dawkowanie baklofenu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym €133.60
19 maja 2022

Ogłoszono nowy przetarg na budowę Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu

W ramach przeglądu inwestycji realizowanych w Polsce,

19 maja 2022

W ramach przeglądu inwestycji realizowanych w Polsce, które korzystają z BIM chcieliśmy Wam przedstawić dzisiaj ogłoszone 10 maja postępowanie na zaprojektowanie i budowę Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu prowadzone przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Aktualnie jest ro największa inwestycja publiczna (zarówno pod kątem budżetu jak i powierzchni) podczas realizacji której wykorzystywany jest BIM. Powierzchnia zabudowy szpitala będzie wynosić blisko 28 tys. m kw. Szpital będzie budynkiem 5-kondygnacyjnym (w tym 1 kondygnacja podziemna), będzie dysponował 671 łóżkami, 73 gabinetami badań w poradniach, 14 salami operacyjnymi i ponad tysiącem miejsc parkingowych. Budowa Szpitala ma zostać zrealizowana w terminie 51 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą. Planuje się, że już na początku 2027 roku placówka będzie przyjmować pacjentów.

Jest to drugie podejście do wyboru Generalnego Wykonawcy. W pierwszym przetargu, prowadzonym w formule dialogu konkurencyjnego, wpłynęła jedna oferta (spośród 5 zakwalifikowanych uczestników) – od firmy PORR S.A. – na kwotę ponad 1,42 mld złotych. Była ona dwukrotnie wyższa od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynoszącej prawie 730 mln zł. Z tego też względu przetarg nie został rozstrzygnięty.

Przed ogłoszeniem kolejnego postepowania podjęto dwie bardzo istotne decyzje:

  • Zarząd Województwa Dolnośląskiego zwiększył finansowanie inwestycji kwotą 250 milionów zł, dzięki czemu kwota ta przekracza obecnie 1 miliard złotych,
  • zmieniono formułę postępowania na przetarg nieograniczony, aby możliwe było poznanie ofert od wielu wykonawców

Dla inwestycji został już wykonany Plan Funkcjonalno-Użytkowy, czyli szczegółowa dokumentacja zawierająca koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu. W miejscu budowy inwestycji w zachodniej części Wrocławia przeprowadzono już prace przygotowawcze w terenie. Nowy szpital dzięki kwalifikacjom, wiedzy i doświadczeniu kadry medycznej będzie wspierał i współpracował z innymi podmiotami leczniczymi

Termin składania ofert wyznaczono na 10 czerwca br. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryteriów ceny, gwarancji jakości oraz zastosowania energooszczędnych rozwiązań.

Metodyka BIM towarzyszyła tej inwestycji od samego początku. Już w 2018 roku podjęto decyzję, aby w trakcie realizacji inwestycji wykorzystywać BIM. Pierwotne postępowanie zakładało opracowanie kryterium oceny ofert dotyczącego zakresu wykorzystania BIM do projektowania, kontroli jakości robót i dla etapu eksploatacji. Doradca Techniczny, wyłoniony w osobnym postępowaniu, miał za zadanie nie tylko opracować wspomniane kryterium, ale także sporządzić koncepcję wielobranżową, której elementem były modele. Mają one być rozwijane przez Generalnego Wykonawcę inwestycji wyłonionego w ramach przetargu nieograniczonego. Ponadto zostanie on zobowiązany do realizacji pierwotnie opcjonalnego zakresu rzeczowego.

Link do przetargu: https://dco.logintrade.net/zapytania_email,84760,85b45ef5e19389d81d4744a69462df56.html

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment