blog poświęcony technologii BIM

Zamówienia Publiczne

Viewing posts from the Zamówienia Publiczne category

EUBIM Task Group Handbook

Grupa Zadaniowa ds. BIM Unii Europejskiej, ogłosiła 6 lipca wydanie podręcznika „Wprowadzanie do Modelowania Informacji Budowlanej przez Europejski Sektor Publiczny”. Z notatki prasowej możemy się dowiedzieć, że cel wydania tego podręcznika to zachęta dla szerszego wprowadzania BIM-u w odpowiedzi na rosnące wyzwania… itd. itp. W przedmowie znajdziemy jedyny Polski akcent w tym podręczniku, czyli wypowiedź Elżbiety Bieńkowskiej, komisarza UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP.

Generalnie podręcznik:

  • tłumaczy podstawy metodyki BIM,
  • odpowiada na pytania dlaczego należy BIM-u używać,
  • wyjaśnia, że BIM to nie oprogramowanie, model, czy system,
  • daje rekomendacje „jak zacząć” podając przykłady z kilku krajów takich jak Estonia, Niemcy, Anglia itd.

Jest też część techniczna, wiadomo najciekawsza 🙂

Pierwsze kryterium techniczne: VENDOR-NEUTRAL DATA EXCHANGE.

Autorzy opracowania zwracają uwagę w tym miejscu, na dwa bardzo ważne aspekty:

  • dane powinny być wymieniane w neutralnej platformie, poprzez otwarty format plików NIE kontrolowany przez jednego określonego dostawcę lub grupę dostawców.
  • jedyny powszechnie używany format do współpracy to IFC.

Tłumacząc to tak:

Wymiana danych w otwartym formacie zwiększa interoperacyjność pomiędzy klientami w przypadku projektu sporządzonego w różnym oprogramowaniu. Dodatkowo wspomaga różnorodność, unika monopolu i sprzyja konkurencji. Otwarte standardy są bardzo ważne dla zamawiającego, ponieważ dają możliwość łatwego opisania wymogów. Jedynym wyjątkiem może być faza eksploatacji gdzie właściciel musi użyć formatu natywnego do edycji. Otwarte standardy mają kluczowe znaczenie dla archiwizacji danych projektowych. Modele, rysunki mogą być nieczytelne w ciągu zaledwie kilku lat jeśli nie są przechowywane w otwartych standardach.

notatka prasowa: http://www.eubim.eu/wp-content/uploads/2017/07/BIM-Task-Group-launches-Handbook-for-EU-Public-Sector-Press-Release-1.pdf

Link do podręcznika: EU_BIM_Task_Group_Handbook_FINAL.PDF  Wszystkim zamawiającym polecamy przeczytać go od deski do deski!

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

ps. Jestem w szoku, że ani razu w tym raporcie nie pojawiło się słowo „Revit” 😉

Stanowisko MIB w sprawie wprowadzenia systemu BIM (stan na dzień 19.04.2017)

19 kwietnia na stronie Sejmu RP pojawiła się bardzo ciekawa odpowiedź na interpelację nr 11233 w sprawie wprowadzenia systemu BIM jako warunku projektowego w budowach finansowanych ze środków publicznych. Odpowiadającym był podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski.

Warto nadmienić, że odpowiedź wyszła po kilku już spotkaniach w Ministerstwie (ostatnie omawiałem tutaj) Czekając na ostatnie podsumowujące spotkanie zapraszam do przeczytania poniżej odpowiedzi i na refleksje  w komentarzach.  Różowo nie jest…

Read More

Ekspertyza dotycząca możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce

W dosyć przypadkowy sposób, ale udało się znaleźć miejsce z którego można pobrać w całości ekspertyzę dotyczącą możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce wykonaną przez firmę KPMG. Link jest dostępny na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w artykule „Środowisko akademickie, projektantów i sektor prywatny o Building Information Modeling” razem ze wszystkimi prezentacjami z tego spotkania.

