium przypadku

Trwający obecnie krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych. Przedsięwzięciem realizowanym przez projektantów Klastra Technologii Informacyjnych w Budownictwie w pierwszym kwartale 2015 roku była adaptacja gotowego projektu budynku jednorodzinnego w sposób pozwalający na spełnienie założeń standardu NF40 w warunkach III strefy klimatycznej Polski. Warunkiem uzyskania dofinansowania w tym przypadku było uzyskanie wskaźnika EUco określającego roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji na poziomie EUco ≤ 40 kWh/m2rok oraz spełnienie innych warunków Programu Priorytetowego podanych w Załączniku nr 3 pt.: „Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów i sprawdzenia wykonanych domów energooszczędnych”.
          W procesie projektowym wykorzystano m.in. oprogramowanie SketchUp Pro 2015, w którym sporządzono model architektoniczny 3D budynku wraz z elementami konstrukcji na podstawie dokumentacji 2D dostępnej w formacie JPG.  Model ten eksportowano do formatu IFC 2×3 (z ang. Industry Foundation Classes) i wykorzystano w systemie DDS-CAD do projektowania instalacji sanitarnych. Format IFC określa międzynarodowe standardy modelowania informacji o budynku (BIM), importowania i eksportowania obiektów budowlanych oraz ich właściwości. Specyfikacja dotycząca IFC została opracowana i wprowadzona przez „BuildingSMART International” oraz opublikowana w 2013 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO jako ISO16739: „Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries”.

          Wykonanie modelu w programie Sketchup Pro było swego rodzaju eksperymentem, ponieważ DDS-CAD posiada moduł odpowiedzialny za modelowanie architektury.

Read More