blog poświęcony technologii BIM

BIM

Viewing posts from the BIM category

Konferencja BIM dla polskiego BUDOWNICTWA 2014 – odwołana

Oficjalny komunikat organizatorów:

Jest nam niezmiernie przykro, że nie zdołaliśmy zainteresować w wystarczającym stopniu docelowych odbiorców naszej Konferencji. Tak jak Generalni Wykonawcy byli zainteresowani w małym stopniu, tak przedstawiciele Inwestora Publicznego, niestety nadal nie są zainteresowani wykorzystaniem wiedzy z innych rynków w celu podniesienia skuteczności działań w obszarze planowania, projektowania i realizacji inwestycji budowlanych.
Oczywiście nie ustajemy w dotarciu do właściwych osób, środowisk, w celu propagacji wiedzy, rozwiązań. Będziemy próbowali nieustannie zainteresować tych, którzy widzą cel w skuteczności planowania i realizacji polskich inwestycji publicznych.
Na jesieni tego roku ponownie zaprosimy Państwa na Konferencje poświęconą technologii BIM czyli modelowaniu informacji o budowli, która może być wykorzystywana przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Parlament Europejski zarekomendował 15 stycznia 2014 r. stosowanie elektronicznych rozwiązań w procesie zamówień publicznych w pozyskiwaniu środków unijnych dla projektów lokalnych w krajach członkowskich. W naszej branży, oznacza to, zapalenie zielonego światła, dla technologi BIM i zastosowania jej w procesie zamówień publicznych, z wykorzystaniem środków wspólnotowych dla polskich inwestycji. Najwięcej z tych środków w ostatniej już dla nas transzy na lata 2014 – 2020 przypadnie Infrastrukturze.

Kilka słów od nas:

Wiemy, że organizatorzy włożyli spory wysiłek aby zainteresować największych beneficjentów technologii BIM czyli inwestorów publicznych. Maciej Kindler, który pisze dla nas o FInlandii napisał mi coś takiego: „praktyka pokazuje, że bez zaangażowania inwestorów publicznych proces implementacji BIMu traci główny silnik napędowy.”
Ja osobiście mam takie wrażenie, że naszym polskim urzędnikom pasuje tak jak jest, bo przecież wszystko idzie jakoś do przodu, nie trzeba się uczyć niczego nowego a kryterium najniższej ceny uwalnia od wielu trudnych obowiązków. Powodów dla niechęci do zmian można podawać bez końca, mamy tylko nadzieję że odwołanie tej konferencji odniesie pozytywny skutek i doprowadzi do zmian!

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

Jak wprowadzić BIM?

Zatwierdzona w styczniu przez Parlament Europejski dyrektywa w sprawie zamówień publicznych rekomendująca m.in. stosowanie BIM w robotach budowlanych to wyraźny znak, że projektowanie BIM zbliża się do Polski czy tego chcemy czy nie. Kolejne sygnały zwiastujące nadejście „ery” BIM to także :

– coraz większa liczba konferencji skupiających się na praktycznym wykorzystaniu tej technologii
– coraz większa liczba firm, które wykorzystują w marketingu przewagę konkurencyjną w postaci stosowania BIM
– coraz większa liczba telefonów do nas z zapytaniami dotyczącymi BIM

Oczekując na nadejście BIM (państwa UE mają 2 lata na implementacje dyrektywy do swojego prawodawstwa) trzeba się zastanowić w jaki sposób się do tego przygotować. W związku z tym wszystkie firmy, które uczestniczą w większych publicznych przetargach będą musiały zacząć stosować BIM w swoich projektach. Wobec takiego rozwoju sytuacji mamy do wyboru właściwie trzy drogi :

  1. Zakup oprogramowania BIM, wdrożenie i szkolenie pracowników tak aby jak najszybciej przestawić sposób pracy i nowe projekty zacząć tworzyć w nowym standardzie.
  2. Stopniowe wdrażanie BIMu do firmy poprzez wspólne projekty z bardziej doświadczonymi firmami ucząc się stopniowo nowego typu współpracy przez dłuższy okres czasu przy zachowaniu starego sposobu pracy. Nazywamy to projektowaniem CAD&BIM.
  3. W ogóle nie zmieniać sposobu pracy biura zostawiając kwestie modelu BIM w rękach firm outsourcingowych.

Ad. 1. Ten sposób stosowany jest przede wszystkim przez duże, bogate firmy, które stać na szybkie wdrożenia tematu i związane z tym koszty. Wydając tak duża kwotę na oprogramowanie mogą one liczyć na korzystne warunki od producenta, których małe firmy nigdy nie wynegocjują. Także liczba zatrudnionych pracowników pozwala na rozłożone w czasie szkolenie tak aby nie sparaliżować działania całej firmy. W internecie możemy znaleźć sporo materiałów od producentów oprogramowania na temat skutecznych wdrożeń. Pomimo entuzjastycznych opisów na temat przebiegu wdrożenia na pewno jest to zadanie trudne zarówno pod względem logistycznym i organizacyjnym.

Read More

BIM z UE

Ze Strasburga nadeszły optymistyczne wieści związane z technologią BIM. Parlament Europejski uchwalił bowiem nowe zasady zamówień publicznych i umów koncesyjnych. Zmianą rewolucyjną jest koniec „dyktatury najniższej ceny”, będącej przekleństwem zamówień publicznych.

Wprowadzenie kryterium „najwyższej korzyści ekonomicznej” ma zapewnić publicznym władzom możliwość przykładania większej wagi do jakości, kwestii wpływu na środowisko oraz korzyści społecznych ofert, wciąż jednak biorąc pod uwagę cenę oraz koszty wynikające z cyklu życia przedstawionych w ofercie produktów.

Nowe przepisy traktują także bardziej surowo oferty „rażąco niskie” cenowo, poprawiają los podwykonawców oraz zachęcają do dzielenia zamówień na części, co jest bardzo ważne dla firm małych i średnich.

Z naszego punktu najbardziej istotna jest rekomendacja do używania w przetargach publicznych na roboty budowlane i projektowanie, modelowania informacji o budynku czyli BIM. Jak to będzie wyglądało w kwestii przepisów zobaczymy po opublikowaniu dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE. Więcej informacji tutaj: http://verkstadsforum.se/nyheter_e.asp?n=90

Dyrektywy wejdą w życie 20 dni po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, następnie państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na wprowadzenie przepisów do prawa krajowego.

Miejmy nadzieję, że tym razem nasi rządzący nie będą czekać nas ostatnią chwilę i zaimplementują omawiane dyrektywy do polskiego prawa znacznie wcześniej co pozwoli na szybszy rozwój BIM-u w Polsce.

 

Andrzej Inglot
Zespół M.A.D.

Autodesk vs. OpenBIM – ceny oprogramowania

 

Rok temu postanowiliśmy zestawić cenowo ofertę Autodesku z innymi programami z inicjatywy OpenBIM. Od paru dni pojawiła się pod tym artykułem dyskusja więc postanowiliśmy zrobić ten temat jako cykliczny. Porównanie do pakietu Autodesku zostało ale ponadto dołączyliśmy ceny innych programów klasy BIM. W uwagach nie będziemy wnikać w tematy merytoryczne co jest lepsze bo to naprawdę skomplikowany temat. Na naszym fanpage można znaleźć czasami linki zagraniczne gdzie stale toczy się walka co jest lepsze, wydajniejsze, bardziej uniwersalne itp. Niektóre wnioski mogą się również powtórzyć lub zostać lekko zmienione z uwagi na coraz większą wiedzę.

 

Wnioski, uwagi, przemyślenia:

Read More

Jak bardzo szczegółowy ma być model?

BIM postrzegać należy nie tylko w kategoriach zbioru danych wprowadzonych do modelu w trakcie jego tworzenia, ale także późniejszego wykorzystania, przetwarzania i różnorodnych form prezentacji danych odczytanych z modelu. Zakłada się, że etap przejścia z modelu koncepcyjnego do modelu wynikowego oznacza nie tylko nadanie obiektowi ostatecznego wyglądu zgodnego z wytycznymi i założeniami projektowymi, ale także zmianę poziomu uszczegółowienia modelu w taki sposób, aby na podstawie modelu można było wygenerować m.in. dokumentację rysunkową. Wygenerować, czyli przygotować ją w oparciu o model na tyle dokładny i prawidłowo wykonany, aby nie zachodziła potrzeba dodatkowej obróbki wytworzonych automatycznie rysunków, a w szczególności by nie trzeba było ręcznie uzupełniać rysunków o niezbędne elementy, które muszą być na nich widoczne, pomimo tego, że nie zostały wprowadzone do modelu. Optymalizacja tego procesu polega na znalezieniu prawidłowej relacji pomiędzy wkładem pracy związanej z tworzeniem modelu a czasem, jaki należy przeznaczyć, aby rysunki uzyskane automatycznie z tego modelu i uzupełnione oraz uporządkowane, były kompletne i zgodne z projektem. Kompromis, niezbędny w tej sytuacji, musi być wynikiem kalkulacji, która z jednej strony uwzględniać będzie koszt i celowość przygotowania maksymalnie uszczegółowionego modelu, co przełoży się na rysunki wymagające minimalnej ingerencji w ich zawartość po wygenerowaniu ich z modelu, a z drugiej strony konieczność poświęcenia większego nakładu pracy edycyjnej z racji powstrzymania się od modelowania bardziej zaawansowanego, niż jest to konieczne, by wytworzone z niego rysunki spełniały założy minimalny standard. Analizę nieco komplikuje konieczność uwzględnienia stopnia złożoności modelowanego obiektu a co za tym idzie ilości rysunków wchodzących w skład dokumentacji wykonawczej. Pamiętać należy także o aktualizacji modelu, a co za tym idzie także dokumentacji powstałej na jego bazie, w ślad za zmianami wprowadzanymi na bieżąco przez projektantów. Uff, to oczywiście nie wszystkie czynniki decydujące o tym, na jakim poziomie szczegółowości ustalić granicę dla modelu. Mimo wszystko już widać, że nie jest to łatwe zadanie…

Read More

BIM a Uczelnie

Natknęłam się ostatnio na artykuł Andrzeja Tomany [1], w którym omawia stan wdrożenia BIM-u w Polsce, prześwietlając pod tym kątem przepisy, edukację oraz kolejne etapy procesu inwestycyjnego.  Nie ukrywam, że lektura tego właśnie tekstu zainspirowała mnie do pochylenia się nad kwestią BIM-u w edukacji. Pierwszym krokiem było rzucenie tego tematu do przedyskutowania w zespole, z którym pracuję na co dzień. Dla wyjaśnienia dodam, że w 90 % składa się on ze stosunkowo świeżych absolwentów uczelni technicznych z całej Polski. Ich odpowiedzi i opinie najzwyczajniej w świecie mnie załamały. To jak bardzo rozmijają się aspiracje, ambicje i potrzeby studentów z tym co oferują aktualnie programy nauczania, w ujęciu technologicznym, jest nie do zaakceptowania.

Jak to mam w zwyczaju rzuciłam się więc w wir poszukiwań.  Nie zaskoczyło mnie specjalnie że nie ma publikacji na temat BIM-u w edukacji. Jedyne na co natknęłam się przeszukując sieć pod tym kątem to opracowanie autorstwa dr inż. bud, inż. arch. Leszka Chodora, w którym autor kilkakrotnie odnosi się zarówno do zapotrzebowania jak i problemów związanych z implementacją BIM-u w szkolnictwie wyższym. Czytamy tu np. “Znaleźliśmy się w przełomowym czasie dla technologii projektowania i nauczania warsztatu komputerowego inżyniera. Skończyła się bowiem era „płaskiego” projektowania w wymiarze 2D, bez stosowania mechanizmu obiektowego. Rozpoczęła się era projektowania 3D+ (4D, 5D) w otoczeniu obiektowym, czyli spójnym i sparametryzowanym. Stało się to tak nagle, że Uczelnie nie są do tego przygotowane, przede wszystkim ze względu na potrzebę przekwalifikowania kadry dydaktycznej, a także przemodelowanie laboratoriów komputerowych przy założeniu, że student posiada lub będzie posiadał notebook prywatny z tego samego powodu, który sprawia , że posiada kalkulator, czy długopis (po prostu dlatego, że sprzęt ten jest niezbędny do uprawiania zawodu, począwszy od okresu nauki na uczelni).” Warte podkreślenia jest to, iż przywołana publikacja liczy sobie już kilka lat a w naszym systemie edukacyjnym, zgodnie z opinią moich młodszych kolegów, brak widocznych zmian na lepsze.

