blog poświęcony technologii BIM

Szkolenia

Viewing posts from the Szkolenia category

Dofinansowanie do 100% na szkolenia!

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. KFS ma za zadanie wspierać kształcenie i podniesienie kompetencji pracodawców i pracowników poprzez ich uczestnictwo w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych w celu dostosowania do zmieniających się warunków gospodarczych. Dofinansowanie może otrzymać każdy pracodawca zatrudniający na umowę o pracę i wynosi ono 100 % dla mikro firmy oraz 80 % dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Kwota dofinansowania jednej osoby nie może przekroczyć 300 % przeciętnego wynagrodzenia (ok. 12 000 zł).

Szczegóły znajdziemy na stronie : http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

W związku z tą informacją zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszym szkoleniu „BIM dla menedżerów” o składanie wniosków o dofinansowanie i podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie technologii BIM.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu  na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie prowadzonego naboru. Dla Krakowa jest to Grodzki Urząd Pracy, który przyjmuje wnioski od 22.02 do 26.02. 2016 r. Informacje znajdziecie w linku: http://www.gupkrakow.pl/

 

Andrzej Inglot
Zespół M.A.D.

Szkolenie „BIM dla menedżerów”

Szanowni Państwo, stało się!  Wiele lat praktycznych doświadczeń, stworzonych kilkadziesiąt modeli BIM oraz kilkanaście projektów badawczych z jednostkami naukowymi pozwoliły ruszyć firmie M.A.D. Engineers ze specjalistycznymi szkoleniami związanymi z technologią BIM. Zdobytą wiedzę udało się ładnie pogrupować i usystematyzować. Na pierwszy ogień szkolenie: „BIM dla menedżerów”  Przekażemy na nim swoje doświadczenie jak wykorzystać potencjał wolnego formatu wymiany informacji – IFC, szczególnie przy pomocy darmowych komercyjnych narzędzi. Chcielibyśmy aby to o czym pisał Maciej Kindler o Finlandii (Skanska Finland, teraz Rapid 5D)  na łamach naszego bloga, miało miejsce w Polsce.

„Wprawdzie fiński rynek jest dosyć rozproszony pod kątem stosowanych narzędzi (architekci korzystają z Archicada lub Revita, konstruktorzy z Tekli, a branżyści Magicada i CADS Plannera) ma on jednak pewną cechę wspólną. Obowiązującym i stosowanym przez niemal wszystkich użytkowników (około 95%), jest format IFC. Jest on rzeczywistym nośnikiem i źródłem wszelkich informacji o projekcie. To jego wymagają niemal wszyscy inwestorzy, wykonawcy, czy producenci i dostawcy pod-konstrukcji. Pozwala on na skuteczne unikanie nieporozumień, błędów i niedomówień. Dzięki niemu wszyscy, że się tak wyrażę, mówią jednym językiem i nie myślę tu o fińskim 🙂 ”  Maciej Kindler

logo mad engineers                                  logotyp

_

„BIM dla menedżerów”

DLA KOGO?

Szkolenie dedykowane jest dla osób koordynujących i zarządzających modelami BIM. Jego zakres będzie również odpowiedni dla architektów, konstruktorów oraz działów ofertowania GW, którzy pracują na modelach BIM lub dopiero planują wdrożyć tą technologię.

CEL SZKOLENIA

Technologia BIM nieuchronnie pojawia się w przetargach publicznych, dopytują o nią również inwestorzy prywatni. Czas najwyższy przygotować się do tego w profesjonalny sposób!

Nasze szkolenie przygotowuje wszechstronnie do obsługi modeli BIM bez względu na rodzaj oprogramowania, z którego powstał model. Wiedza zdobyta u nas pozwoli pracować na modelach stworzonych lokalnie jak i na arenie międzynarodowej. Szkolenie zapewnia zaawansowaną wiedzę jak wykorzystać technologię BIM w praktyce.

WYNIK

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział, czym jest technologia BIM i jak wykorzystać ją przy realizacji dużych, jak i małych projektów. Nauczy się porównywać dokumentację projektu z modelem BIM, sprawdzać parametry modelu, szukać i zarządzać konfliktami pomiędzy branżami, komunikować się z zespołem poprzez międzynarodowy format BCF, pozna dogłębnie format IFC i jego możliwości. To wszystko na darmowym komercyjnym oprogramowaniu.

Ponadto uczestnik dowie się o mocnych i słabych punktach oraz możliwościach oprogramowania klasy BIM. Będzie umiał podpowiedzieć projektantowi, w jakim zakresie i jak poprawić model.

