lioresal 5 mgml €122.82
blog poświęcony technologii BIM

mapa drogowa bim

Viewing posts tagged mapa drogowa bim

Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych

W ramach realizacji projektu” Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z PWC i wspierany przez Komisję Europejską opracowana została „Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych”.

Dokument, opracowany w ramach projektu ”Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”, wytycza potencjalny plan czynności, które mają na celu doprowadzić do wdrożenia stosowania metodyki BIM w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w budownictwie. Stanowić on będzie punkt wyjścia do opracowania szczegółowej Strategii wdrożenia BIM w Polsce. Z uwagi na rekomendowane podejście PUSH-PULL odnosi się nie tylko do sektora zamówień publicznych, ale również do działań podejmowanych (koniecznych do podjęcia) w sektorze prywatnym.

Dokument zawiera między innymi:

  • Analizę drogi wprowadzenia BIM w wybranych krajach
  • Analizę istotnych dokumentów I inicjatyw strategicznych w Polsce
  • Uwarunkowania prawne BIM – stan obecny
  • Matrycę elementów strategii wdrożenia BIM w Polsce
  • Oś czasu dla węzłów matrycy
  • Kryteria sukcesu

Załączniki:

  Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych (5,9 MiB, 813 hits)