baklofen ile czasu zajmuje praca €94.88
14 paź 2019

Bimsync – wyważony kompromis?

Bimsync Arena to narzędzie norweskiej firmy Catenda,

14 paź 2019

Bimsync Arena to narzędzie norweskiej firmy Catenda, służące do współpracy i zarządzania w projektach BIM. Platforma dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej. Narzędzie posiada elementy modułu DMS (Data Management System – system zarządzania dokumentami) jak i MMS (Model Management System – system zarządzania modelami).
Osoby zainteresowane przetestowaniem działania platformy mogą zarejestrować się na 14-dniową wersję próbną na stronie producenta.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

Platforma zapewnia pełną dowolność w definiowaniu struktury katalogów. Dla każdego z folderów czy plików możliwe jest określenie kontroli dostępu zarówno dla pojedynczych użytkowników jaki dla grup. Nie ma jednak opcji pozwalającej na zapisanie szablonu czy przeniesienie gotowego układu z dysku na Bimsync, co zmusza do „ręcznego” odtwarzania struktury w przypadku kilku projektów.
Platforma pozwala na przegląd dodanych dokumentów, m.in. w formacie PDF czy JPG, brakuje natomiast wsparcia dla formatów MS Office czy DWG. Bimsync oferuje możliwość rewizjonowania i wyświetlania historii dokumentów (bez porównywania zmian). Stosunkowo nową funkcjonalnością jest etykietowanie dokumentów, które ułatwia wyszukiwanie plików.


Dużą zaletę stanowi możliwość łączenia dokumentów z elementami modelu BIM, co pozwala na sprawne przechodzenie od treści 3D do 2D i odwrotnie (Patrz: Rysunek 1). Opcja dostępna jest zarówno dla dokumentów załadowanych na platformę jak i dla zewnętrznych bibliotek, np. Dropbox (pod postacią hyperlinków). Takie połączenie może stanowić statyczną bazę danych powiązaną z modelem, wykorzystywaną np. w okresie eksploatacji obiektu.
Platforma posiada elementy systemu zarządzania danymi, ale nie może być nazwana typowym DMS-em.

Rysunek 1: Dokumentacja połączona z modelem BIM.

ZARZĄDZANIE MODELAMI

Bimsync Arena umożliwia przeglądanie modeli BIM w schemacie IFC 2×3 oraz IFC4 (IFC4 w wersji testowej). Modele sprawnie się ładują, całość działa bardzo płynnie (przetestowane dla inwestycji o powierzchni użytkowej około 20 000 m2). Oprócz geometrii elementów, wyświetlane są także przypisane informacje niegeometryczne, struktura pliku IFC czy informacje o warstwach i systemach.
Przeglądarka modeli posiada narzędzia usprawniające pracę użytkownikom: kontrolę widoczności elementów (pokazywanie, ukrywanie, przeźroczystość) oraz dodawanie płaszczyzn tnących (Patrz: Rysunek 2).

Rysunek 2: Kontrola widoczności – płaszczyzny tnące.

Dodatkowo, można skorzystać z modułu wymiarowania liniowego, choć moim zdaniem, wymaga on jeszcze drobnego usprawnienia (wykonane wymiary są miejscami nieczytelne w przeglądarce 3D, ciężko trafić w odpowiedni element, brak przyciągania do wierzchołków elementów). Wymiarowanie dostępne jest w dwóch opcjach:

  • Miarka laserowa – wymiarowanie elementu w trzech kierunkach (Patrz: Rysunek 3),

Rysunek 3: Wymiarowanie – miarka laserowa.

  • Taśma miernicza – pomiar od punktu do punktu (Patrz: Rysunek 4).

Rysunek 4: Wymiarowanie – taśma miernicza.

Wyniki pomiarów wyświetlane są zarówno w oknie przeglądarki 3D jak i w zakładce „Pomiar”.
Bimsync Arena generuje automatycznie, kompatybilne z modelem, rzuty 2D. Przemieszczając się po modelu, możemy śledzić swoje położenie na planie oraz za pomocą jednego kliknięcia na rzucie, przenosić się w wybrane miejsce w modelu (Patrz: Rysunek 5).

Rysunek 5: Kompatybilność pomiędzy rzutem 2D a modelem.

Platforma posiada opcję tworzenia prostych zestawień elementów modelu. Generowane są one na bazie właściwości zaszytych w IFC. Parametry jednostkowe są dodatkowo sumowane.
Bimsync Arena, oprócz wyświetlania pojedynczych modeli IFC, oferuje także możliwość przeglądania wielu modeli jednocześnie, co pozwala na wyświetlanie projektów wielobranżowych (Patrz: Rysunek 6).

Rysunek 6: Wyświetlanie złożeniowego modelu wielobranżowego.

Ciekawą funkcjonalnością jest porównywanie kolejnych wersji tego samego modelu IFC – przy pomocy kolorystycznych oznaczeń możemy wizualnie rozpatrywać zmiany pomiędzy kolejnymi rewizjami (Patrz: Rysunek 7).

Rysunek 7: Porównywanie wersji tego samego modelu.

Wybrane widoki modelu (i) mogą być zapisywane w postaci „Zakładek” i wykorzystywane przez autora lub udostępniane pozostałym użytkownikom. Taka opcja przydatna jest np. do zapisywania widoku modelu wielobranżowego.
Bimsync Arena posiada funkcjonalność „Uwagi”, którą wykorzystać można do komunikacji, np. na linii zespół projektowy – inwestor. Należy mieć jednak na względzie, że platforma nie posiada funkcji weryfikacji kolizji co powoduje, że do koordynacji przestrzennej trzeba będzie użyć odrębnego narzędzia. Warto nadmienić, że Bimsync Arena wspiera import i eksport BCF co zapewnia współpracę z innymi oprogramowaniami, które także posiadają taka funkcjonalność.
Okno do tworzenia uwag posiada wiele pól, co stwarza szerokie możliwości opisu problemu oraz ułatwia filtrowanie uwag w przypadku dużej ich liczby (Patrz: Rysunek 8). Jeśli podczas dodawania komunikatu, włączona jest przeglądarka modeli, pozwala to na wskazanie konkretnych elementów, a tym samym powiązanie ich z treścią uwagi. Aktualny widok (2D/3D) zapisywany jest w postaci obrazka, uzupełnianego o ewentualne adnotacje (tekstowe, graficzne, np. linie, chmurki, strzałki). Widok z przeglądarki można zastąpić dowolną grafiką podegraną z dysku. Platforma pozwala na dodanie jednego obrazka (z modelu albo z dysku) dla jednego komunikatu.

Rysunek 8: Dodawanie uwagi do modelu.

Uwagi przypisywane są do odpowiedniej, definiowanej przez użytkownika, tablicy uwag, co pozwala na dodatkowe sortowanie (np. zastosowanie oddzielnych tablic w zależności od etapu projektu czy od branży).
Podczas przeglądania komunikatów, można przenieść się do powiązanego widoku w przeglądarce. Co ciekawe, przy wgraniu kolejnej wersji modelu, jest ona automatycznie wczytywana podczas przeglądania uwag. Istnieje także funkcjonalność pozwalająca na wybieranie modeli, które powinny być widoczne w danym ujęciu, z poziomu komunikatu. Moim zdaniem, przydałaby się jeszcze opcja służąca do podkreślenia elementów, które mają powiązanie z uwagami (obecnie należy je graficznie oznaczyć na screenie lub wskazać w tekście komunikatu). O ile przejście od uwagi do problematycznego elementu nie powinno sprawiać kłopotów, o tyle przejście od modelu do uwagi jest bardziej uciążliwe (brakuje etykiet symbolizujących, które obiekty są powiązane z komunikatami, informacje te są zaszyte w oknie z informacjami o obiekcie).
Platforma tworzy na bieżąco statystyki z komunikatów: użytkownicy mogą monitorować m.in. plan wykonalności (rozkład komunikatów w nawiązaniu do kamieni milowych) czy dane ilościowe (ile uwag rozwiązano, a ile nie). Osobiście nie miałam okazji w pełni przetestować tej funkcjonalności, dlatego posiłkuję się grafiką pochodzącą z instrukcji do Bimsync Arena (Patrz: Rysunek 9).

Rysunek 9: Statystyki uwag. Źródło: Bimsync User Manual, Catenda, luty 2019 r.

PODSUMOWANIE

Poniżej podsumowanie podstawowych funkcjonalności platformy Bimsync Arena (Patrz: Rysunek 10).

Rysunek 10: Podsumowanie funkcjonalności Bimsync Arena.

*Podlega indywidulanej wycenie

Co jakiś czas pojawiają się informacje o ostatnich aktualizacjach Bimsync Arena, co świadczy, że twórcy w dalszym ciągu pracują nad rozwojem i ulepszeniem platformy. Catenda zadbała także o liczne tłumaczenia i jako jedna z nielicznych oferuje polski interfejs.
Kilka aspektów być może wymaga dopracowania, ale całość, łącząca elementy zarządzania dokumentami i modelami, działa bardzo sprawnie. Dlatego przed zakupem platformy warto zastanowić się, czy zamiast rozbudowanego, typowego narzędzia DMS lub MMS, nie wystarczy wyważony kompromis w postaci Bimsync Arena.

Sylwia Trybek
M.A.D. Engineers

 

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment