z baklofenu terapia zewnątrzoponowa €72.01
blog poświęcony technologii BIM

AutoCad Civil 3D

Viewing posts tagged AutoCad Civil 3D

BIM w Infrastrukturze – projekt pilotażowy UK

Tematyka BIM jest coraz częściej poruszana przez środowisko związane z branżą infrastruktury. Głównym powodem wzrostu zainteresowania BIMem w branży budowlanej jest potrzeba redukcji strat powstających w wyniku procesu budowlanego. Na podstawie analizy przeprowadzonej przez Construction Industry Institute z 2004 wynika, iż średnio 57% kosztów inwestycji w sektorze budowlanym w USA nie stanowi wartości dodanej tejże inwestycji (Eastman et al., 2009). Tym samym spadek współczynnika produktywności w budownictwie (Construction Productivity Index) na przestrzeni ostatnich lat sprawił, że sektor zarówno publiczny, jak i prywatny krajów rozwiniętych zaczął stosować miedzy innymi technologię BIM w celu ograniczenia strat.

rys1
Rysunek 1 Wskaźnik produktywności w budownictwie
Źródło: Paul Teicholz, “Labor Productivity Declines in the Construction Industry: Causes and Remedies.” AECBytes, 14 Kwiecien, 2004

BIM z założenia skierowany był do budownictwa kubaturowego. W związku z tym wszelkie standardy i systemy klasyfikacji były dostosowane właśnie dla takich inwestycji. Jednakże, dostrzegając korzyści z zastosowania BIMu, branża infrastruktury stara się zaadoptować te technologie dla swoich celów.
Ale czym właściwie jest BIM dla infrastruktury? W Polsce dość często akronim BIM mylony jest z projektowaniem powierzchniowym 3D, używaniem Numerycznego Modelu Terenu (NMT) do projektowania niwelety lub korzystaniem ze skaningu laserowego. Jednakże samo korzystanie z oprogramowania do modelowania 3D BIM-em nie jest.

Read More

Dofinansowane w 100% (z UE) szkolenia z AutoCad Civil 3D

Jako fani szkoleń dofinansowanych (najlepiej w 100%) stale poszukujemy ich w Internecie. Kolejne szkolenia które wpisują się w naszą tematykę bloga to szkolenia z AutoCad Civil 3D organizowane przez Politechnikę Krakowską. Co ważne w kilku województwach, a terminy to głównie rok 2013.

Projekt szkoleniowy skierowany jest do pracowników sektora MŚP. Uczestnikami szkoleń są pracownicy wydelegowani przez swoich pracodawców, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w branży inżynierii/ochrony środowiska lub budownictwa.

Read More