Opracowanie można również pobrać bezpośrednio z linku poniżej:

  Ekspertyza dotycząca możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce (2,9 MiB, 1 535 hits)

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

„infraBIM” – 8/9.11.2016 Gliwice

Na zaproszenia na konferencję „infraBIM” jest juź za późno 🙂 Organizatorzy zebrali już komplet zainteresowanych (ponad 150 osób). BIMblog jako partner medialny, pierwszy publikuje program szczegółowy tej konferencji. Po sylwetki prelegentów zapraszamy na stronę www.infrabim.pl

infrabim-program-szczegolowy

Prezentacja obecnego stanu wdrożenia metodyki BIM w polskich zamówieniach publicznych w MIB

27 września 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu spotkań na temat stosowania metodyki Building Information Modeling (BIM) w budownictwie. W spotkaniu uczestniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej oraz „publicznych zamawiających”, w tym m.in. Ministerstwo Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przedstawiciele Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

W trakcie spotkania autorzy ekspertyzy wykonanej na zlecenie MIB przedstawili prezentację na temat obecnego stanu wdrożenia metodyki BIM w polskich zamówieniach publicznych.

Zaproszeni goście poinformowali o doświadczeniach ze stosowaniem metodyki BIM oraz przedstawili obawy oraz korzyści związane z wdrożeniem tej metodyki w budownictwie.

Spotkanie zakończyła dyskusja, która pozwoliła podsumować omawiane w trakcie spotkania kwestie.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu będzie skierowane do przedstawicieli środowiska projektantów, producentów oprogramowania oraz środowiska akademickiego.

źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797347-p_1.htm

PS.

Na stronie ministerstwa została udostępniona prezentacja firmy KPMG (co ciekawe przy współpracy z firmą ARUP).  Parę rzeczy myślę wymaga skomentowania 🙂

Read More

Cykl spotkań eksperckich dotyczących metodyki Building Information Modeling

Z inicjatywy Tomasza Żuchowskiego, wiceministra infrastruktury i budownictwa, 27 września 2016 r. w MIB rozpoczyna się cykl spotkań eksperckich dotyczących stosowania metodyki Building Information Modeling (BIM) w budownictwie.

Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane z przedstawicielami administracji publicznej oraz publicznymi zamawiającymi.Harmonogram spotkań ( PDF 23.21 KB) przewiduje również spotkania z przedstawicielami środowiska akademickiego, środowiska projektantów, organizacji promujących stosowanie metodyki BIM oraz sektora prywatnego. Ostatnie spotkanie zostało zaplanowane na luty 2017 r. i będzie stanowiło podsumowanie wszystkich spotkań z podmiotami i środowiskami zainteresowanymi stosowaniem metodyki BIM w budownictwie.

Przedstawiciele interesariuszy, którzy chcieliby wziąć udział w planowanych spotkaniach, proszeni są o zgłoszenia pod adresem: bim@mib.gov.pl. Zachęcamy również do zgłaszania ewentualnych uwag dotyczących harmonogramu spotkań. Jednocześnie informujemy, że ze względu na warunki lokalowe liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w spotkaniach jest ograniczona.

źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797311.htm#

Ekspertyza dotycząca wdrożenia BIM w Polsce – ankieta

Szanowni Państwo!

 

Przeprowadzamy badanie na temat możliwości wdrożenia BIM w Polsce, które realizowane jest na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa. Poniżej znajduje się link do ankiety internetowej, której wypełnienie powinno zająć do 20 minut. Ankieta kierowana jest do firm i osób stosujących BIM w codziennej pracy.

Naszym celem jest zebranie opinii obiektywnych i realistycznych, z punktu widzenia użytkownika technologii BIM. Ankieta jest dostępna pod adresem: https://www.research.net/r/YGN9KBV

UPDATE 2016-09-28

Proces zbierania danych do naszej ekspertyzy. Dziękujemy za wypełnione ankiety.

Wojciech Radomski
KPMG

BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY” (WAIWIZ) POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ – czyli BIM to Revit…

3 lata temu! napisałem artykuł w którym skupiłem się nad pytaniem: Czy BIM to Revit? Podobne pytania można znaleźć na zagranicznych portalach czy nawet na Linkedin. Odpowiedź na pytanie wydaje się oczywista… ale nie którzy żyją jakby w innym świecie…

Powrót do tematu zawdzięczamy przetargowi który aktualnie organizuje Politechnika Poznańska o nazwie „„BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY” WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA (WAIWIZ) POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ”
SIWZ oraz wszelkie inne informacje o tym przetargu znajdziecie pod tym linkiem:
http://www.info.put.poznan.pl/zamowienia/2016/adzp4616/3932.
Najciekawsze info dla nas to:

„7. Wykonawca w trakcie wykonywania projektu wykonawczego jak i prowadzenia robót, zobowiązany jest do
bieżącego wykonania i aktualizowania modelu BIM dla przedmiotowej inwestycji w standardzie IFC (Industry
Foundation Classes),  z uwzględnieniem wytycznych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z
dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
7.1 Zakres modelowania:
• Stopień szczegółowości modelu – LOD300
• Wymagane informacje zawarte w plikach elementów – producent, nazwa, typ, gabaryty, parametry na
wyjściach i wejściach
Formaty plików – plik główny rvt, pliki elementów instalacji i wyposażenia rfa.”

