skutki uboczne baklofenu na alkoholizm €66.28
blog poświęcony technologii BIM

dokumentacja wykonawcza

Viewing posts tagged dokumentacja wykonawcza

„Dokumentacja wykonawcza”

Powrócimy na chwilkę do usług naszej firmy. Spory czas temu opisaliśmy naszą usługę „Kosztorys 3D” Teraz przyszedł czas aby napisać kilka słów więcej (niż na naszej stronie) o kolejnej usłudze czyli o tworzeniu dokumentacji wykonawczej. Ktoś sobie może pomyśleć dlaczego piszę o czymś tak oczywistym. Ale proszę mi uwierzyć nie dla wszystkich opisane poniżej rzeczy są oczywiste i znane.

Dokumentacja wykonawcza to niezbędny element każdego projektu. Przedstawia ona zbrojenie elementów żelbetowych oraz sposób tworzenia i miejsce montażu elementów stalowych. Dzięki tym informacjom mamy możliwość zbudowania zaprojektowanego obiektu. Oczywiście znajdą się  tacy co potrafią albo są zmuszeni (minimalizacja kosztów inwestycji) do postawienia budynku na podstawie projektu budowlanego.

Mimo przykładu płynącego z zachodu, w Polsce do tej pory jest to cały czas integralna część pracy biura konstrukcyjnego. W Ameryce Północnej i Europie Zachodniej 99% dokumentacji wykonawczej stalowej oraz część żelbetowej wykonywana jest przez firmy zewnętrzne wykorzystujące specjalistyczne oprogramowanie stworzone specjalnie do tego celu. Po prostu tam godzina pracy inżyniera jest zbyt kosztowna by poświęcał on swój czas na wykonywanie rysunków, a jakość dokumentacji zbyt ważna by oddać ją w ręce studentów. Mimo wszystko także i u nas powoli zaczyna się pojawiać światełko w tunelu dla świadczenia usług outsourcingowych w temacie dokumentacji wykonawczej. Na razie są to przede wszystkim firmy projektujące konstrukcje stalowe chcące wykonywać dokumentacje dla innych oraz firmy świadczące do tej pory takiego typu usługi wyłącznie na rynki zagraniczne, które chcą rozszerzyć działalność na teren Polski. Stale pojawiające się nowe firmy z tej dziedziny pozwalają wierzyć w rozwój tego typu działalności w Polsce.

Przyznam się szczerze, że przy pierwszym kontakcie z tym pomysłem też zachowywałem się nieufnie. Pojawiły się standardowe pytania na temat sensu przekazywania dokumentacji osobom niezaangażowanym w projekt, pozbycia się części pieniędzy, wątpliwości na temat kwalifikacji firmy zewnętrznej. Jednak 6 lat pracy w firmie wykonującej dokumentację wykonawczą i warsztatową bardzo skutecznie uzmysłowiły mi wszystkie korzyści płynące ze stosowania takiego rozwiązania. Najprostszym i jednocześnie najlepszym sposobem pokazania tych korzyści będzie przedstawienie ich na podstawie naszych doświadczeń płynących z pracy na oprogramowaniu Tekla Structures.

Decydując się na zlecenie wykonania dokumentacji wykonawczej lub warsztatowej firmie zewnętrznej otrzymujemy w zamian  następujące korzyści :

Krótki termin wykonania – Tekla Structures jako oprogramowanie dedykowane do tworzenia dokumentacji wykonawczej posiada wiele opcji przyspieszających i ułatwiających jej wykonanie m. in :

– ponad 300 typów standardowych połączeń elementów stalowych tzw. „makro” pozwalających na szybkie tworzenie potrzebnych połączeń,
– możliwość tworzenia w łatwy sposób własnych niestandardowych typów połączeń tzw. komponentów i wykorzystywania ich w innych projektach,
– pełny zestaw profili stalowych (bez konieczności tworzenia i wgrywania różnego rodzaju rodzin, bloków i innych tego typu rozwiązań),
– tryb „multiuser” czyli możliwość jednoczesnej pracy kilku osób przy tworzeniu jednego modelu, co zdecydowanie przyspiesza pracę,
– możliwość kopiowania każdego typu elementu : profili stalowych, śrub, spawów, makr,
– funkcja „autoconnection” pozwalająca na zdefiniowanie standardowych połączeń w projekcie, a następnie wprowadzenie ich przez komputer do modelu w ciągu kilku minut,
– funkcja „klonowania” rysunków warsztatowych, która polega na stworzeniu rysunków bazowych, a następnie generowanie kolejnych z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych ustawień,
– i wiele wiele innych udogodnień.


Jedno z najprostszych makr z zakładkami pozwalające na zdefiniowanie połączenia.

 
Najbardziej zozbudowane makro do zbrojenia elementów typu słup, belka.

Wysoka dokładność – dzięki zastosowaniu technologii 3D wszystkie elementy są dokładnie zamodelowane. Wszystkie rysunki generowane są bezpośrednio z modelu co zapewnia ich wzajemną zgodność i maksymalną możliwą dokładność. Automatyczna numeracja elementów (bez możliwości „ręcznej” zmiany) bezbłędnie rozpoznaje identyczne elementy ograniczając liczbę niezbędnych rysunków. Dodatkowe wsparcie stanowi funkcja kontroli kolizji wykrywająca przypadkowe niezgodności.

Szybkie i precyzyjne wprowadzanie zmian – wszystkie elementy w modelu są wzajemnie połączone i przy każdej zmianie są automatycznie dostosowywane do bieżącej sytuacji. Dodatkowo jest jeszcze wsparcie w postaci specjalnego oznaczenia rysunków, na których zaszły jakiekolwiek zmiany.

Zmienione rysunki są oznaczone na liście wykrzyknikiem oraz opisem zmiany

 


Zmiany elementu zaznaczone na rysunku wykonawczym.

Wykrycie błędów i braków w projekcie – jest to standard w dokumentacji projektowej tworzonej w 3D. Przejrzystość modelu przy tworzeniu trójwymiarowego obiektu nie pozostawia żadnych wątpliwości co do zawartości dokumentacji projektowej. Wszelkie braki i niezgodności są widoczne natychmiast i mogą być szybko skorygowane przez projektantów.

Zorientowanie na projektowanie – zdjęcie z barków projektantów najbardziej pracochłonnej części projektu i dzięki temu możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności pracowników wyłącznie do pracy projektowej.

Wymienione powyżej korzyści to oczywiście tylko najważniejsze i najbardziej zauważalne plusy wykonania dokumentacji wykonawczej w Tekla Structures. Odpowiedni sposób współpracy czyli rozpoczęcie modelowania po zamknięciu projektu budowlanego oraz szybka reakcja na wykryte błędy dodatkowo zwiększają osiągane korzyści. Wystarczy tylko przełamać dotychczasowe stereotypy w myśleniu i zrobić zwykły rachunek ekonomiczny takiego rozwiązania. Gwarantuje, że wyjdzie on na plus.

Andrzej Inglot
Zespół M.A.D.