baklofen fachinformacje €25.64
02 lut 2023

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dofinansowanie do 100% kosztów szkolenia!

W całej Polsce rozpoczęły się nabory wniosków

02 lut 2023

W całej Polsce rozpoczęły się nabory wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. KFS ma za zadanie wspierać kształcenie i podniesienie kompetencji pracodawców i pracowników poprzez ich uczestnictwo w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych w celu dostosowania do zmieniających się warunków gospodarczych. Dofinansowanie może otrzymać każdy pracodawca zatrudniający na umowę o pracę i wynosi ono 100 % dla mikro firmy oraz 80 % dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Kwota dofinansowania jednej osoby nie może przekroczyć 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegóły znajdziemy na stronie : https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2023

W związku z tą informacją zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszym szkoleniu „BIM dla menedżerów” o składanie wniosków o dofinansowanie i podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie stosowania metodyki BIM. Jeżeli wpisujesz się w jeden z ustalonych priorytetów wydatkowania zgłoś się do nas już dziś . 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu  na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie prowadzonego naboru (np. dla Krakowa jest to Grodzki Urząd Pracy – https://gupkrakow.praca.gov.pl/-/20100173-skorzystaj-ze-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego).

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment