blog poświęcony technologii BIM

Zamówienia Publiczne

Viewing posts from the Zamówienia Publiczne category

BIM w przetargach publicznych…

Pomału, nieśmiało jeden za drugim pojawiają się przetargi z obligatoryjnym wymogiem użycia „mocy” technologii BIM. Na naszym blogu wspominaliśmy/omawialiśmy już kilka z nich czyli:

Zaprojektuj/wybuduj – Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – część 1 ; część 2

Inwentaryzacja – Sąd Rejonowy Katowice – Zachód – link

Projekt – Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – część 1 ; część 2  (BIM jako dodatkowe punkty)

Projekt z inwentaryzacją –  Termomodernizacja budynków ASP im. Jana Matejki w Krakowie – link

W międzyczasie skończyły się już poniższe przetargi o których nie wspomnieliśmy na blogu:

Projekt – Rewitalizacja kamienicy przy ul. Jana Pawła II 4 w Mikołowie – link

Zarządzanie Inwestycją z projektowaniem – Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach – link

Projekt – Przebudowa i rozbudowa obiektów Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej w Warszawie – link (BIM jako możliwość domówienia)

Aktualne przetargi z wymogiem BIM to:

Projekt – Budowa internatu dla 500 osób, wraz z niezbędną infrastrukturą – link

Projekt – Budowę budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie – link

Zaprojektuj/wybuduj – Przebudowa budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie – link

Dialog techniczny – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. Rozbiórka i budowa mostu kolejowego w km 39,210 linii kolejowej nr 94, w ramach zadania: Prace na linii kolejowej nr 94, na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim link

Czy to już faza „tornado BIM” która w Finlandii miała miejsce na przełomie lat 2009/2010 (link). Oczywiście, że nie, ale zaczyna się dziać.  Nasze władze pomału kojarzą korzyści jakie może przynieść nam wszystkim technologia BIM. Zaczęło się od konsultacji w sejmie i interpelacji poselskiej. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w MiiB od 2015 roku już coś się działo (szczegóły w odpowiedzi na interpelację link), a dosłownie kilkanaście dni temu zakończyła się ocena ofert dotycząca zamówienia ze środków UE o tytule „Zlecenie opracowania ekspertyzy dotyczącej możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce”

Patrząc wstecz widzimy, że brak ekspertyzy jakoś nie przeszkadza „dorzucić” BIM do przetargów. Inną kwestią jest jakość wymogów technicznych. Jedne z powyższych przetargów mają całkiem nieźle opisane wymogi, ale większość z nich zamyka się w jednym zdaniu czyli „projekt ma być wykonany w technologii BIM” co niestety nie gwarantuje niczego. Więcej można osiągnąć zapisem „wykonawca projektu ma udowodnić brak kolizji pomiędzy branżami w projekcie” co miało miejsce w tym temacie „Łódź – rewitalizacja zespołu Nowej Centrali” i wymogło na projektancie zakup softu klasy BIM.
Kolejny aspekt to kto i w jaki sposób będzie weryfikował te kryteria? W tym miejscu nieskromnie polecamy szkolenie „BIM w Instytucjach publicznych” lub zlecenie weryfikacji ekspertom BIM Klastra.

Wracając do zamówionej ekspertyzy. Najlepszą ocenę uzyskała oferta firmy KPMG .  Poniżej tabela wyników.

ekpertyza BIM wyniki

BIM Klaster również złożył swoją ofertę jako konsorcjum (liderem została firma BIM Point) która została bardzo dobrze oceniona merytorycznie ale niestety nasza cena pozwoliła nam uzyskać dopiero drugą pozycję. Wgląd we wszystkie oferty jest jak najbardziej możliwy, wystarczy wysłać maila z prośbą o ich udostępnienie. Wszystkie informacje są pod tym linkiem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1003947

Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że tylko jedna oferta została utajniona i jest nią oferta firmy która wygrała czyli KPMG… Mamy nadzieję, że ekspertyzy również nie utajnią.

Maciej Dejer
BIM Klaster

 

 

Konsultacje Ekspertów BIM w sejmie – ciąg dalszy

Nie tak dawno umieściliśmy na blogu krótką relację Andrzeja Tomany odnoszącą się do konsultacji ekspertów BIM w sejmie. Wynikiem tego spotkania była interpelacja poselska. Około dwóch tygodni temu została do niej opublikowana odpowiedź, którą możecie znaleźć poniżej.

 

Odpowiedź na interpelację nr 3816

w sprawie wdrożenia metodologii BIM w Polsce

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski

Warszawa, 05-07-2016

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację posła Pawła Pudłowskiego z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wdrożenia metodyki Building Modeling Information (BIM) w Polsce, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Read More

Nowelizacja prawa zamówień publicznych!

W dniu 13.05.2016 r. na 18-tym posiedzeniu Sejmu RP VIII kadencji została przyjęta nowelizacja prawa zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wśród wielu zmian wprowadzono m.in. przepisy:

– umożliwiające odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach publicznych (zamawiający będą mogli zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny lub kryterium o wadze większej niż 60%, jeżeli przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia),

–  pozwalające uwzględniać koszty eksploatacji, punkty za innowacyjność i klauzule społeczne, promocję stabilnych miejsc pracy.

