baklofen gaba agonista €11.32
blog poświęcony technologii BIM

morph

Viewing posts tagged morph

Archicad 16

Pierwszego sierpnia 2012 r. rozpoczęła się oficjalna sprzedaż polskiej wersji oprogramowania ArchiCAD 16. Jak to zwykle bywa posiada ona wiele udogodnień i nowych rozwiązań, których nie zawierały poprzednie wersje. Postaramy się pokrótce opisać nowości poświęcając trochę więcej miejsca dla najbardziej użytecznych funkcji.

Wprowadzone w oprogramowaniu zmiany zostały podzielone na następujące kategorie :

1. Modelowanie
–         narzędzie „Kształt”,
–         operowanie na obiektach oraz wygładzanie ich powierzchni przy pomocy narzędzia „Kształt”,

Read More