Read More

BIM w przetargach publicznych…

Pomału, nieśmiało jeden za drugim pojawiają się przetargi z obligatoryjnym wymogiem użycia „mocy” technologii BIM. Na naszym blogu wspominaliśmy/omawialiśmy już kilka z nich czyli:

Zaprojektuj/wybuduj – Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – część 1 ; część 2

Inwentaryzacja – Sąd Rejonowy Katowice – Zachód – link

Projekt – Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – część 1 ; część 2  (BIM jako dodatkowe punkty)

Projekt z inwentaryzacją –  Termomodernizacja budynków ASP im. Jana Matejki w Krakowie – link

W międzyczasie skończyły się już poniższe przetargi o których nie wspomnieliśmy na blogu:

Projekt – Rewitalizacja kamienicy przy ul. Jana Pawła II 4 w Mikołowie – link

Zarządzanie Inwestycją z projektowaniem – Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach – link

Projekt – Przebudowa i rozbudowa obiektów Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej w Warszawie – link (BIM jako możliwość domówienia)

Aktualne przetargi z wymogiem BIM to:

Projekt – Budowa internatu dla 500 osób, wraz z niezbędną infrastrukturą – link

Projekt – Budowę budynku MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie – link

Zaprojektuj/wybuduj – Przebudowa budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie – link

Dialog techniczny – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. Rozbiórka i budowa mostu kolejowego w km 39,210 linii kolejowej nr 94, w ramach zadania: Prace na linii kolejowej nr 94, na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim link

Czy to już faza „tornado BIM” która w Finlandii miała miejsce na przełomie lat 2009/2010 (link). Oczywiście, że nie, ale zaczyna się dziać.  Nasze władze pomału kojarzą korzyści jakie może przynieść nam wszystkim technologia BIM. Zaczęło się od konsultacji w sejmie i interpelacji poselskiej. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w MiiB od 2015 roku już coś się działo (szczegóły w odpowiedzi na interpelację link), a dosłownie kilkanaście dni temu zakończyła się ocena ofert dotycząca zamówienia ze środków UE o tytule „Zlecenie opracowania ekspertyzy dotyczącej możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce”

Patrząc wstecz widzimy, że brak ekspertyzy jakoś nie przeszkadza „dorzucić” BIM do przetargów. Inną kwestią jest jakość wymogów technicznych. Jedne z powyższych przetargów mają całkiem nieźle opisane wymogi, ale większość z nich zamyka się w jednym zdaniu czyli „projekt ma być wykonany w technologii BIM” co niestety nie gwarantuje niczego. Więcej można osiągnąć zapisem „wykonawca projektu ma udowodnić brak kolizji pomiędzy branżami w projekcie” co miało miejsce w tym temacie „Łódź – rewitalizacja zespołu Nowej Centrali” i wymogło na projektancie zakup softu klasy BIM.
Kolejny aspekt to kto i w jaki sposób będzie weryfikował te kryteria? W tym miejscu nieskromnie polecamy szkolenie „BIM w Instytucjach publicznych” lub zlecenie weryfikacji ekspertom BIM Klastra.

Wracając do zamówionej ekspertyzy. Najlepszą ocenę uzyskała oferta firmy KPMG .  Poniżej tabela wyników.

ekpertyza BIM wyniki

BIM Klaster również złożył swoją ofertę jako konsorcjum (liderem została firma BIM Point) która została bardzo dobrze oceniona merytorycznie ale niestety nasza cena pozwoliła nam uzyskać dopiero drugą pozycję. Wgląd we wszystkie oferty jest jak najbardziej możliwy, wystarczy wysłać maila z prośbą o ich udostępnienie. Wszystkie informacje są pod tym linkiem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1003947

Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że tylko jedna oferta została utajniona i jest nią oferta firmy która wygrała czyli KPMG… Mamy nadzieję, że ekspertyzy również nie utajnią.

Maciej Dejer
BIM Klaster