Read More

Projektowanie wizualne

Wspomniałem w mojej relacji z CADMAT 2014 o interesującym zagadnieniu modelowania poprzez programowanie wizualne. Zanim wytłumaczę czym jest, odwołam się do znanej zapewne każdemu, kto parędziesiąt lat temu był dzieckiem, zabawki edukacyjnej, w której należało połączyć kabelkiem pytanie i odpowiedź wydrukowane na zaopatrzonych w gniazda kartach. O prawidłowym połączeniu informowała zapalająca się lampka. Wyobraźmy sobie teraz, że wydrukowane pytanie z planszy zastąpimy pytaniem, które projektantowi zadaje komputer, np. „podaj współrzędne punktu”, niech odpowiedzią na nie będzie generator dwóch lub trzech współrzędnych uruchamiany dla kolejnych punktów, współrzędne zaś niech opisuje funkcja. Połączmy pytanie z odpowiedzią linią, która będzie nosić nazwę zależności. Stworzyliśmy właśnie instrukcję, a właściwie zaprogramowaliśmy ją. Potrzebujemy jeszcze narzędzia, które taką instrukcję obsłuży i wygeneruje na ekranie ciąg punktów odpowiednio rozmieszczonych w przestrzeni. Pojawienie się punktów na ekranie to odpowiednik świecącej się lampki we wspomnianej zabawce.

Read More

BIM dla Polski

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii – STP, kontynuując przesłanie II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich odbytego w Warszawie w czerwcu 2013 roku (więcej informacji na stronie www.szip.org.pl ) postanowiło podjąć wysiłek zorganizowania konferencji pod roboczym tytułem ‘’BIM dla Polski’’ (BIM – Building Information Modeling).

Co to jest BIM ?

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to cyfrowa reprezentacja fizycznych i funkcjonalnych cech obiektu.  BIM to wspólny zasób wiedzy o informacji o obiekcie tworzący solidną podstawę dla decyzji podczas jego cyklu życia czyli od najwcześniejszego poczęcia do rozbiórki. (National BIM Standard – Stany Zjednoczone).

W dniu dzisiejszym jest wiele pytań odnośnie BIM. Choćby samo pojecie BIM:
Czy odnosi się ono tylko do budownictwa kubaturowego czy też pokrywa szerszy zakres inwestycji budowlanych?
Czy BIM ma przyszłość?, jeżeli tak to, w jakiej perspektywie czasowej? 

Read More

BIM – punkt widzenia konstruktora

W dawnej nomenklaturze za skrótem BIM ukrywało się zarządzanie informacją o budynku. Dziś mówimy o jej modelowaniu. Zarządzanie dotyczyło zróżnicowanych źródeł i metod gromadzenia informacji, modelowanie dotyczy określonej formy, w jakiej wszelkie informacje o budynku są zamknięte, czyli cyfrowego modelu konstrukcji. Chociaż sam skrót się nie zmienił, jego znaczenie w przeciągu ostatnich lat zmieniło się znacznie. Artykuł ten dotyczy wybranych zagadnień związanych z tym, co aktualnie rozumie się przez BIM, opisanych z punktu widzenia inżyniera konstruktora.

Read More

Konkursy na najlepszy model

Trwają obecnie dwa konkursy na najlepszy projekt wykonany w technologii modelu BIM.

Pierwszy konkurs jest organizowany przez firmę GRAITEC na najlepszy model wykonany przy pomocy jednego z programów z pakietu GRAITEC Advance, termin zgłoszenia projektu mija 15 września, a nagrodami są roczne subskrypcje lub  1 darmowy upgrade licencji. Szczegóły znajdziecie na stronie organizatora w linku poniżej.

http://www.graitecadvance.pl/aktualnosci/graitec-oglasza-konkurs-dla-uzytkownikow-na-najlepszy-projekt-9.php

Drugi konkurs jest organizowany przez firmę CONSTRUSOFT na najlepszy model wykonany w programie TEKLA STRUCTURES. Konkurs dwuetapowy, termin zgłoszenia projektu w Polsce mija 31 sierpnia ( brak informacji o nagrodach). Następny etap jest międzynarodowy organizowany bezpośrednio przez TRIMBLE (w zeszłym roku nagrodą był pakiet promocyjny (dyplom, puchar, relacja prasowa itp.). Do drugiego etapu mogą przejść tylko firmy które mają aktywną subskrypcję. Szczegóły etapu pierwszego znajdziecie na stronie organizatora w linku poniżej.

http://www.construsoftbimawards.com/pl/

 

Z naszej strony gratulacje dla firmy GRAITEC za atrakcyjne nagrody, a czerwona  karta dla TRIMBLE za nagrody niepoważne.

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.