baklofen alkoholizm €35.70
21 sty 2020

BIM Asset Management – nowości w wersji 1.1.0.0

W sklepie BIM Vision dostępna jest nowa

21 sty 2020

W sklepie BIM Vision dostępna jest nowa wersja BIM Asset Management – prostego i uniwersalnego narzędzia służącego do dodawania danych do elementów modeli BIM i zarządzania nimi. Dodatkowe informacje dołączane są w formie atrybutów (tekst, liczba, data) oraz dokumentów (w dowolnym formacie).
Na bazie informacji zwrotnych od naszych klientów zoptymalizowaliśmy czas potrzebny na dodawanie i modyfikację danych dołączanych do modelu oraz wprowadziliśmy nowe funkcjonalności.


Najistotniejsze zmiany:

  • Baza danych w postaci archiwum lub katalogu

    Do tej pory baza danych tworzona przez wtyczkę miała zawsze formę archiwum ZIP. W nowej wersji użytkownik może sam zadecydować które z poniższych rozwiązań będzie dla niego odpowiednie:

    • Archiwum ZIP – pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku w porównaniu do opcji katalog, baza danych znajduje się w tej samej lokalizacji co model BIM (Rysunek 1),
    • Katalog – pozwala na łatwy dostęp i przegląd dodanych plików, możliwość wyboru lokalizacji bazy danych (innej niż modelu BIM) (Rysunek 2).

Rysunek 1: Tworzenie bazy danych w formie archiwum

Rysunek 2: Tworzenie bazy danych w formie katalogu

Co więcej, zmiana początkowych ustawień bazy danych (przekształcenie archiwum na katalog i odwrotnie) jest dostępna w każdej chwili.

  • Selektor obiektów

W jaki sposób wyszukać w modelu elementy (np. wszystkie centrale wentylacyjne czy rozdzielnice) do których należy dodać atrybut lub dokument? Wykonanie powyższego zadania jest możliwe dzięki nowej funkcjonalności – selektora obiektów. Opcja pozwala na wyszukiwanie i zaznaczanie elementów na podstawie informacji zawartych w modelu BIM. Wystarczy wpisać właściwą frazę i wybrać jakie pola mają być przeszukiwane (wszystko, nazwy elementów, nazwy właściwości czy ich wartości, itd.) (Rysunek 3, Rysunek 4, Rysunek 5).

Rysunek 3: Opcje wyszukiwania elementów

Rysunek 4: Wybór przeszukiwanego zakresu danych

Rysunek 5: Przykład zastosowania opcji

  • Zaznaczanie elementów w modelu z dodanymi atrybutami bądź dokumentami z poziomu wszystkich okien wtyczki

Pokazywanie w modelu elementów do których dodano atrybuty lub dokumenty jest już dostępne z poziomu wszystkich okien wtyczki. Opcja „Pokaż” działa zarówno dla pojedynczych pozycji jak i grup. W połączeniu z odpowiednimi ustawieniami widoczności BIM Vision, pozwala odfiltrować z modelu elementy, które nie mają w ogóle przypisanych danych lub wyświetlić tylko te z dodanym dokumentem czy taką samą wartością atrybutu (np. datą przeglądu).

Rysunek 6: Zaznaczanie w modelu elementów z dodanymi dokumentami

Przypominamy, że nasz program można pobrać także w wersji demo i testować przez 30 dni.

Zespół M.A.D. Engineers

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment