baklofen 10 mg €93.39
blog poświęcony technologii BIM

inwentaryzacja BIM

Viewing posts tagged inwentaryzacja BIM

Inwentaryzacja BIM zabytkowej strażnicy kolejowej typu „Wachhaus” w Chodaczowie

Słowem wstępu kilka zdań nt. historii obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa budynku byłej strażnicy kolejowej z dostosowaniem do pełnienia funkcji obiektu publicznego o charakterze kulturalno-regionalnym. Obiekt swoją obecnością historyczną powinien przyczyniać się do wsparcia wszelkich ogólnospołecznych kół i stowarzyszeń, stać się miejscem inspiracji i kształtowania postaw patriotycznych, być magnesem przyciągającym młodzieżowe grupy rekonstrukcji historycznych, formacje skautowe i harcerskie wreszcie funkcjonować na regionalnej mapie Podkarpacia jako charakterystyczny i unikatowy punkt przystani turystyczno-krajoznawczej mający dostęp do nabrzeża i rzeki Wisłok.

Obronna strażnica kolejowa „Tryńcza” w Chodaczowie, zbudowana została w latach 1904-1905, jako jedna (jak podają źródła) 24 podobnych fortyfikacji (o analogicznym przeznaczeniu) wzniesionych na terenie Galicji.

Strażnica w Chodaczowie – „Wachhaus”, była przystosowana do samodzielnej ochrony przepraw mostowych strategicznych obiektów kolejowych. Położona jest w pobliżu brzegu rzeki Wisłok na płaskim, pozbawionym zabudowy terenie (ok. 200 m na wschód od skrajnych zabudowań), po płn-wsch stronie płn-zach przyczółka mostu kolejowego. Pomiędzy elewacją płd-zach strażnicy a nasypem kolejowym wykonano nasyp ziemny stanowiący przedłużenie linii obronnej skierowanej w stronę Wisłoka.  

Read More

Inwentaryzacja BIM barokowego Kościoła O. Salezianów w Lutomiersku

Lutomiersk – niepozorne miasteczko kilkanaście kilometrów od Łodzi. Wjeżdżając do miasta nie sposób nie zauważyć dominującej sylwetki klasztoru i kościoła. XVII- wieczne założenie, pierwotnie przeznaczone dla O.O. Reformatów po niezliczonych, dramatycznych wojnach, bitwach, pożarach, grabieżach następnych stuleci, trafia w roku 1926 za aprobatą mieszkańców miasta we władanie Towarzystwa Salezjańskiego. Wspólnota zakonna kontynuując dzieło swego założyciela, ks. Jana Bosko, pracuje z młodzieżą prowadząc specjalistyczne szkoły.
Dzisiaj Salezjanie mają w klasztorze dwie szkoły muzyczne o ogólnopolskiej renomie.
Moje spotkanie z Salezjanami miało miejsce kilka lat temu kiedy otrzymałem zlecenie zaprojektowania nowego internatu dla młodzieży, potem była praca przy remoncie dwóch spalonych kondygnacji klasztoru. Kiedy dwa miesiące temu dyrektor szkoły ks. dr Kazimierz Dąbrowski zwrócił się do mnie z propozycją opracowania dokumentacji naprawy pęknięć i nowej kolorystyki późnobarokowego kościoła towarzyszącego zabudowaniom klasztornym, z wahaniem przyjąłem zlecenie, ale po krótkiej rozmowie z ks. dyrektorem wiedziałem, że możemy przetrzeć zupełnie nową ścieżkę w technologii pracy w tego typu zabytkach.

Read More