Read More

Kraków, Warszawa, Bezpłatny, 5-dniowy kurs ArchiCAD 18

Zapraszamy w imieniu organizatora na dofinansowany z UE kurs z Archicada:
„Projektowanie architektoniczne w ArchiCAD 18 z elementami marketingu i ekologii”
 
Szkolenie z obsługi programu ArchiCAD 18 łącznie trwa 40 godzin lekcyjnych
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-16:30
 
więcej na stronie www.kursarchicada.republika.pl
Najbliższe terminy szkoleń:
 
8.12 – 12.12.2014  w Warszawie
15.12 – 19.12.2014  w Krakowie
Read More

Bezpłatny kurs Archicada – województwo świętokrzystkie

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi programu ArchiCad-a. Szkolenia skierowane są do osób zatrudnionych i samozatrudnionych w MIKRO przedsiębiorstwach (definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR) działających w branży budowlanej na terenie województwa świętokrzyskiego.
Szkolenia odbywać się będą w ramach projektu „WIZJONERZY”, który jest współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL). Udzielone wsparcie w postaci szkolenia stanowi pomoc de minimis dla firm, które zakwalifikują się do udziału w projekcie.
Każdy z Uczestników otrzyma materiały szkoleniowe, podręczniki, poczęstunek, obiad, zwrot kosztów dojazdów.
Zajęcia odbywać się będą w 12 – osobowych grupach, w dni robocze, w godzinach popołudniowych oraz weekendy. Godziny zajęć zostaną dostosowane do preferencji uczestników projektu.
Więcej informacji w biurze projektu 41 368 08 48 wew.201,202
strona www projektu
http://wizjonerzy.lechaa.pl/


Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

Szkolenie Revit , Inventor, AutoCAD Civil dofinansowane z Unii!

Kolejne szkolenia z Revita które udało nam się namierzyć to:

„ INŻYNIER Z PRZYSZŁOŚCIĄ. SZKOLENIA AUTODESK DLA PRACUJĄCYCH”

Obejmujące szkolenia w zakresie podstawowym i zaawansowanym  :

Revit ,  Inventor,  AutoCAD Civil

Szkolenie skierowane jest do osób z wyższym wykształceniem technicznym oraz posiadających wiedzę z podstaw obsługi komputera oraz znających oprogramowanie firmy Autodesk. 

Udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

Projekt skierowany jest do osób pracujących w mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna) zamieszkałych i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego oraz studentów 4-go roku o statusie osoby pracującej .

Projekt nie jest skierowany do osób pracujących w sektorze administracji publicznej.

Reszta informacji na stronie organizatora: http://www.cad-akademia.pl

To kolejne szkolenie dofinansowane w 100% !! z programów firmy Autodesk… Pojawiło mi się w głowie pytanie co z resztą rynku? Gdzie tego typu szkolenia z ALLPLAN, ARCHICAD, ADVANCE…? Jak to rozumieć…? Gdzie szukać opowiedzi…?

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

Dofinansowane w 100% ( z UE) szkolenia w lubelskim i śląsku z pakietu Autodesk

Centrum Szkoleniowe Masterlang zaprasza do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw pt.: „Mocna kadra w mikro firmie”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu proponujemy Państwu szkolenia z zakresu wspomagania projektowania z wykorzystaniem komputerowych technik modelowania i prezentacji architektury

W ramach szkolenia proponujemy następujące moduły:

Read More

Dofinansowane w 100% (z UE) szkolenia z AutoCad Civil 3D

Jako fani szkoleń dofinansowanych (najlepiej w 100%) stale poszukujemy ich w Internecie. Kolejne szkolenia które wpisują się w naszą tematykę bloga to szkolenia z AutoCad Civil 3D organizowane przez Politechnikę Krakowską. Co ważne w kilku województwach, a terminy to głównie rok 2013.

Projekt szkoleniowy skierowany jest do pracowników sektora MŚP. Uczestnikami szkoleń są pracownicy wydelegowani przez swoich pracodawców, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w branży inżynierii/ochrony środowiska lub budownictwa.

Read More

Dofinansowane w 100% ( z UE) szkolenia w Szczecinie z REVIT Architecture 2013

Firma CADSOFT zaprasza na dofinansowane w 100% ! szkolenia z Autodesk REVIT Architecture 2013.

Termin szkolenia: 17-18 listopad 2012 Szczecin . Ilość miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje nt. kwalifikowania do projektu uzyskacie w oddziale firmy w Szczecinie w Szczecinie pod numerami teleonów: (91) 433-09-75, (91) 433-09-73.

Więcej informacji znajdziecie na stronie firmy CADSOFT czyli tutaj.

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

Dofinansowane szkolenia z Revita, Robota, Civil 3D.

Z kolejnych znalezionych na internecie szkoleń tym razem tylko dla firm z woj, lubelskiego. Szkolenia całkowice za darmo!

Z dniem 1 stycznia 2012 Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu w partnerstwie z Wielkopolską Grupą Prawnicza rozpoczyna realizację kolejnego projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Zaprojektuj sukces” na terenie województwa lubelskiego.

Projekt skierowany jest do firm branży budowlanej (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) posiadających jednostkę na terenie województwa lubelskiego, które dotąd nie korzystały z tego typu wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla podziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w tym do 120 zatrudnionych w nich osób pracujących i zamieszkałych na obszarze województwa, którzy na co dzień mają do czynienia z procesem CAD.

Read More