baklofen-Charit- €103.57
03 lis 2021

PN-EN-ISO-19650-1 – słowem wstępu

W ramach kontynuacji cyklu artykułów o CDE

03 lis 2021

W ramach kontynuacji cyklu artykułów o CDE nadszedł czas na jeden z ważniejszych dokumentów jakim w tym temacie jest bez wątpienia norma PN-EN-ISO-19650-1. Zacznę tą część cyklu trochę nietypowo bo zamiast od razu przejść do analizy zapisów poświęcę niniejszy tekst  na przywołanie kilku zdań ze wstępu do normy PN-EN-ISO-19650-1. Co do zasady większość z nas nie czyta wstępów do dokumentów, co osobiście uważam za duży błąd. Często zawierają one bowiem wyjaśnienia i wskazówki, ułatwiające interpretację dalszego tekstu i pozwalające uniknąć wielu niepotrzebnych nieporozumień. Mogą też być drogowskazem i , jak ma to miejsce w tym przypadku, prezentować zbiór zasad, które powinny przyświecać nam podczas realizacji projektu.

Co zatem znajdziemy we wstępie do normy PN-EN ISO 19650-1?

 1.  Koncepcje i zasady zarządzania informacją opisane w PN-EN-ISO-19650-1 powinny być stosowane zgodnie z okolicznościami i wymaganiami właściwymi dla realizacji konkretnego projektu / inwestycji (np.: otoczenie prawne, zespół, czas, budżet etc.)
 2. Wymagania informacyjne powinny wyznaczać sposób, w jaki zostaną osiągnięte wspólne potrzeby i oczekiwania uczestników procesu (inwestor / wykonawca / projektant), a szczegóły powinny zostać uzgodnione na czas, tak aby zarządzanie informacją mogło przebiegać sprawnie i skutecznie już od początku realizacji inwestycji
 3. Współpraca pomiędzy uczestnikami zaangażowanymi w realizację projektu inwestycyjnego (w rozumieniu budowlanego) na różnych jego etapach, w tym również na etapie eksploatacji (zarządzanie obiektem), ma kluczowe znaczenie dla sprawnej realizacji i eksploatacji zasobów* (z ang. assets).
 4. Organizacje coraz częściej pracują w nowych „środowiskach współpracy”, aby osiągnąć wyższą jakość (współpracy i oferowanych usług) i zwiększyć wykorzystanie istniejącej już wiedzy i doświadczenia. Przekłada się to m.in. na efektywną komunikację i sprawne dzielenie się wiedzą, a to z kolei pozwala minimalizować ryzyka strat, nieporozumień i różnic w interpretacji.
 5. Prawdziwa praca zespołowa wymaga wzajemnego zrozumienia i zaufania oraz większego „usystematyzowania” procesów niż zwykle, jeśli informacje mają być wytwarzane i udostępniane w spójny sposób i na czas.
 6. Wymagania dotyczące informacji muszą być przekazywane wzdłuż łańcuchów dostaw (czyli wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego, którzy włączeni są w jego realizację) do miejsca (punktu), w którym informacje mogą być najefektywniej wytwarzane i wykorzystywane, a same informacje muszą być gromadzone w miarę ich przekazywania.

Przepis na sukces jest zatem „prosty” i stary jak świat…

 • Poznaj potrzeby i możliwości swoje i swojego zespołu
 • Stwórz właściwy plan działania uwzględniający te potrzeby i możliwości
 • Nie zapomnij o współpracy i wzajemnym szacunku
 • Korzystaj z narzędzi, systemów, które usprawnią Twoją pracę i pomogą podnieść jej jakość
 • Obserwuj otoczenie i wyciągaj wnioski
 • Zarządzaj, kontroluj, optymalizuj, doskonal – zespół, procesy i informacje.

Katarzyna Orlińska-Dejer
ePM

* Obiekt, który ma potencjalną lub faktyczną wartość dla organizacji[2]

 

[1] PN-EN ISO 19650-1:2019 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM). Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o budynku. Część 1: Koncepcje i zasady, Warszawa, 2019

[2] Leksykon BIM, Załącznik nr 1 do dokumentu „Zarządzanie inwestycją budowlaną w metodyce BIM – szablony dokumentów BIM”, opracowanego w ramach projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”, Warszawa, 2020 https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/cyfryzacja-procesu-budowlanego-w-polsce–zakonczenie-projektu

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment