baklofen jak zatrzymać €21.06
blog poświęcony technologii BIM

4D

Viewing posts tagged 4D

Wizualizacja procesu budowy – na przykładzie Synchro Pro

Model 4D to model 3D rozszerzony o informacje dotyczące czasu lub harmonogramowania (Rysunek 1).

Rysunek 1 BIM 4D

Powiązanie zadań harmonogramu z elementami modelu 3D pozwala na tworzenie wizualizacji kolejnych etapów realizacji inwestycji. Takie animacje mogą okazać się przydatne, np. do:

  • lepszego zrozumienia poszczególnych etapów i całego procesu powstawania obiektu,
  • porównywania rzeczywistego stanu zaawansowania budowy z stanem planowanym,
  • monitorowania postępu prac na budowie,
  • zobrazowania jak powinien wyglądać obiekt w wybranym terminie.
Read More