baklofen na skurcz przełyku €37.13
blog poświęcony technologii BIM

Level Of Dewelopment

Viewing posts tagged Level Of Dewelopment

LOD – Level Of Development

Współpraca projektowa w BIMie oprócz wielu korzyści może szykować dla użytkownika także kilka niespodzianek. Jedną z nich jest m.in. jakość wykonywanych modeli przez poszczególnych uczestników inwestycji. Oczywiście zawartość modelu i informacje jakie chcemy z niego uzyskać to podstawowa sprawa, którą trzeba ustalić na początku współpracy i nic nas z tego zadania nie zwolni, jednak jest dodatkowe narzędzie, które może nam pozwolić na łatwiejsze sprecyzowanie naszych wymagań. Jest to opracowany przez Amerykański Instytut Architektów (AIA) i uszczegółowiony przez BIMFORUM (http://bimforum.org/) system oceny modeli LOD (Level Of Development).

Trochę historii.

Pierwsze poważne opracowanie na temat LOD pojawiło się w roku 2008 w „E202-2008 Building Information Modeling Protocol” organizacji AIA. W 2011 roku pod auspicjami BIMFORUM powstała grupa robocza mająca za zadanie rozwinąć zakres ramowy LOD do standardu opartego na konsensusie, który byłby przydatny do określenia wiarygodności informacji zawartych w modelu BIM. Grupa ta podzieliła główne systemy budowlane na cztery grupy tworząc do każdej z nich odpowiednią podgrupę. W celu stworzenia jak najlepszego porozumienia każdą z grup kierowali wspólnie projektant i wykonawca, a wyniki podgrup zostały sprawdzone i zintegrowane przez grupę główną. Pierwszym zadaniem grupy była interpretacja definicji LOD wg. AIA do każdego systemu budownictwa, a następnie zestawienie przykładów ilustrujących tę interpretacje. W związku z szerokim zakresem stosowania BIM główne wysiłki grupy zostały skierowane w trzech kierunkach : szacowanie kosztów, koordynacji 3D oraz kontroli i planowania 3D. Efektem pracy grupy jest opublikowana w kwietniu 2013 r. specyfikacja Level of Development Specification”.

Read More