– ułatwiające dla małych i średnich przedsiębiorstw (zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia czyli Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, łatwiejsze udzielanie zamówień w częściach).

Ustanowiono także nowy instrument – partnerstwo innowacyjne, które będzie wykorzystywane do nabywania produktów i usług niedostępnych jeszcze na rynku.

Dla nas najważniejsze jest zawarcie w nowelizacji zapisu o modelowaniu informacji : „W przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi.” Niestety nie zostały w tym zapisie uwzględnione wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych (a szkoda bo były zdecydowanie lepsze i bardziej precyzyjne), jednak najważniejsze, że uczyniono pierwszy krok w stronę technologii BIM. Zawsze jest to już podstawa do dalszych rozmów.

Po przyjęciu nowelizacji przez Sejm została ona skierowana do Senatu.

Na dzień dzisiejszy treść nowelizacji jeszcze nie została opublikowana. Jak tylko się to stanie zamieścimy na blogu odpowiedni link. Wtedy też zapewne pojawi się też bardziej obszerny opis wprowadzonych zmian.

Andrzej Inglot
Zespół M.A.D.

BIM w instytucjach publicznych – szkolenie BIM Klastra

Technologia BIM to najnowsza metoda kooperacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego w budownictwie, przynosząca największe zyski inwestorom oraz wykonawcom. Skrócenie terminu realizacji, bardziej efektywne wykorzystanie materiałów budowlanych oraz znacząco zredukowana liczba kolizji i błędów projektowych to oszczędności na czasie i budżecie. Wychodząc na przeciw rosnącym zapotrzebowaniom również ze strony instytucji publicznych BIM Klaster uruchamia szkolenia dla tego sektora. Po aktualne informacje o tym szkoleniu zapraszamy na stronę http://www.bimklaster.org.pl/

UCZESTNICY

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz prowadzenie zamówień i przetargów publicznych w administracji państwowej, które chcą zacząć wykorzystywać do tego celu technologię BIM. Nasze szkolenie przygotowuje do realizacji inwestycji w technologii BIM. Uczy obsługi modeli BIM w formacie IFC oraz zapewnia teoretyczne podstawy i zaawansowaną wiedzę jak wykorzystać technologię BIM w praktyce, w szczególności do przygotowania przetargów dot. inwestycji publicznych.

PROWADZĄCY

Szkolenie prowadzone przez ekspertów BIM Klastra – ludzi z wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji projektów BIM, zarówno na terenie kraju jak i na świecie. W pracy zawodowej zajmują się oni projektowaniem, wdrożeniami, koordynacją międzybranżową, opracowaniem standardów i zarządzaniem projektami z wykorzystaniem tej technologii.

Read More

Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – przetarg z BIM-em część 2

Wracamy po raz kolejny do tego przetargu, za sprawą tego co odkrył w SIWZ-ie komentator naszego bloga „pawel”.  Przypomnijmy link przetargu:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85078-2016:TEXT:PL:HTML&src=0

i „cukierek” z SIWZ:

6.2. Na płytach CD o których mowa powyżej należy przygotować:
1. Dokumentację rysunkową z Projektu budowlanego i wykonawczego w wersji elektronicznej należy przygotować w formacie PDF i DWG
lub
w formacie PDF, DWG i RVT – jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy który złożył ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej w technologii BIM
2. STWiORB oraz opisy do dokumentacji w wersji „PDF” oraz „DOC”
3. Kosztorysy inwestorskie , przedmiary Robót i ZZK należy przygotować w formacie „.PDF“ oraz „.ATH“ (zestawienie kosztów wyposażenia i sprzętu może być wykonane przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel)

Co oznacza w praktyce umieszczenie tego formatu w zamówieniu publicznym? Spróbujmy to na szybko wypunktować:

  1. Zamawiający wymaga natywnego formatu modelu BIM z oprogramowania Autodesk Revit.
  2. Startujący do tego przetargu musi posiadać to oprogramowanie, ponieważ tylko ono potrafi zapisać do tego formatu.
  3. Pracownie nie posiadające tego oprogramowania, a pracujące na innym oprogramowaniu klasy BIM nie mogą startować chyba, że kupią wskazany przez zamawiającego soft oraz przeszkolą się w nim.
  4. Zamawiający może otworzyć model w formacie RVT tutaj: https://a360.autodesk.com/viewer  przeglądnąć model, obejrzeć właściwości elementów, przeglądnąć dokumentację zaszytą w RVT.  Ale przeglądanie modeli na https://a360.autodesk.com/viewer oznacza wysłanie ich do chmury Autodesku, której fizyczne elementy (serwery) zlokalizowane są w USA, co niekoniecznie jest zgodne z prawem europejskim…
  5. Zamawiający chcąc w jakikolwiek sposób zweryfikować zamówienie musi kupić oprogramowanie od konkretnego producenta czyli Autodesku.
  6. Zamawiającego obowiązuje aktualna ustawa o prawie autorskim (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami, zwłaszcza paragrafy 12, 16, 17 i 23). Nikt nie ma prawa manipulować przy cudzym obiekcie prawa autorskiego, a wszelkie umowy obchodzące te ustalenia nie mogą zostać proponowane urzędowi publicznemu. Więc nie jest mu potrzebny format natywny, wystarczy mu IFC.
  7. Jeśli zamawiający potrzebuje tego modelu aby nim zarządzać (FM) to jest w błędzie, ponieważ wiele programów wspiera IFC w tym kontekście.
  8. Jeśli podniosą się głosy, że obok RVT pojawiły się formaty: ATH, DWG, PDF, DOC, to śpieszymy donieść, że każdy z nich jest możliwy do stworzenia lub edycji przez oprogramowanie wytwarzane przez kilka producentów i w większości w darmowym. Czyli znowu kłania się IFC.

To tyle na dziś. Zapraszamy do komentarzy!

Zespół  BIM Klaster

Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – przetarg z BIM-em

Pojawił się na dniach bardzo ciekawy przetarg, gdzie można zdobyć dodatkowe punkty za zastosowanie technologii BIM. Szczegóły znajdziecie na platformie TED pod linkiem:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85078-2016:TEXT:PL:HTML&src=0

Poniżej to co najważniejsze w temacie BIM:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy który złożył ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej w technologii BIM to Ośrodek Radioterapii musi być zaprojektowany przy użyciu technologii parametrycznego modelowania informacji o budynku BIM (Building Information Modeling) tj. m.in. wykonanie projektu 3D za pomocą modeli IT.

Sekcja IV: Procedura
2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań w wykonania zamówienia. Waga 18
3. Termin płatności (max,60 dni min. 30 dni). Waga 2

M.A.D. Engineers jako specjaliści w tej dziedzinie zapraszamy do współpracy. Jesteśmy w stanie podnieść innowacyjność zastosowanych rozwiązań do granic możliwości.

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

 

BIM klaster w Dialogu Technicznym w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. !!

Tym razem króciutko.

BIM klaster został zakwalifikowany do Dialogu Technicznego na wdrożenie technologii BIM w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.!!  Jako największa i najprężniej działająca organizacja związana z technologią BIM w Polsce postaramy się (nie obiecujemy) aby planowane wdrożenie zostało zrobione na najwyższym możliwym poziomie.

Maciej Dejer
BIM klaster

Przetarg na Dialog Techniczny na wdrożenie BIM – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jak wiecie, nie tak dawno była konferencja UZP która w całości była poświęcona technologii BIM. Widać spore zainteresowanie oraz z drugiej strony wielką niewiedzę i obawę w tym temacie. Ostatnio do grona zainteresowanych dołączyła spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która ogłosiła przetarg na tzw. „Dialog Techniczny’. Warto w tym miejscu pogratulować za podejście z głową do tematu i zwrócenie się o pomoc do ekspertów w kwestii, co do której PKP nie ma żadnego doświadczenia. Ale należy się również nagana za warunki jakie PKP postawił specjalistom …

pkp bim

Jako pewniak można postawić tezę, że żadna z Polskich firm nie spełni pierwszego warunku…. więc co zamawiający miał na myśli formułując takie a nie inne warunki? W Polsce znajdzie się sporo dobrych specjalistów ale z tak sformułowanym podejściem i warunkami jesteśmy zmuszeni poddać się zagranicy…

Tymczasem jutro mija termin składania ofert!  Link do ogłoszenia: https://zamowienia.plk-sa.pl

Wytyczne znajdziecie również u nas w tym dokumencie: 

  Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego (139,8 KiB, 928 hits)

Maciej Dejer
BIM klaster

„Technologia BIM w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych”

Jest nam niezmiernie miło powiadomić, że Urząd Zamówień Publicznych przy merytorycznej pomocy członków  Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa oraz BIM Klastra organizuje
w dniu 4 grudnia 2015 Konferencję

 „Technologia BIM w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych”

 

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie tematyki wynikającej z zapisów dyrektywy unijnej dotyczącej elektronicznych narzędzi do modelowania informacji budowlanych. Zagadnienie to jest związane z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (DzU UE L 94/65), która rekomenduje wykorzystanie technologii BIM (Building Information Modelling – modelowanie informacji o budynkach) przy realizacji zamówień publicznych w obszarze inwestycji budowlanych.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane możliwości stosowania technologii BIM w planowaniu i realizacji robót budowlanych przez zamawiających z uwzględnieniem całego cyklu życia budowli w rozumieniu procesu koncepcji, planowania, projektowania i realizacji inwestycji budowlanej, wraz z późniejszą eksploatacją.

Zaproszenie  skierowane jest do przedstawicieli instytucji zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgłoszenia – maksymalnie dwóch osób z instytucji – należy przesyłać wyłącznie za pomocą formularza zamieszczonego na stronach UZP.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: http://plbim.org/index.php/pl/konferencja